Det mangler både fagfolk og lærlinger i reiselivsbransjen. Det koster bedriftene betydelige summer. (Foto: NHO Reiseliv)

Manglende kompetanse gir kundetap

Reiselivsbedriftene taper kunder som følge av manglende kompetanse. Det viser NHOs kompetansebarometer.

Publisert

I alt 6996 bedrifter har deltatt i kartleggingen Det gir en svarprosent på 36,6 prosent. I NHO Reiseliv var svarprosenten litt mindre, men 923 medlemsbedrifter var med.

Undersøkelsen viser at 60 prosent av NHO-bedrifter i stor eller noen grad har udekket kompetansebehov.

Etterlyser fagutdannelse

Medlemmene i NHO Reiseliv rekrutterer først og fremst yrkesfagsutdannede på fagskole- og videregående nivå. 61 prosent av respondentene i NHO Reiselivs medlemsmasse svarer at de mangler arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn. 43 prosent svarer at de mangler ansatte med fagskoleutdanning.

Halvparten av reiselivsbedriftene med udekket kompetansebehov oppgir å ha tapt kunder som følge av å ikke ha tilgang på tilstrekkelig kompetanse. En fjerdedel av NHO Reiseliv-bedriftene svarer i tillegg at de har vært nødt til å redusere virksomheten som følge av kompetanseutfordringene.

Får ikke lærlinger

Årets barometer har et eget kapittel om dimensjonering av videregående opplæring. Medlemsbedriftene i NHO svarer at deres behov for arbeidskraft og kompetanse bør vektlegges før elevenes førstevalg og skolestruktur.

Mellom 35 og 40 prosent av NHO Reiselivs medlemmer oppgir at de ikke får tak i de lærlingene de har behov for. Høyt fravær og dårlige praktiske kunnskaper oppgis som de to viktigste årsakene til at bedrifter har latt være å ta inn lærlinger, til tross for behov.

Over halvparten av bedriftslederne i reiselivet mener også at det gis for dårlig karriereveiledning på skolene.

(Pressemelding)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS