Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fersk dom fra Høyesterett om lønnsplikten ved permittering

Arbeidstakere som blir permittert, har krav på full lønn i arbeidsgiverperioden, uavhengig av inntektsnivå, ifølge Høyesteretts dom av 4. februar 2019.  

Publisert

Det er grunn til å frykte at dommen kan gjøre det mindre attraktivt for arbeidsgivere å forsøke permittering som alternativ til nedbemanning.

Ikke grunnlag for å innfortolke et tak

Saken for Høyesterett har sin bakgrunn i oljeprisfallet som påvirket offshorenæringen i 2014-2016. Oljeboringsselskapet Transocean permitterte som en følge 340 ansatte.

I henhold til permitteringslønnsloven skal beregningsgrunnlaget for permitteringslønn være «det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30.» Transocean tolket dette slik at taket for dekningsplikten på 6 G (tilsvarende en årlig inntekt på 581 298 kroner per år) gjaldt tilsvarende i permitteringslønnsperioden.

Én av de permitterte bestred tolkningen og fikk medhold i Høyesterett.

Høyesterett skiller i begrunnelsen mellom hva som er beregningsgrunnlag for sykepenger og taket for dekningsplikten. Basert på rettskildene mener Høyesterett at det ikke er grunnlag for å innfortolke et tak for dekningsplikten tilsvarende den som gjelder for sykepenger.

Dom med stor betydning

Dommen vil ha stor betydning for arbeidsgivere som har behov for midlertidige driftsinnskrenkninger. I praksis innebærer dommen at arbeidsgiver må yte full lønn i varslingsperioden på 14 dager og i de 15 første dagene av permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden). På arbeidsplasser med høyt lønnsnivå kan kostnaden ved dette bli så stor at arbeidsgiver i stedet ser seg nødt til å foreta en nedbemanning.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Advokatfirmaet Ræder

Advokatfirmaet Ræder kjenner horecabransjen.

Uansett om du står fastlåst i en konflikt eller ønsker å være føre var, gir advokatfirmaet bedriftseiere, ledere og personalansvarlige gode og strategiske råd.

Denne saken er skrevet av Nils Kristian Lie (partner), Ole André Oftebro (partner) og Åse Rustad Kvisberg (trainee) hos Advokatfirmaet Ræder.


Ole André Oftebro.


Nils Kristian Lie.


Åse Rustad Kvisberg.

Les mer om advokatfirmaet på Raeder.no 

Powered by Labrador CMS