Europas høyeste sjøklippe, Hornelen (860 moh.). (Foto: Sverre Hjørnevik, arkiv)

Sterkere og mer bærekraftig reiseliv

Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – sterkere og mer bærekraftig enn tidligere. Næringen er i krise, og mistet 20 milliarder i omsetning i 2020. Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres og folk igjen begynner å reise?

Publisert

Reiselivet sysselsatte 43 000 mennesker på Vestlandet i 2019, og næringens samlede omsetning var beregnet til 46 milliarder.

Så kom koronakrisen, og reiselivsbransjene ble hardere rammet enn de fleste andre bransjer på grunn av de nødvendige korona-tiltakene. Omsetning i 2020 ble nesten halvert. Det har handlet om bedrifters eksistens, permitteringer og oppsigelser.

Næringen er fortsatt avhengig av kompensasjonsordninger så lenge det er møte- og reiserestriksjoner.

Attraktivt også for vestlendinger

Dalsnuten ved Gandsfjorden - med utsikt mot Sandnes. (Foto: Fjord-Norge/Neta Inoma)

Med effektive vaksiner forventer vi at reiseaktivitetene gradvis vil ta seg opp igjen. Både vestlendinger og tilreisende nordmenn gjenoppdaget Vestlandet i fjor sommer. Det har gitt mersmak. Konsulentselskapet McKinsey skriver i en rapport at folks reiselyst ikke er blitt mindre på grunn av covid-19. Det forventer at ferie- og fritidsmarkedet kommer raskere tilbake, men at forretningsmarkedet blir mer varig endret fordi folk har lært seg å bruke digitale møteplasser.

Vestlandet har fantastiske forutsetninger for å ha en stor, lønnsom og bærekraftig reiselivsnæring. Vi kan tilby spektakulær, urørt natur og autentiske opplevelser som få andre. I tillegg har vi en solid infrastruktur og mennesker med evne og vilje til å satse og tilby de kvalitetene som et kresent publikum forventer.

Forutsetningen for å utvikle en sterk og fremtidsrettet reiselivsnæring er likevel at den bidrar til å skape pulserende byer og lokalsamfunn på Vestlandet, som er gode å bo i. Det mener vi den gjør. De besøkende gjør at det blir et stort nok marked til at vi vestlendinger kan dra på sidersafari i Hardanger, bli med på guidede og trygge kajakkturer, kjenne adrenalinkick i klatrestiene, ha store restaurantopplevelser med råvarer fra små produsenter, eller oppleve fantastiske konserter. Bare for å nevne noe.

Undersøkelser fra Innovasjon Norge viser at de fleste vestlendinger synes at antallet turister før korona-krisen traff oss var «akkurat passe». Det viser at mange ser verdibidraget reiselivet og de besøkende gir.

Miljø og klima

Reiselivet må, som de fleste andre næringer, bli mer bærekraftig. Det har næringen jobbet med i mange år og nå akselererer det kraftig. Reiseliv er i seg selv i stor grad aktiviteter og opplevelser som representerer ubetydelige utslipp av klimagasser. Den største utfordringen er knyttet til transportsektoren. Her er vi i reiselivet teknologi-optimister på deres vegne. Vi er derfor glade for at flere miljøer på Vestlandet jobber for å utvikle verdensledende, grønn teknologi innenfor transportsektoren. Eksempler på det er elektriske båter som reiselivsaktører allerede har satt i drift og ambisjonen om el-fly mellom Stavanger og Bergen.

Flynæringen pekes ofte ut som et klimaproblem. De store produsentene må utvikle mer energieffektive fly og ha mål om at vi snart kan fly med langt lavere utslipp, kanskje til og med elektrisk, også på lengre distanser. Flyruter er viktige og gjør landsdelen tilgjengelig. I et normalår kommer halvparten av våre internasjonale ferie- og fritidsgjester om sommeren med fly. Om vinteren er andelen enda høyere.

Fjord-Norge AS

Fjord Norge AS (Fjord Norway) er landsdelsselskapet for de tre vestlandsfylkene, og det offisielle turistrådet for Vestlandet. Selskapet har hovedansvaret for den internasjonale markedsføringen av Vestlandet (Fjord Norge regionen) innenfor ferie- og fritidsturisme. Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt turisttrafikk, helsårsturisme og økt lønnsomhet for reiselivet i landsdelen.

Fjord Norges visjon er «å vise verden fjordene» ved å være det mest profesjonelle og slagkraftige regionale destinasjonsselskapet i Europa. Selskapet skal posisjonere Fjord Norge regionen som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier.

Fjord Norge AS eies av nærmere 200 reiselivsbedrifter i landsdelen, samt de fire fylkeskommunene på Vestlandet.

Nordmenn er storbrukere av reiselivet. Likevel innebærer målsettingen om et bærekraftig reiseliv at vi må lykkes som eksportnæring. Vi retter de fleste av våre markedsaktiviteter mot målgrupper i Nord-Europa. Men Vestlandet er attraktivt, og det kommer besøkende fra alle verdenshjørner. Det er nødvendig, for de kommer også utenfor Europas typiske ferieperioder. Da får vi en mer jevn tilstrømning av besøkende gjennom hele året og dermed flere helårs arbeidsplasser.

Det viktigste vi kan gjøre for å få et enda mer bærekraftig reiseliv er å vise besøkende enda mer av det de kan oppleve, både før de kommer og mens de er her. Slik at de blir her lenger, bruker flere av tilbudene og legger igjen mer penger.

Det vi selv kan gjøre

Et grønnere reiseliv gir bedre opplevelser for alle, både for besøkende og for oss som bor her. En forventning om et mer bærekraftig reiseliv er en mulighet til å gjøre en verdenskjent destinasjon enda bedre. Et samlet reiseliv på Vestlandet har derfor sammen med de tre vestlandsfylkene definert felles målsettinger for et enda mer bærekraftig reiseliv. Her tar næring tak i de områdene den selv kan gjøre noe med, fra de små tingene i hverdagen til større investeringer.

Reiselivet står nå i sin største krise i moderne tid, men vil komme sterkt tilbake. For det første er reiselivet en betydelig jobbskaper i både bygd og by. Det er særlig verdifullt når vi nå går inn i en periode hvor arbeidsledigheten stiger.

For det andre er reiselivet en betydelig eksportnæring, og regjeringen trakk nylig frem viktigheten av å ha eksportrettede bedrifter for å få i gang den økonomiske aktiviteten.

For det tredje innebærer det grønne skiftet en stor mulighet for reiselivet, og vi heier på nasjonale tiltak som gjør Norge grønnere.

Reiselivet har vært viktig for Vestlandet, og vi skal gjøre oss fortjent til å bli enda viktigere fremover.

Pressemelding fra Fjord-Norge

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS