Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flere amerikanere drikker kaffe

64 prosent av amerikanerne drakk i fjor kaffe på en gjennomsnittsdag. Det er den høyeste andelen siden 2012. Veksten i spesialkaffe skal være en viktig forklaring bak økningen.

Publisert

Amerikanernes kaffevaner er gjengitt i rapporten National Coffee Drinking Trends.

Helt siden 1950 har amerikanernes kaffevaner blitt kartlagt på vegne av The National Coffee Association (NCA) i USA. Trendutviklingen sett under ett, viser at kaffekonsumet sank sakte frem til midten av 90-tallet, da andelen daglige kaffedrikkere nådde under 50 prosent. Deretter steg andelen igjen inntil 2013, da konsumet flatet ut. I 2017 tok konsumet seg opp igjen. Det gjengir dailycoffeenews.com.

Kaldbrygg og nitrokaffe

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

For at den årlige rapporten skal kunne speile nye trender, har det blitt tatt i bruk nye kategorier; i fjorårets studie ble for eksempel «ikke-espresso-baserte» drikker introdusert. Denne kategorien inkluderer kalde kaffedrikker i form av blandingsdrikker, nitrokaffe og kaldbrygg. 7 prosent av amerikanerne hadde drukket en drikk av denne typen dagen i forveien. Forbruket av nitrokaffe hadde en liten økning i 2017, og ble i løpet av en uke drukket av 4 prosent. Konsumet av kaldbrygg holdt seg stabilt fra 2016 til 2017; 11 prosent av amerikanerne hadde drukket dette i løpet av uka. Kan det være en vedvarende trend?

Forbruket av «vanlig» kaffe

Blant de spurte hadde 16 prosent av kaffedrikkerne drukket «tradisjonell gourmet» dagen i forveien. Gourmetkaffe blir definert som kaffe brygget fra bønner av gourmetkvalitet. En større andel hadde drukket «tradisjonell ikke-gourmet», nærmere bestemt 31 prosent. Espressobasert drikke var det 24 prosent som hadde drukket.

Trendutvikling over nærmere 70 år

Hvis man sammenligner 2017-rapporten med tidligere rapporter, vil man se at det er noen trender som har vedvart.

Dette gjelder særlig for innovasjon innen kaffebrygging og bestillingsteknologi, vekst i konsumet blant de yngre, samt vekst innenfor enkelte gourmetkategorier.

De unge styrer trendene

Spesialkaffe har altså hatt en solid vekst, og det er de unge som har stått for det meste av konsumet innenfor dette segmentet. Kun 19 prosent av de unge i alderen 18–24 drakk tradisjonell ikke-gourmetkaffe dagen i forveien. På den andre siden rapporterte 37 prosent av denne aldersgruppen at de hadde drukket gourmetkaffe, som her inkluderer både

tradisjonell gourmetkaffe og spesialkaffe. I aldersgruppen 29–39 var det enda flere som hadde drukket gourmetkaffe: 48 prosent. Blant respondentene over 60 år var konsumet av ikke-gourmet større enn gourmet, 42 mot 38 prosent.

Når og hvor drikkes kaffen?

82 prosent av alle dem som hadde drukket kaffe dagen i forveien, drakk kaffe til frokost. Dette er en nedgang fra 2012, da det var 87 prosent som rapporterte dette. Til gjengjeld var det en økning blant dem som drakk kaffe mellom frokost og lunsj, fra 36 til 41 prosent.

Storparten av kaffen ble konsumert hjemme hos amerikanerne. Blant dem som drakk kaffe dagen i forveien, drakk 79 prosent kaffen hjemme, mens 36 prosent drakk kaffen ute – enten på arbeidsplassen eller på kaffebar. 63 prosent av respondentene oppga at de har en kaffetrakter hjemme, og 45 prosent av dem drakk kaffe fra denne dagen i forveien.

I det siste nummeret av magasinet Horeca (nummer 6 2018) er det en temadel om kaffe

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS