Illustrasjonsfoto: Ola Matsson

Tror på reiselivets fremtid

Trysil tror på reiselivets fremtid. Nå oppfordrer reiselivskommunen regjeringen til å følge opp nasjonal reiselivsstrategi.

I reiselivskommunen Trysil er fremtidstroen sterk. Et nytt utviklingsprosjekt med ramme på 450 millioner kroner er et godt eksempel på det. Med ny nasjonal reiselivsstrategi på plass, vil Trysil oppfordre Regjeringen til å følge opp med virkemidler til en restart av næringslivet.

I dag overrakte Innovasjon Norge Reiseliv ny nasjonal reiselivsstrategi til næringsministeren.

– Vi er flere i fra Trysil som har bidratt med innspill i Innovasjon Norges prosess for å utarbeide den nasjonale reiselivsstrategien. Strategien viser riktig retning, og vi mener den er for viktig for skuffen. Med de rette virkemidlene vil dette være med å realisere Trysils ambisiøse reiselivsstrategi mot 2030, som skal bidra til høyere verdiskapning og økt sysselsetting, sier daglig leder i Destinasjon Trysil, Gudrun Sanaker Lohne, som har vært tett på prosessen gjennom deltakelse i Innovasjon Norges strategiske råd.

Les også: Nye tiltak skal restarte reiselivet på vei ut av pandemien

Opplevelser man lengter tilbake til

Trysil høyfjellsenter i Fageråsen. (Foto: Jonas Sjøgren)

Trysil har vedtatt en reiselivsstrategi, som er forankret både i Trysil kommune og blant destinasjonsselskapets 210 eiere. Strategien er fundamentert på en bærekraftig utvikling, basert på en balansert vekst, men samtidig en sterk fremtidstro.

– Trysil er klare for å bidra med å realisere potensialet som er i reiselivet i Norge og Trysil, sier Sanaker Lohne. – Nå håper vi regjeringen følger opp med virkemidler slik at vi får en restart av næringslivet og langsiktig og bærekraftig rammer for videre utvikling. Midler til markeds- og produktutvikling er avgjørende for å få reiselivet i gang igjen.

Nå investeres det 450 millioner

Til tross for koronapandemien har spaden gått i jorden for et stort utviklingsprosjekt ved foten av Trysilfjellet. Trysil Alpine Lodge vil få nesten 100 høystandardsleiligheter i første omgang. Totalt investeres det vel 450 millioner kroner i byggetrinn 1 og 2. Alle 45 leiligheter i byggetrinn 1 er solgt, og skal stå ferdig i desember 2022. Byggetrinn 2 med ytterligere 50 leiligheter er i salg nå og etterspørselen er stor.

– Trysil er en attraktiv reiselivsdestinasjon som har hatt vekst de siste årene. Vi har stor tro på en bærekraftig helårsutvikling, og det er derfor vi velger å satse her. Vi forventer at reiselivet tar seg opp etter pandemien, men det trengs stimuleringsmidler både på nasjonalt og lokalt nivå, sier daglig leder i Trysil Alpine Lodge, Bjarne Sletten.

– Vi er glade for at aktørene i Trysil fortsetter å investere og utvikle destinasjonen. Flere senger gir oss mulighet til å ta imot flere gjester. Derfor er det viktig at markedsmidler i Norge prioriteres for å få gjester tilbake til Norge. Det må også prioriteres midler til produktutvikling og tilrettelegging på destinasjonene, sier Sanaker Lohne i pressemeldingen.

Trysils reiselivsstrategi 2020-30

* Reiselivsstrategien skal sikre en optimalisert og bærekraftig vekst og utvikling av Trysil.

* Trysil, Norges største ski- og stisykkelsted, har hatt en enorm utvikling de ti siste årene. Det er investert hele 2,6 milliarder kroner i reiselivet i Trysil fra 2008 til 2019. En ny reiselivsstrategi for Trysil viser stor fremtidstro, og etter planen skal det investeres nye 3,9 milliarder i reiselivet frem mot 2030.

* Overordnet mål for Trysil reiselivsstrategi er Trysils gjestetilfredshet skal være høy, Trysil skal ha engasjerte ledere, Trysil skal bli et mer bærekraftig reisemål, vekst i antall kommersielle gjester, et mer helårig reisemål, økt internasjonalisering og vekst i næringslivet og antall arbeidsplasser.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS