Illustrasjonsfoto: Innovasjon Norge/Istock

260 millioner kroner til Nord-Norge

Regjeringen har opprettet et nytt koinvesteringsfond for bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Nå ber Innovasjon Norge private investorer om å melde sin interesse.

Publisert

Staten investerer 132,3 millioner kroner i fondet, og private investorer skal delta med minst like mye kapital.

– Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Nå oppretter vi et fond der staten og private sammen kan investere i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Investorene skal bidra med penger, nettverk og kunnskap, sier næringsminister Monica Mæland.

Investorene velger bedriftene

Tanken er at de statlige pengene skal investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge skal være en passiv forvalter av fondet, og godkjenne investorer på forhånd.

– Fondets struktur krever aktive investorer som vil følge opp bedriftene over tid, og som har nettverket og kjennskapen til aktuelle prosjekter. Vi er på jakt etter private investorer som kan gi unge, innovative bedrifter i de nordligste fylkene langsiktig tilgang til både kunnskap og kapital, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.

Ønsker aktive investorer

– Investorene bidrar med penger, nettverk og kunnskap. Staten bidrar med 50 prosent av finansieringen, sier Mæland.

Fondet gir investorer mulighet til å spre sine investeringer på flere prosjekter sammen med en sterk finansiell partner, og bedriftene kan få mulighet til å fokusere på utviklingen av selskapet i en kritisk fase.

Med koinvesteringsfondets øvre ramme på 20 millioner kroner vil det sammen med en privat investor kunne tilføre én enkelt bedrift 40 millioner kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, så den totale kapitaltilførselen kan være høyere.

Fondet vil ta imot søknader fra investorer fortløpende. Meld din interesse og les mer om koinvesteringsfondet her.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Koinvesteringsfondet

* Bedriftene skal være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark.

* Bedriften det investeres i må være yngre enn sju år fra første kommersielle salg

* Fondet investerer ikke i bedrifter der investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver.

* Fondet skal være en passiv forvalter og skal godkjenne private investorer på forhånd.

* Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i porteføljeselskapet.

* Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet. 

* Investorene må ha tilgang til kvalitetsprosjekter og kapital til å investere minimum 2,5 millioner kroner i en periode på inntil 10 år.

* Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, og det vil heller ikke bli gitt noen risikoavlastning eller utbetales honorar til investor.

Powered by Labrador CMS