Geilo satser tungt på rekruttering, og vil også etablere reiselivsfagskole på høyfjellet. (Foto: Paul Lockart)
Geilo satser tungt på rekruttering, og vil også etablere reiselivsfagskole på høyfjellet. (Foto: Paul Lockart)

Geilo vil ha reiselivsfagskole på høyfjellet

Geilo satser tungt for å øke rekrutteringen til reiselivsbransjen, og vil tredoble antall lærlingplasser ved reiselivsbedrifter på Geilo. Nå vil krefter på også etablere reiselivsfagskole på høyfjellet.

Publisert

Økt rekruttering skal bidra til å gjøre Geilo til landets fremste lærlingsdestinasjon for reiselivsstudenter. Og ambisjonene stopper ikke der; Neste skritt blir å etablere ny reiselivsfagskole på høyfjellet.

Geilo har lang tradisjon som lærlingsdestinasjon. Både innenfor salg, markedsføring, kokkeyrket, resepsjon og servitørbransjen har Geilo vært vertskap for hundrevis av lærlinger, på hoteller, restauranter, og ved andre servicebedrifter.

Foto: Paul Lockart
Foto: Paul Lockart

Positiv respons

– Lærlingene må ville dette, og det tror vi at de gjør. Hol kommune er en vekstkommune, med høy verdiskapning, befolkningsvekst og økt turisme. Sertifiseringen som bærekraftig reiselivsdestinasjon vil gi lærlinger et bredt og faglig interessant utdanningsløp som svært få kan vise maken til, sier turistsjef Pål K. Medhus på Geilo.

Høsten 2016 og i vinter har Geilo hatt opp mot 30 VG2 elever på arbeidspraksis. Elevene har kommet fra Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg har Geilo ni lærlingplasser.

Hallingdal opplæringskontor har allerede startet en sjarmoffensiv mot videregående skoler i hele Sør-Norge, for å få flere praksiselever til hallingdalsregionen. Responsen har så langt vært svært positiv.

Stort potensial

Foto: Paul Lockart
Foto: Paul Lockart

– Potensialet er stort, og viljen til å satse på de unge har aldri vært større blant reiselivsbedriftene i Hallingdal. Dette er fremtidens vekstbransje og vi er villig til å påta oss vår del av samfunnsansvaret for å rekruttere flere unge talenter til en fornybar og bærekraftig næring. Geilo vil være fyrtårnet og motoren i dette arbeidet sier daglig leder, Ove Fekene, ved Hallingdal opplæringskontor, i en pressemelding.

– Spesielt kokkelærlinger har de siste årene vært utfordrende å rekruttere til vår bransje på grunn av svært gunstige vilkår for denne yrkesgruppen i offshore-næringen. Nå håper vi på en renessanse hvor vi lettere kan knytte til oss unge kokketalenter til våre landbaserte reiselivsbedrifter, sier Fekene.

Fra ni til 30 lærlinger på Geilo

Geilo vil nå tilby totalt 30 lærlingplasser og 15 nye lærlinger per år, over en tredobling fra dagens bemanning. Bardøla Høyfjellshotell, Vestlia Resort, Highland Lodge, Dr Holms, Hallingstuene og Visit Geilo, vil være vertskap for de aller fleste av disse praksisplassene.

Daglig leder ved Bardøla Høyfjellshotell, Terje Simonsen vil være faglig ansvarlig for opplæringen av lærlingene på vegne av eget konsern. Simonsen er selv fagutdannet kokk og vinkelner og har vært sensor for lærlinger i mange år. Han er ikke i tvil om at dette er riktig vei å gå.

– Vi ønsker å satse på unge og talentfulle reislivsspirer. All erfaring har vist at våre lærlinger bidrar til både bransjeutvikling og destinasjonsutvikling. Mange går rett inn i fast jobb hos oss etterpå, og på sikt inn i viktige lederfunksjoner. Andre tilegner seg ny erfaring andre steder og kommer gjerne tilbake med ny kunnskap som bidrar til å løfte vår destinasjonskompetanse ytterligere, sier Simonsen.

Fra Bardøla-lærlinger til toppsjefer

Flere av topplederne i reiselivsbedriftene på Geilo har startet sin yrkeskarriere som lærling på Bardøla Høyfjellshotell. Konserndirektør på Vestila Resort, Roger Espeli, daglig leder på Bardøla, Terje Simonsen, administrerende direktør på Dr Holms, Gro Odden, og turistsjef Pål. K. Medhus har alle gått i lære på Bardøla.

Som lærling på Geilo får man bred og allsidig utdanningsplattform. Her trenger ikke kokkelærlingen å spesialisere seg bare på A la carte. Han får også prøvd seg innenfor temabuffet, frokost, lunsj- og middagsbuffet, lokal tradisjonsmat, konditor og bakeri.

– Den brede opplæringsplattformen gir lærlingene et betydelig kompetanseløft som kommer hele reiselivsbransjen til gode, påpeker Simonsen.

Vil ha reiselivsfagskole på fjellet

En tredobling av antall lærlingplasser er første steg på veien i et langsiktig mål for å etablere et nytt høyskoletilbud blant norske reiselivsstudenter på Geilo.

– Gjennom økt rekruttering av lærlinger bidrar vi til å øke anseelsen og interessen for reiselivsutdanningen i Norge. Det er viktig del av vår strategiske satsing, og skal forberede grunnen for å realisere vår langsiktige ambisjon. På sikt håper vi å kunne tilby en reiselivsfagskole på Geilo hvor vi både kan tilby etterutdanning og fagspesialisering innenfor ulike fagområder i norsk reiseliv, sier Simonsen.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS