Color Line er årets maritime lærebedrift

Color Line ble mandag 10. februar kåret til «Årets maritime lærebedrift» i 2019. Mange av lærlingene til Color Line jobber innen kokke- og servitørfag. Næringsminister Iselin Nybø delte ut prisen på Haugesundskonferansen.

Publisert

Color Line er Norges beste rederi på å ta imot og lære opp unge sjøfolk. Utmerkelsen kommer fra en stiftelse som består av representanter fra hele maritim næring.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse deler hvert år ut prisen «Årets maritime lærebedrift» for å skape oppmerksomhet om bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Color Line er en av Norges største opplæringsbedrifter med nærmere 50 lærlinger og kadetter på dekk og maskin, samt i underkant av 40 lærlinger i hotelldriften. Det vil si at rederiet til enhver tid har rundt 90 personer under opplæring.

Avgjørende å rekruttere

– Opplæring er noe av det viktigste vi gjør i Color Line, og det er avgjørende for maritim næring at vi lærer opp unge folk. Våre unge lærlinger bidrar positivt i den daglige driften, og vi synes også det er gledelig at mange fortsetter sin yrkeskarriere i Color Line etter endt lærlingtid, sier konserndirektør HR i Color Line, Einar Monstad.

– Color Line har et betydelig antall opplæringsstillinger i sin flåte. I tillegg til ordinære kadetter, har rederiet gitt flere av sine matroser og motormenn mulighet til å få nødvendig opplæring slik at de kan løse kompetansesertifikat. Rederiet har et betydelig antall lærlinger innenfor en rekke fagfelt, ikke bare på dekk og maskin, sier styreleder i Stiftelsen i Norsk Maritim Kompetanse, Hege-Merethe Bengtsson.

Satser tungt på opplæring

I begrunnelsen fra stiftelsen trekkes praksis med sommerkadetter frem som et eksempel til etterfølgelse. Blant annet har studenter fra maritime høgskoler nytt godt av denne ordningen, hvor studentene har fått anledning til å seile i feriene mellom studieårene. Det trekkes også frem som positivt at flere sommerkadetter har fått videre karriere i Color Line.

– Color Line har gjennom en årrekke har satset tungt på opplæring, og dette har blant annet blitt synlig gjennom nominasjoner til opplæringsprisen over flere år. Rederiet får gode skussmål fra både kadetter og lærlinger, som gir uttrykk for at rederiet og lederne om bord har vært lydhøre når de har ønsket å ta opp forhold rundt opplæringen, sier Bengtsson.

Disse rederiene har mottatt prisen

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier: Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

2013: Hurtigruten

2014: Simon Møkster

2015: Island offshore

2016: Fjord1

2017: Egil Ulvan Rederi

2018: Golden Energy Offshore

2019: Color Line

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk.

Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell.

Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen.

Les mer på Snmk.no

 

Powered by Labrador CMS