HORECAJUS FRA KLUGE

Å benytte oppdragstakere vil fremover innebære høy risiko, skriver Ole A. Oftebro i denne artikkelen.
Å benytte oppdragstakere vil fremover innebære høy risiko, skriver Ole A. Oftebro i denne artikkelen.

Benytter dere oppdragstakere?

En del horeca-virksomheter benytter oppdragstakere, for eksempel for å hjelpe til med markedsføring, IKT eller økonomifunksjon. Hvis dere er en av disse virksomhetene, må du lese videre.

Publisert
Denne artikkelen er skrevet av Ole André Oftebro.
Denne artikkelen er skrevet av Ole André Oftebro.

Før jul foreslo nemlig regjeringen å endre arbeidsmiljøloven, slik at tusenvis av selvstendige oppdragstagere fremover vil kunne anses som arbeidstakere.

Å benytte oppdragstakere vil fremover innebære høy risiko.

Fast ansettelse alltid hovedregelen

Den primære tilknytningsformen i norsk arbeidsliv er ansettelsesforhold, og etter hovedregelen skal et ansettelsesforhold være fast. Det har likevel kommet frem at det i enkelte bransjer, typisk digitale plattformselskaper, og blant noen useriøse arbeidsgivere benyttes oppdragsavtaler for å unngå forpliktelsene som norske arbeidsgivere har.

CMS Kluge Advokatfirma kjenner horecabransjen.

Har du juridiske spørsmål om arbeidsforhold eller annet vedrørende din virksomhet? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale. Les mer på Kluge.no.

Partner

ole.andre.oftebro@cms-kluge.com

Tlf.: 97 56 74 32

Blant de mange uheldige konsekvensene dette har, er at arbeidstakerne går glipp av sentrale rettigheter som stillingsvern, pensjonsopptjening, feriepenger og rettigheter ved sykdom.

Dyrt å tråkke feil

I lovforslaget fra november foreslås endringer i definisjonen av arbeidsforhold. I korte trekk innebærer endringene to ting:

For det første vil det heretter legges til grunn at tilknytningsforholdet reelt sett er et arbeidsforhold, med mindre selskapet beviser at det ikke er et arbeidsforhold, men et oppdragsforhold. Bevisbyrden snus altså fra dagens ordning, der den ligger hos den som mener at oppdragsavtalen ikke reflekterer realiteten i tilknytningsforholdet.

For det andre legges det til grunn et «skjerpet beviskrav». Selskapet må med klar sannsynlighetsovervekt» godtgjøre at oppdragsforholdet ikke er et arbeidsforhold, men nettopp et oppdragsforhold. Det følger direkte av forslaget, som departementet slutter seg til, at dersom oppdragsgiver ikke innfrir det skjerpede beviskravet, vil oppdragstaker bli klassifisert som arbeidstaker.»

At oppdragsforhold anses som arbeidsforhold, vil for eksempel kunne utløse krav om etterbetaling av pensjonsinnskudd, feriepenger eller yrkesskadeerstatning fra den omklassifiserte arbeidstakeren. Selskapet kan også risikere krav om arbeidsgiveravgift eller forskuddsskatt fra myndighetene. Det sier seg selv at kravene kan bli betydelige.

På tide å gjennomgå oppdragsavtalene!

En feiloppfatning hos mange selskaper, er at risikoen ikke er til stede så lenge oppdragstakeren selv er klar over og ønsker å være oppdragstaker. I høringsrunden om lovforslaget, foreslo Foodora en praktisk tilnærming, der selskap kunne «gå fri» hvis oppdragstaker hadde stående tilbud om arbeidskontrakt. Forslaget fikk ikke støtte. Selv om partenes ønsker og egenoppfatning kan være momenter som trekker i retning av et oppdragsforhold, er det realiteten i tilknytningsforholdet som er avgjørende – og ikke hvordan de selv klassifiserer det.

Som arbeidsrettsadvokat opplever jeg også regelmessig at «arbeidstaker» selv endrer oppfatning om sin status, for eksempel ved oppsigelse, sykdom eller gjeldsproblemer.

Hvis dere benytter oppdragstakere, er det på tide å gjennomgå praksisen. Med dagens stortingsflertall er det liten tvil om at forslaget vil bli vedtatt.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS