Landskonferansens Kompetansepris 2023

Stolte prismottakere: Andreas Viestad, William Wiland og Hadia Mirza.
Stolte prismottakere: Andreas Viestad, William Wiland og Hadia Mirza.

Gjev pris til Geitmyra for satsing på ungdom

– Tusen takk! Denne prisen er til alle dere som gir oss sjansen til å lære om matbransjen og om hvilke muligheter som finnes, jubler juniorkokkene, Hadia Mirza (16) og William Wiland (15). Geitmyra matkultursenter for barn er vinner av Landskonferansens Kompetansepris 2023.

– Det er helt avgjørende at vi satser på barn og unge hvis vi skal ha rekruttering til matproduksjon, servering og reiseliv. Denne prisen er ikke en pris fordi vi har gjennomført – det er en pris som markerer starten på arbeidet vi alle skal gjøre, sier Andreas Viestad, faglig ansvarlig og grunnlegger av Geitmyra.

– Det er helt avgjørende at vi satser på barn og unge!

Andreas Viestad

14. og 15. februar arrangerte NHO Reiseliv Landskonferansen for Restaurant- og matfag. Landskonferansens Kompetansepris deles ut til en person eller virksomhet som har utmerket seg på en positiv måte i kompetansearbeid og rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Fantastiske ambassadører for hele næringen

Det var en samlet jury som stod bak avgjørelsen, som i år hadde lagt særlig vekt på noen utvalgte områder: synliggjøring og rekruttering; matglede og kunnskapsformidling; og arbeidskraft, bærekraft og skaperkraft.

– Geitmyra Matkultursenter for barn har siden 2011 jobbet målrettet med å øke kunnskapen for norsk mat og matproduksjon, og ikke minst gitt mange barn og unge praktisk erfaring med det som er en fantastisk bransje og næring. De er verdige vinnere av denne prisen og det er gledelig å høre at de vil bruke prisen til å fortsette dette gode arbeidet. – Geitmyra har vært – og er – fantastiske ambassadører for hele næringen. Ikke bare har de funnet en suksessoppskrift som skaper engasjement og matglede i tidlig alder, men de har også hatt særlig fokus på en gruppe barn og unge som ofte kan bli stående litt utenfor i samfunnet, og har dermed også blitt en viktig integreringsarena, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Om LKRM og Kompetanseprisen

Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) er et samarbeid mellom ulike aktører fra arbeidslivet, som alle jobber målrettet med kompetanse og for å heve anseelsen og rekrutteringen til restaurant- og matfagene. Kompetanseprisen skal stimulere til økt innsats, interesse og publisitet innen området opplæring og kompetanse. Prisen kan gis til en virksomhet eller en person som har utmerket seg i sitt kompetansearbeid og/eller jobbet positivt med rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

– Vi er veldig glade for å kunne gi denne prisen til Geitmyra. Hver dag gjør de en viktig jobb med å formidle matglede og kunnskap, og kanskje vekkes det en interesse for mat hos barna som gjør at vi en dag ser noen av dem i mat- og måltidsbransjen, sier Merete Helland, kurs- og kompetanseansvarlig i Norsk Nytelses- og Næringsmiddelarbeider, som også satt i juryen.

Morgendagens mat – en rekrutteringsarena

Konsekvensen av at stadig færre unge velger utdanning innen landbruk, næringsmiddelindustri og restaurant- og matfaget er stor. Det er nedlagte linjer, færre fagarbeidere, håndverk som forsvinner og usikkerhet om hvem som skal gi oss den norske maten i framtida. I tillegg har yrkesfag høyt frafall og bedrifter melder at de ikke får nok lærlinger. Matindustrien vår har en kritisk samfunnsfunksjon. Det er derfor helt nødvendig å iverksette tiltak for å utdanne flere unge engasjerte mennesker til disse yrkene og samtidig heve statusen til matindustrien.

– Prosjektet Morgendagens mat handler om hvem som skal lage maten vår i framtida. Målet er å gi informasjon og spre kunnskap om matfaglige retninger på en praktisk og inspirerende måte. Vi skal la ungdom få følelsen av å være med i åkeren, i fjøset, på kjøkkenet og på fiskemottaket. Det handler om å gi ungdom kunnskap nok til å ta selvstendige valg og det handler om å framsnakke bransjen, forteller en strålende opplagt prosjektleder, Kine Bekkengen.

Tre ungdommer som lager mat
Prosjektet Morgendagens mat handler om hvem som skal lage maten vår i framtida. Ungdom skal få følelsen av å være med på kjøkkenet.

Juryen består av:

NHO Reiseliv; NHO Mat og Drikke; NHO Service og Handel; Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund; Norske Kokkers Landsforening; Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og matfag; Baker- og Konditorbransjens Landsforening; Fellesforbundet; Hovedorganisasjonen Virke.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS