Konrad Sel. (Foto: Morten Holt)

– Flytting til Vikingskipet oppleves som positivt

– Det å flytte fagmessen Østlandske Storhusholdning til Vikingskipet blir unisont oppfattet som svært positivt, sier messegeneral Konrad Sel.

Publisert
Konrad Sel sammen med salgssjef for Hamar Olympiske Anlegg, Lars Røste. (Foto: Morten Holt)

Etter 13 utgaver i Hamarhallen, flyttes Innlandets største storhusholdningsmesse Østlandske Storhusholdning til Vikingskipet i 2021.

Messen arrangeres onsdag 6. og torsdag 7. oktober neste år.

Vært overbooket siden 2011

Konrad Sel. (Foto: Morten Holt)

– Sjelden har vi fått så mange tilbakemeldinger når vi sender ut informasjon om messen ett år før gjennomføring. Vi har også over 20 % flere påmeldinger sammenlignet med det vi fikk totalt i fjor, og det hele tre måneder før påmeldingsfristen, forteller Sel.

Det er flere årsaker til at messen flyttes. Messen har vært overbooket hvert år siden 2011, og ønske om å ta inn nye aktiviteter krever større plass.

I tillegg er usikkerheten rundt covid-19 fortsatt gjeldende, og det planlegges at det vil være noen tilpasninger rundt dette for å kunne gjennomføre større møteplasser i oktober neste år.

Stort areal som kan brukes

Vikingskipet har store arealer. (Foto: Morten Holt)

Vikingskipet har et gulvareal på cirka 10 000 kvadratmeter, og behovet for arrangør var i 2019 på om lag 2100 kvadratmeter.

– Med ideell infrastruktur slik som Vikingskipet har med tanke på parkering, toaletter, vrimleareal og vår evne til å utnytte disse 10 000 kvadratmeterne, tror vi at messen lar seg gjennomføre i oktober 2021, sier Konrad Sel videre.

Tre kvadratmeter gratis

For å sikre større avstander uavhengig av eventuelle restriksjoner, har arrangøren tatt nye spennende grep:

Minimumsstanden på standen økes fra 9 til 12 kvadratmeter, men til leieprisen til 9 kvadratmeter.

De som normalt hadde ni kvadratmeter får dermed 12 kvadratmeter, de som hadde normalt 12, får 15 og så videre.

– Vi gir tre kvadratmeter til alle utstillere som bestiller med messevegger gratis, slik at de ikke får en merkostnad på standleie. Dette gjør vi for å få større stands og områder slik at både de besøkende og utstillere for en bedre opplevelse. I tillegg øker vi ikke standprisen. Den blir lik som i 2019, forteller Sel.

Nye aktiviteter og mer innhold

Det er også en stor aula til disposisjon i Vikingskipet. (Foto: Morten Holt)

Han forteller at det arbeides med flere nye aktiviteter og mer innhold.

– Vi jobber allerede med flere aktører som ønsker å sette søkelyset mot sin næring der Østlandske Storhusholdning er et glimrende utstillingsvindu. Det legges opp til flere typer konkurranser og søkelys på rekruttering og videreutdanning. Et par av utstillerne som har vært med i alle år, har også tatt direktekontakt for å se om de kan gjøre nye ting som vil gi dem og oss som arrangør en merverdi. Dette er viktige innspill som vil slå positivt ut også for andre utstillere som er med på messen, sier Sel.

Arrangøren vil åpne for påmelding i løpet av et par måneder, og vil parallelt jobbe med samarbeidspartnere og bedrifter som ønsker å tilføre messen merverdi.

Står foran store og spennende utfordringer

Neste år arrangerer Konrad Sel Østlandske Storhusholdning for 14. gang. (Foto: Morten Holt)

– Hele horecabransjen står foran store og spennende utfordringer i fremtiden. Søkelys på sunn og god kost, både mat og drikke, høyere effektivitet og lønnsomhet, ikke minst fokus på bærekraftig produksjon og matsvinn, blir avgjørende viktig. Østlandske Storhusholdningsmesse arrangeres «midt i matfatet», som vi ønsker å utnytte i samarbeid med ulike bedrifter og organisasjoner. Her håper vi ulike organisasjoner og andre kontakter oss for samarbeid. Mulighetene er mange. Ut fra ulike arrangementsoversikter for 2021 per november 2020, ser det ut til at Østlandske Storhusholdningsmesse blir den største møteplassen for horecabransjen sør for Trondheim, sier Sel.

Les mer i magasinet Horeca, nummer 6 2020

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS