Boen Gård utenfor Kristiansand er nytt medlem i De Historiske. (Foto: Morten Holt)
Boen Gård utenfor Kristiansand er nytt medlem i De Historiske. (Foto: Morten Holt)

Ni nye medlemmer i De Historiske

De Historiske Hotel & Spisesteder ha fått ni nye medlemmer. Se hvilke her.

Publisert

De Historiske er et kvalitetsmerke – et løfte om en helt bestemt opplevelseskvalitet for alle gjester som besøker medlemmene. Responsen fra kvalitetssøkende målgrupper, både fra et sterkt gjenkjøpende hjemmemarked – men også fra et økende internasjonalt turistmarked med betalingsvilje viser at gruppens fokus på kvalitet gir resultater.

De Historiske opplevde i 2019 en formidabel salgsvekst - med en økning på 27 % i markedet for ferie/fritid, og alle signaler tilsier en videre vekst i dette markedet i 2020.

Speilsalen på Britannia Hotel er nytt medlem i De Historiske. (Foto: Dreyer-Hensley)
Speilsalen på Britannia Hotel er nytt medlem i De Historiske. (Foto: Dreyer-Hensley)

46 henvendelser, ni tatt med

De Historiske fikk 46 henvendelser om medlemskap i 2019. Dette viser at gruppen er ledende innenfor sitt segment i Norge. Det kreves testing ihht. kvalitetsstandard for «historisk kvalitet» og sterke referanser fra markedet for å bli tatt opp som medlem.

Følgende hoteller, spisesteder og historisk skip er nye medlemmer i Norge:

Hotel Union Geiranger – Geiranger

Boen Gård, Kristiansand

Eilert Smith Hotel, Stavanger

Visnes Hotel, Stryn

Ringnes Gård, Noresund

Atlungstad Brenneri, Ottestad ved Hamar

Høymagasinet, Oslo

Speilsalen Britannia Hotel – Trondheim

Riskafjord II - Lysefjorden

Les mer om de ni forskjellige stedene lengre ned i saken​

Nysatsning som kurs- & konferanseleverandør

De Historiske Hotel & Spisesteder skal oppleves som de ubestridelig beste representanter for godt vertskap innenfor en historisk ramme i Norge – blant sine kunder, markeder og innen reiselivsbransjen.

De Historiske er også i gang med en nysatsning som kurs- & konferanseleverandør som skal gi unike opplevelser for møtemarkedet. Responsen fra bedriftskundene er stor og DHHS ser frem til den videre utviklingen i denne satsningen.

Under finner du mer informasjon om de ni nyeste medlemmene i De Historiske.

Hotel Union Geiranger

Hotel Union Geiranger ble bygd i 1891. Destinasjonen har i generasjoner vært et ikon i norsk reiseliv. Julie Mjelva kjøpte Hotel Union Geiranger i 1899, og kom til Geiranger sammen med Karl Mjelva. Hun driftet hotellet gjennom både 1. og 2. verdenskrig, og sto på hotelleiersamlingen i Bergen og tok initiativ til Norsk Hotellfagskole. Monja og Sindre Mjelva er i dag drivere (4. generasjon). De har utviklet hotellet med en ny a la carte-restaurant og spaavdeling på 1500 m2 sammen med en ny romfløy.

Hotellet har drift i 12 måneder med vekt på utvikling av sesongen med vinterturisme. Samtidig har man satset sterkt på kompetanseheving og sett på antall barn i barnehage og skole framfor en rasjonell økonomisk drift for å bidra til et bærekraftig samfunn med helårs arbeidsplasser.

Eilert Smith Hotel

Eilert Smith Hotel er et moderne, stilfullt high-end boutiquehotell i hjertet av Stavanger. Hotellet er oppkalt etter Stavanger-arkitekten Eilert Smith, som opprinnelig tegnet bygningen som salgslokale og lager for Rogaland Bondesamvirkelag i 1937. Funkisbygningen i armert betong står i dag som et av få gjenværende bygg i sitt slag i Stavanger.

Siste del av 1930-tallet var funksjonalismens store periode i Stavanger. Flere bygg ble oppført i den nye internasjonale stilen, som stilte høye krav til bruksfunksjoner, hensiktsmessighet og byggeteknikk. Funksjonalismens estetikk symboliserte også optimisme og et nytt samfunn – et ikon for det moderne liv.

Umiddelbart etter første verdenskrig ble en ny reguleringsplan for Stavanger sentrum vedtatt. Planen var basert på funksjonalistiske teorier om moderne soneinndeling og alle menneskers rett til “lys, luft og grønt”, men på grunn av byens dårlige økonomi ble bare en liten del av planen gjennomført. Stavanger skulle egentlig fremstå som en moderne by formet etter funksjonalismens byplanteorier.

I stedet ligger Eilert Smith Hotel i dag som en skjult arkitektonisk perle mellom byens mange gamle trehus. Bygningen har blitt restaurert og tilbakeført til sin opprinnelige tilstand, og fremstår som et iøynefallende bygg. Trappetårnet med sitt høye, smale vindu er et av de funksjonalistiske trekkene som er bevart i bygningen i dag. I tillegg kan man finne en rekke tidstypiske særegenheter og interessante trekk både i eksteriøret, i hotellets lounge og inne på hotellrommene. Det har vært viktig for hotellets eiere Signe Anne og Kristoffer Stensrud at den historiske arven blir ivaretatt, samtidig som det skal være et levende hotell.

Eilert Smith var en meget populær arkitekt på 1930-tallet. Han tegnet en rekke bolighus i området, men er også kjent for Sola, Fevik og Viste Strandhotell, som han tegnet for hotellkongen Axel Lund. Alle disse var hvite, elegante funkisbygninger.

Boen Gård

Boen Gård er en historisk eiendom beliggende ca. 20 km nord for Kristiansand sentrum, og ca 7 km fra Kristiansand Lufthavn Kjevik.

Eiendommen består av 11 verneverdige bygninger med en samlet gulvflate på ca 4000 kvm. Hovedhuset er fredet fra 1923. Hovedhuset, på ca. 1000 kvm er restaurert de siste år, samt modernisert med kjøkken, bad mm. - alt på antikvarisk grunnlag.

Eiendommen besitter en unik lakserett i Tovdalselva. Denne er Boen Gårds viktigste «asset», og bidrar med inntekter i sommermånedene. Boen Gård har mottatt gjester i ulike settinger siden 2012. Aktiviteten forankres i stedets egenart med høy kvalitet i alle ledd som ledestjerne.

Boen Gård vil fra 1. juni 2020 tilby overnatting for 36 personer, vinkjeller og unikt møterom.

Eierne av Boen Gård AS har i august 2019 startet arbeidet med videre utbygging av overnattingskapasitet og infrastruktur på eiendommen. 4 eksisterende bygg tas i bruk. Disse befinner seg samlet på et område ved elvebredden, og danner en egen enhet på eiendommen.

Ringnes Gård

Ringnes Gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes som har sitt utløp i Krøderfjorden, rett under Norefjell. Gården er en av Norges eldste middelaldergårder og odelsgods.

Den første eieren var Erik på Ringnes, som er nevnt i et «skinnbrev» fra 17. oktober 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tid besto gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 daa, hvorav 30 000 daa består av skog.

Mye av historien forsvant dessverre under en storbrann på gården år 1618. All bygningsmasse bortsett fra låven brant ned til grunn, her brant alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar med. Det eldste objektet som befinner seg på gården i dag er en herskapelig eikekiste fra år 1682.

Anders Ringnes, faren til bryggerigründerne Amund og Ellef, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte gården overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården i en alder av 13 og 15 år, og bosatte seg hos en slektning i Drammen. Her fikk brødrene formell utdannelse ved en videregående skole. Videre gikk veien for guttene til Oslo som skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksessen i Oslo var det med stor glede i år 1896 at Ellef Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Amund som var odelsgutt og hadde førsterett til godset tilgodeså sin yngre bror som hadde hele 11 barn, mens han selv bare hadde 6 barn.

Her hadde Ringnes-brødrene besøk av viktige kontakter og holdt et gjestfritt hus for venner og forretningsforbindelser - ja, endog for kongelige gjester, i forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet. På Ringnes Gård finner du historiske minner over alt. Gjennom ættekrøniken kan vi følge liv og lagnad på Ringnes helt tilbake til 1325. Et av Norges eldste drikkehorn, som nå befinner seg på Nasjonalmuseet i København, kommer også fra Ringnes Gård.

Under opptakten til Ringnes Bryggeris 125 års jubileum startet Ringnes et samarbeid med daværende eier, Erik Ringnes, og Krødsherad kommune, for igjen å knytte gården til bryggerivirksomheten og å pleie dens røtter.

Etter noen år med forhandlinger har det lykkes Knut Erik Ringnes å komme fram til en omforent avtale om overdragelse av Ringnes AS sin andel av eiendommen, eiendommen er med dette tilbake i familiens eie, og Knut Erik har som sine forgjengere overtatt gården som har gått i arv i samme familie i 700 år.

Byggene er unike, og vil i så stor grad det er praktisk mulig beholde sin egenart gjennom ivaretagelse av materialer og konstruksjon. Innredning vil bli moderne, med vekt på norsk/skandinavisk design.

Uteareal vil bli opparbeidet med beplantning, belysning og utemøbler. Bilparkering vil i stor grad bli flyttet fra gårdstun til eget område skjermet fra bebyggelsen.

Visnes Hotell

Visnes Hotell er et av de klassiske sveitserstil hotellene som ble bygd på Vestlandet på 1800-tallet og som faktisk står slik det ble oppført i 1850. Hotellet ligger i Stryn kommune, nær sentrum av Stryn, og har åpent daglig fra 1. mai til oktober.

Visnes Hotel er et hotell med fasade i sveitserstil og oppstart var i 1850 då eieren av den store garden på Visnes, Anton Visnes, innreidde noen rom i hovedhuset på garden og tok imot gjester. Stryn ligg innerst i Nordfjord, og det var betydelig båt-transport som kom fra Bergen og Sogn.

Den største utvidelsen av Visnes Hotel ble gjennomført i mellomkrigstiden, da også den velkjente fasaden i sveitserstil ble bygd.

Hotellet sine rom er innredet i mellomkrigsstil og jugendstil.

I 2014 overtok Marit Nordheim Otterdal og Arvid Otterdal hotellet, og de ønsker å videreføre driften av hotellet i original stil, med overnatting og arrangement.

Hotellet tar i tillegg imot grupper og lag på bestilling vår og høst, samt arrangerer også julebord.

Hotellet har 15 rom: 9 doble, 1 suite, 3 enkeltrom og to familierom. Spisesalen har større kapasitet og kan ta imot selskaper og bryllup opptil 90 personer.

Hotellet har også jakt på høsten som et betydelig trekkplaster for firma-grupper fra hele landet.

Atlungstad Brenneri

Atlungstad Brenneri, etablert i 1855, er et av Norges viktigste steder for mat- og drikkehistorie.

I 1855 gikk en rekke gårdbrukere i Stange sammen om å stifte Atlungstad Brænderi. Beliggenheten ved Mjøsa var viktig for å lette varetransporten, som på grunn av dårlige veier helst foregikk til vanns.

Atlungstad Brenneri var en av landets ledende brenneri i siste halvdel av 1800-tallet og frem til avviklingen av den industrielle spritproduksjonen på Atlungstad i 2008. Brenneriene i Mjøsregionen spilte en sentral rolle i utviklingen av den norske akevitten.

Atlungstad er det eneste historiske brenneriet i Norge der det en periode på året er i aktiv drift. Bygningen ble oppført av rød teglsten fra lokale teglverk, i 1864 ble brenneriet rammet av brann. De gamle murveggene kunne brukes på nytt og i 1866 ble brenneriet gjenoppbygd.

I 2011 kjøpte Atlungstad Brenneri AS anlegget fra Norske Potetindustrier. Samme høst ble det igangsatt prøveproduksjon på nesten 12.000 liter sprit. Brenneriet ble opprettet som industrielt kulturminne i 2013 og i samarbeid med Arcus AS ble produksjonen av akevitt startet opp igjen i 2014.

Atlungstad har en meget framoverlent stab som er stolt av sitt helt unike brenneri, som også er Norges eldste brenneri i drift.

Stange Vestbygd er av mange kalt Norges Spiskammers og leverer mye av de beste norske råvarer både innen grønnsaker og kjøtt.

Høymagasinet ved Akershus Festning

Høymagasinet ved Akershus Festning i Oslo er et selskaps- og eventlokale med høy kvalitet. Høymagasinet er en del av Akershus Festning, Forsvarets hovedsete, men også et nasjonalt monument og et levende byområde for folk flest. Høymagasinet var lenge rivningstruet, men ble istandsatt av Byantikvaren i 1980-årene og i dag fredet. Alle tiltak som er gjort for å tilrettelegge for publikumsbruk er godkjent av Riksantikvaren og Byantikvaren.

Arkitekt Christian Herman Malling tegnet Høymagasinet som stod ferdig i 1845. Høylåven er et uvanlig bygg i norsk sammenheng, med utmurt bindingsverk og en særegen geometrisk konstruksjon. Rammeverket av bjelker er lagt i et kvadratisk mønster, med overlappende, skråstilte kvadrater i samme format. Teglen er i hovedsak lagt diagonalt. Takkonstruksjonen har lette trebjelker og strekkstag i stål, en teknikk utviklet for jernbanestrekningen Paris-Versailles.

Opp igjennom tidene har høylåven ved Kontraskjæret blitt benyttet som arrangementslokale for konserter, bryllup, filminnspillinger, kunstutstillinger og næringslivsarrangementer. Etter omfattende modernisering i 2018-2019 er Høymagasinet tilgjengelig for publikum som kulturscene, selskapslokale og kafe på historisk grunn - midt i byen.

Det er Fursetgruppen som er ansvarlig driver av Høymagasinet.

Speilsalen, Britannia Hotel

På kontinuerlig søk etter kulinarisk perfeksjon på aller høyeste nivå, har offisiell verdensmester i kokkekunst og Bocuse d ‘Or sølvmedaljør fra 2017, Christopher Davidsen åpnet sin første signatur-restaurant, Speilsalen på Britannia Hotel.

Speilsalen tilbyr enten en 6 eller 10-retters signaturmeny. Råvarene er håndplukket av det beste som finnes i Trøndelag, men også fra resten av landet, Skandinavia og verden. Speilsalens Head Sommelier og 4-dobbelt vinner av vinkelner-NM, Henrik Dahl Jahnsen, vil finne tilhørende vin fra hotellets rikholdige vinkjeller. Hver lørdag inviterer Speilsalen til champagnelunch med en 4-retters meny og bobler i glasset.

Riskafjord II, Lysefjorden

Riskafjord II er blitt medlem i kategorien «Historisk skip». Skipet vil gå i rute på sommeren og gi en opplevelse på Lysefjorden i Rogaland.

Veteranbåten Riskafjord II er bygd i 1864. Frem til 1. november 1996 var båten den eldste i rutefart i Norge. Den hadde da gått i rute mellom Stavanger og Hommersåk siden midten av 1920-tallet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS