Administrerende direktør i Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache. (Foto: Classic Norway Hotels)
Administrerende direktør i Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache. (Foto: Classic Norway Hotels)

Satser på unge med nytt trainee-program

En av yrkesgruppene som rammes hardest av nedstengte reiselivsbedrifter, redusert bemanning og nedskalerte tilbud, er dem som kommer rett fra skolebenken og ofte har svært begrenset erfaring. Det ønsker Classic Norway Hotels å gjøre noe med.

Publisert

SSå å si alle norske reiselivsbedrifter har for lengst funnet frem spareblusset og skåret bemanningen ned til beinet. Dette betyr at det er ekstremt tungt for den yngste arbeidsgruppen å finne stillinger som matcher utdanningen og kan på sikt føre til at reiselivsbransjen mister sine beste hoder.

– Aldri vært viktigere

– Vi ønsker å bidra til å heve kompetansen i næringen og fra nyttår tilbyr vi trainee- og mentorprogram, samt viderefører satsingen på lærlinger. Etter min mening har det aldri vært viktigere med målrettete tiltak mot vår yngste arbeidsgruppe enn nå, da mange unge står uten tilbud etter endt utdannelse og bransjen står i fare for å for å miste mange av morgendagens ledere til konkurrerende næringer, sier administrerende direktør i Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache.

Når arbeidsmarkedet er tungt, fører dette gjerne til at unge havner langt bak i køen da erfaring er essensielt i jobbsøkingsprosesser. Og den erfaringen får de ikke hvis ikke de blir ansatt.

Felles ansvar

Reiselivsnæringen har vokst kraftig de siste tiårene og ved inngangen til 2020 anslo NHO Reiseliv at det er ansatt om lag 185 000 arbeidstakere i norske reiselivsrelaterte bedrifter. Dette gjør næringen til en av de største i landet.

– Også reiselivsutdannelsen er blitt mer profesjonalisert og attraktiv, og dette skaper større krav til arbeidsgiverne. Unge trenger å se at det er en fremtid i næringen og merke at de blir sett og satset på av bedriftene. Det forsøker vi å vise med dette tiltaket, sier han.

Programmet innebærer blant annet tett oppfølging av erfarne ledere i Classic Norway, kvartalsvise leder- og strategisamlinger, praktisk ledererfaring og arbeidstrening i fantastiske omgivelser. Nå håper Classic Norway-sjefen at flere liknende tiltak vil opprettes.

– Vi er en del av en stor og viktig bransje, og tar inn fem traineer. I tillegg har vi et titalls lærlinger rundt om på hotellene våre. Isolert sett hjelper ikke dette bransjen generelt, men vårt håp er at satsingen fører til økt oppmerksomhet rundt problematikken og at norske reiselivsbedrifter viser neste generasjons hotelierer, kjøkken- og serveringspersonale at det er en fremtid – selv i et svært krevende marked, sier Meinich-Bache.

Må satse i vanskelige tider

Classic Norway Hotels har hovedkontor i Molde, men hoteller i hele landet - fra Fevik i sør til Lofoten i nord. Betingelsen for å bli vurdert for opptak i trainee-programmet, er at søker har fullført bachelor- eller masterutdanning innen reiseliv.

– Selv om jeg mener at næringen får altfor lite oppmerksomhet fra politisk hold, så har bransjen selv i de siste årene vært dyktige på positiv utvikling og profesjonalisering. Ikke minst gjennom bedre utdannelse og liknende trainee-programmer hos både store og mellomstore reiselivsbedrifter. Min oppfordring er at programmer som dette i dag er viktigere enn noensinne og heller må videreutvikles enn å nedprioriteres, sier Meinich-Bache.

Hvis bransjen ikke klarer å bedre fremtidstroen og forholdene for neste generasjons reiselivsansatte, er han redd kvaliteten på det samlede norske reiselivsproduktet vil synke vesentlig.

– Vi ser at flere av våre naboland sliter med rekruttering til reiselivsbransjen. Dette fører til lite stabile organisasjoner preget av hyppige utskiftninger, fallende servicegrad og kvalitet på produktene som tilbys. Det er en fanesak for oss å jobbe mot denne trenden med egne trainee- og lærlingprogram. Og vi har allerede sett at det virker – Classic Norway-lærlinger har vunnet kretsmesterskap for kokkelærlinger og er svært godt representert også i NM, sier sier Meinich-Bache i pressemeldingen.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS