Torgeir Silseth er konsernsjef i Nordic Choice Hotels. (Foto: Nordic Choice Hotels(

Stor omsetningsnedgang for Nordic Choice Hotels

Tallene for 2020 viser at Nordic Choice Hotels har fått redusert omsetningen med 5,1 milliarder kroner i 2020, sammenlignet med 2019. – Vi har måttet permittere og si opp nærmere 8000 mennesker i Norden, og vi har mistet en stor del av den spesialiserte kompetansen vår som er blitt bygget opp gjennom flere år, sier konsernsjef Torgeir Silseth.

Amerikalinjen er med i Nordic Hotels & Resorts. (Foto: Francisco Nogueira)

Nordic Choice Hotels har opplevd et kraftig fall i omsetning i hele Norden etter at landene innførte strenge restriksjoner for hotell- og reiseliv i mars 2020.

Driftsresultatet (EBITDA) i 2020 endte på – 1028 millioner kroner, mot 1041 millioner i 2019. Dette er tall etter at støtten fra de nordiske kompensasjonsordningene er iberegnet. Resultatet før skatt (EBT) i 2020 ble –1931 millioner kroner, mot 417 millioner i 2019. I resultatet inngår også januar og februar 2020, som var gode måneder omsetningsmessig for selskapet.

Har rammet hardt

– I januar og februar 2020 leverte vi rekordgode resultater i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi gikk også inn i 2020 med 30 hotellprosjekter i pipeline, og en plan om å ansette 45 000 mennesker de neste fem årene i selskapet, sier konsernsjef Torgeir Silseth.

Nedstengningen av samfunnet har rammet alle deler av virksomheten hardt. Restriksjoner er satt for forsamlinger, reiser både inn- og utenlands, for servering og alkohol, for spa og treningssentre, og selskapet har måttet stenge ned mye av virksomheten som følge av fraværet av gjester.

Norge best ut i Norden

– Vi har for eksempel tidvis kun hatt tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har måttet holde stengt gjennom hele koronapandemien, selv om vi har gjort det vi kan for å sikre markedsandeler gjennom kampanjer og gode tilbud til gjestene våre, sier Silseth.

Endringen i hotellomsetning fra 2019 til 2020 fordeler seg slik etter land:

Norge: – 40,9 % (– 50,7% om man ser på perioden mars-desember) Sverige: – 55,5 (– 65,1 % om man ser på perioden mars-desember) Danmark: – 61,5 % (– 70,5% om man ser på perioden mars-desember) Finland: – 66,5 % (kun Q4 19 over Q4 2020)

Store konsekvenser

Konsernsjefen forteller at omsetningsnedgangen har hatt store konsekvenser for selskapet:

– Vi har måttet permittere og si opp nærmere 8000 mennesker i Norden, og vi har mistet en stor del av den spesialiserte kompetansen vår som er blitt bygget opp gjennom flere år. De som fortsatt er permittert, er de vi trenger når vi kommer tilbake til normalen igjen, sier han.

– Viktig med kompensasjon

De nordiske landene har hatt ulike kompensasjonsordninger for bedrifter som er rammet av restriksjonene. I Norge mottok selskapet om lag 300 millioner i kompensasjon i 2020, som utgjør ca. 13 % av driftskostnadene på våre norske hoteller. Det øvrige tapet er dekket inn av lån og oppsparte midler.

– Kompensasjonen fra myndighetene har vært viktig for oss. Vi hadde aldri klart å redde så mange arbeidsplasser og så store deler av selskapet, var det ikke for kompensasjonspakkene og det faktum at vi gikk inn i krisen med en sunn økonomi og likviditet, sier Silseth.

Også svak start på 2021

Omsetningssvikten for selskapet har fortsatt inn i 2021 og gir et meget svakt første kvartal. Hvordan resten av året blir, vil avhenge av hvilke restriksjoner næringen underlegges, men Nordic Choice Hotels forventer en gradvis bedring etter påske, og en sommersesong med mye nasjonal trafikk.

Høsten 2021 forventes å bli betydelig bedre enn høsten 2020.

2020-tallene er ikke å anse som endelige før de vedtas i juni 2021.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS