Daglig leder Alpinanleggenes Landsforening (ALF) og Norske Fjell, Camilla Sylling Clausen. (Foto: ALF)
Daglig leder Alpinanleggenes Landsforening (ALF) og Norske Fjell, Camilla Sylling Clausen. (Foto: ALF)

Heiskort og overnatting blir dyrere

– Nok en varslet momsøkning på 2 prosent vil ramme alpinnæringen, hotell og øvrig reiseliv hardt, og kommer som et sjokk for alpinnæringen. Dette med medføre en prisøkning på både heiskort og på norske hoteller, som igjen vil føre til at det blir enda dyrere å velge Norge som alpint reisemål, både for norske og utenlandske reisende, sier daglig leder Alpinanleggenes Landsforening (ALF) og Norske Fjell, Camilla Sylling Clausen.

Publisert

Alpinanleggene er trafikk-drivere og trafikk-skapere for en svært stor andel av all reiselivsvirksomhet i vinterhalvåret. Den foreslåtte økningen i moms får dramatiske konsekvenser også langt utover den alpinrelaterte virksomheten som ALF og Norske Fjell representerer.

Les også: Momssjokk for reiselivet

– Overraskende og skuffende

– Dette var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016. Vi har stolt på at regjeringen vil senke skattene for næringslivet, og ikke øke dem – i motsetning til hva opposisjonen har varslet, utaler Sylling Clausen en pressemelding.

– Alpin- og reiselivsnæringen skaper jobber i en tid der andre bransjer nedbemanner eller automatiserer, og har et stort potensiale til å skape enda flere jobber. Da er det svært overraskende og skuffende at regjeringen setter kjepper i hjulene for en næring som kan være en del av løsningen på den utfordringen Norge nå stor ovenfor med 1 av 5 utenfor arbeid.

Blir prisøkning på heiskort og dyrere hotell

– En momsøkning fra 10 til 12 prosent vil innebære en prisøkning på både heiskort og på norske hoteller, som igjen vil føre til at det blir enda dyrere å velge Norge som alpint reisemål, både for norske og utenlandske reisende. Veldig mange alpinanlegg og hoteller sliter med lønnsomheten, særlig ute i distriktene sier Sylling Clausen.

– Det er trist at vi nå opplever at politikerne ikke spiller på lag med oss. Vi som næring har jobbet beinhardt for å være en viktig verdiskaper og sysselsetter. De siste par årene har vi opplevd en medvind med en god turistvekst og en økning i både sysselsetting og verdiskaping. Nå øker momsen ytterligere med to prosent etter en økning på to prosent for to år siden. Dette viser det motsatte av at det satses på reiseliv.

Alpinanleggenes Landsforening (ALF)

Alpinanleggenes Landsforening, tidligere Norske Skiheisers Forening er bransjeforeningen for alpinnæringen i Norge, og for det enkelte alpinanlegg.

I dag har foreningen litt over 200 alpinanlegg og omkring 30 leverandører som medlemmer. Totalt regner vi med at det finnes mellom 210-215 alpinanlegg i Norge med en eller flere skiheiser. ALF organiserer over 95 % av den samlede alpinomsetningen.

Norske Fjell AS

Norske Fjell AS er et aksjeselskap med aksjonærer fra 25 av de største vintersportsstedene med en alpin profil. Aksjonærer er alpinanlegg og destinasjonsselskaper. Alpinanleggene har aksjemajoritet i selskapet, som ble opprettet i 1995.

Norske Fjell samarbeider med Innovasjon Norge via utenlands-kampanjer på de markeder som man vurderer som mest fornuftige å satse i. Gjennom en operativ markedsgruppe sørger Norske Fjell for at fellesmarkedsføringen skjer på anleggenes/destinasjonenes premisser. Gjennom Norske Fjells deltagelse i Norsk Reiseliv og medlemskap i NHO Reiseliv, synliggjør Norske Fjell alpinbransjen for andre aktører i reiselivet. Man kan i felleskap også poengtere de ringvirkningseffekter og den lønnsomhet som bransjen genererer til øvrig reiseliv og norsk økonomi generelt, ikke minst i distrikts-Norge.

Powered by Labrador CMS