Illustrasjonsfoto: Widerøe
Illustrasjonsfoto: Widerøe

Widerøe hardt ut mot MDG

– MDGs alternative statsbudsjett er en trussel mot det grønne skiftet i luftfarten, uttaler administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Publisert

– Forslaget om ytterligere skattelegging av helt nødvendig kollektivtransport i distrikt-Norge truer kortbanenettets eksistens, og vil i beste fall forsinke det grønne skiftet i luftfarten, sier Nilsen

Distriktenes kollektivtransport

– MDG fremstiller flyreiser som et luksusgode, og at det i dag er for billig å fly. Dette er langt fra virkeligheten i store deler av distrikt-Norge. Her er fly den eneste måten å komme seg til arbeid, til sykehuset og for å kunne benytte seg av helt nødvendige, offentlige tjenestetilbud, sier han videre.

Dersom du velger å fly Widerøe fremfor å kjøre bil mellom Vadsø og Tromsø, sparer man 40 % Co2-utslipp og 10 timers reisetid. I snitt koster det 1300 kroner for en flybillett på kortbanenettet. Prisøkning har kommet etter mange år med kraftige avgiftsøkninger på flyreiser på kortbanenettet. Med MDGs alternative budsjett vil prisen øke med ytterligere 30 %, heter det i pressemeldingen fra Widerøe..

Elektrifisering av kortbanenettet – hvorfor så egnet?

I august 2019 inngikk Widerøe og Rolls-Royce et samarbeid der målsetningen er å finne modeller for en lønnsom elektrifisering av luftfarten. Det norske kortbanenettet er en svært egnet testbenk for elektriske og hybridelektriske fly, og Widerøes målsetning er at elfly skal settes i kommersiell trafikk fra 2030.

Dersom vi enes om at vi har en klimakrise, vil elektrifisering av luftfarten være det tiltaket som desidert vil kutte co2 utslipp i norsk transportsektor. Til sammenligning vil det ta 40 år før en eventuell Nord-Norge bane er klimanøytral, den vil gå i et område der det i dag ikke bor folk og den vil ikke avhjelpe transportbehovet for Finnmark.

I dag er 70 % av alle norske kortbaneruter kortere enn 300 km. Det er imidlertid ingen selvfølge at Norge vil vinne dette kappløpet. Widerøe jobber nå intenst med å sikre at de elfly som kommer på markedet tilfredsstiller de operative behov som vi har for å operere i et arktisk kystklima.

«I tillegg er vi nødt til å sikre insentiver som gjør det lønnsomt, og mulig, å investere i grønn teknologi. MDG har foreslått insentiver for å gjøre det lønnsomt å operere elfly lønnsomt med forslag om blant annet fritak for merverdiavgift på utslippsfrie reiser. Dette er bra, og det skal de ha honnør for. Dessverre virker totaliteten i MDGs alternative budsjett i motsatt retning. Forutsetning for en elektrifisering av det norske kortbanenettet er at det fremdeles finnes trafikkgrunnlag. Forslaget vil strupe alle kommersielle kortbanenettruter i hele landet. Helt nødvendig kollektivtrafikk i distrikts-Norge, som disse flyrutene er, vil forsvinne. Forslaget vil også fjerne ethvert flyselskaps evne til å investere i ny, grønn teknologi. EUs regler for statsstøtte til Flyselskap er svært strenge. Det betyr at skal et flyselskap investere i ny teknologi må egenkapitalen komme fra egen virksomhet eller investorer, selv om den nye teknologien bidrar til det grønne skiftet», heter det i pressemeldingen.

Når det beste blir det godes verste fiende

«Widerøe tar klimakrisen på alvor. Vi ønsker å kutte utslipp og jobber hver dag for at vi skal klare elektrifisering av luftfarten. Men dette forslaget bidrar ikke til det grønne skiftet i luftfarten. Det vil forsinke elektrifiseringen og sannsynligvis sørge for at det er andre som blir pionerer på elektrifisering. Samtidig vil det fjerne helt, nødvendig kollektivtransport i Norge og tvinge flere folk over på bil», skriver Widerøe.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS