Daglig leder for Greenway-Norge AS, Jan-Erik Pavels Smith (til venstre) sammen med Morten Karlsen hos NHO Reiseliv Innkjøpskjeden (Foto: Greenway-Norge/NHO Reiseliv Innkjøpskjeden)

Setter søkelyset på miljøvennlige engangsserviceprodukter

Greenway-Norge AS har siden 2017 arbeidet tett sammen med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden med å sette søkelyset på engangsserveringsprodukter, som er innenfor den grønne sirkulærøkonomien, det vil si produkter som kan komposteres.

Greenway-Norge leverer nå mer enn 140 bonusgivende avtaleprodukter direkte via NHO Reiseliv Innkjøpskjedens innkjøpsportal.

– Det finnes som kjent to former for sirkulærøkonomi, den industrielle økonomiske sirkulærøkonomien, og så er det den grønne sirkulærøkonomien som er slik det har vært i naturen så lenge det har funnets vekster på kloden, sier daglig leder for Greenway-Norge AS, Jan-Erik Pavels Smith.

Tar sirkulærøkonomi på alvor

Han er veldig glad for at den industrielle sirkulærøkonomien nå tar sirkulærøkonomi på alvor, og setter seg mål om å resirkulere vesentlig deler av det som blir kastet i årene fremover.

– Det er flott, og det heier vi på, sier han.

– Samtidig er det viktig at både private og offentlige heier på og hegner om den grønne sirkulærøkonomien. Når vi komposter er vi selvfølgelig på lag med naturen, og det gir en veldig hyggelig nytteeffekt som er CO₂-lagring. Reduksjon av CO₂ er jo noe som alle strekker seg etter. Ved å bruke Greenway-Norges produkter så vil man om man komposterer produktene være med å ivareta reduksjon av utslipp av CO₂ til atmosfæren ved at den CO₂ som veksten selv har samlet også vil bli lagret i jordsmonnet, slik man gjør ved all form for kompostering, sier Pavels Smith i en pressemelding.

Miljøvennlig

Illustrasjonsfoto: Greenway-Norge

Han fortsetter:

– Når vi strør komposten utover jordene så vil mineralene som er i overflatelaget på jordet ivaretas og drøyes, noe som er viktig for å den livsviktige fosforen vi er avhengige av for å dyrke mat. Men hva om vi brenner produktene deres da? Da vil man primært frigjøre den CO₂ som veksten selv har samlet og samtidig frigjøre energien til energi til eksempelvis fjernvarme. Dette betyr at man er miljøvennlig uansett hvordan man kaster et av våre produkt laget av naturlige vekster, med unntak om man kaster det i naturen da. Det skal man selvfølgelig ikke gjøre.

– Mange spør om produktene vil bli kompostert om de ikke kastes i industrikompost? Svaret er et krystallklart ja. Produktene vil som et resultat av de er bionedbrytelige gå tilbake til naturen uansett. I industrikompost tar det 12 uker, mens i en åpen kompost som utvikler varme vil det anslagsvis ta seks til 12 måneder, mens i naturen vil det ta omtrent to til fem år før det går tilbake til vann, CO₂ og biomasse. Altså helt tilbake til naturen, forklarer Pavels Smith.

– Det offentlige må understøtte den grønne sirkulærøkonomien

Daglig leder for Greenway-Norge AS, Jan-Erik Pavels Smith (til venstre) sammen med Morten Karlsen hos NHO Reiseliv Innkjøpskjeden (Foto: Greenway-Norge/NHO Reiseliv Innkjøpskjeden)

– Vi har etter hvert en del kunder som komposterer selv. Det er gøy å se, men det offentlige må legge til rette for kompostering i alle kommuner, og industrikompost i alle fylker som et minimum. Det er essensielt at det offentlige understøtter den grønne sirkulærøkonomien med alle de naturlige fordelene den har for vår klode, vårt miljø og kommende generasjoner. Vi er stolte av alle de nye produktene vi har for takeaway, noe som er høyaktuelt i disse koronatider. Alle produktene er selvfølgelig laget på lag med naturen, er folkehelsevennlige, og har sosiale sertifikat som våre produkter alltid har, forklarer Pavels Smith.

Morten Karlsen i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er fornøyd med at Greenway-Norge har scoret 460 av 460 mulige poeng i NHO Reiseliv Innkjøpskjedens undersøkelse for miljø, bærekraft og etisk handel i de fire årene Greenway-Norge har vært med.

– Greenway-Norge sitt genuine søkelys på miljø, folkehelse og etisk handel er noe vi i NHO setter stor pris på, og som gjorde at vi i 2017 signerte en strategisk bærekraftavtale med dem, sier Karlsen.

Les mer på Greenway-Norge.no, Engangs.no eller NHOreiseliv.no/innkjopskjeden

Greenway-Norge AS

Greenway-Norge AS har siden starten i 2010 ene og alene levert miljøvennlige, bærekraftige, bionedbrytelige, komposterebare, folkehelsevennlige sertifisert produkter med sosiale sertifikater. Alle med mulighet for sirkulærøkonomi på det høyeste nivå med CO₂-lagring som nytteverdi og resultat.

Selskapet har vært en av pionerene på miljøvennlig engangsservering. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden signerte en strategisk bærekraftavtale med Greenway Norge høsten 2017. Greenway-Norge var første aktør med svanemerkede engangsserveringsprodukter i 2015 Fra 2017 til og med 2019 hadde Greenway Norge en vekst på mer enn 600 %. Flesteparten kundene er innenfor horeca-, festival- og reiselivsmarkedet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS