Statholdergaarden-gründer Bent Stiansen velger å se positivt på både resten av dette året og fremtiden for restauranten. (Foto: Morten Holt)

– Vi må være positive

Magasinet Horeca/Horecanytt.no har stilt fem spørsmål om situasjonen rundt koronapandemien til en rekke bedriftsledere i horecabransjen.

Dette var spørsmålene som ble stilt:

1) Hvordan har koronakrisen påvirket din/deres bedrift? (nedstenging – evt. hvor lenge? Omsetningssvikt?)

2) Har dere måttet permittere ansatte (evt. hvor lenge)?

3) Hvilke grep har dere ellers tattS under krisen?

4) Tanker for resten av 2020?S

5) Hva tror du/dere koronakrisen vil bety for den videre driften inn i 2021 – og enda senere?

Må angripe situasjonen med positivitet og glede

Bent Stiansen. (Foto: Morten Holt)

– Nå må vi angripe situasjonen med positivitet og glede, slippe taket i koronafrykten, og gi våre gjester en positiv og deilig opplevelse, sier Statholdergaarden-gründer Bent Stiansen.

– Jeg velger å være optimist på vegne av vår bransje, og liker ikke spørsmålene, sier Bent Stiansen etter å ha sett nærmere på Horecas spørsmål.

Han utdyper: – Nå er det viktig å framsnakke bransjen, ikke dvele ved det som har skjedd, men se positivt på tiden som kommer. For dette skal vi komme oss gjennom, og gjøre som Petter A. Stordalen sa i et intervju; «selge de jordbærene vi har».

– Nå er det viktig å selge oss selv. Vi har vært gjennom en turbulent tid, men all vår «hardware», som for eksempel en hotellseng, en restaurantstol eller interiør generelt er ikke skadet. Vi kan tilby akkurat det samme som tidligere. I 2021 vil alt stå der fortsatt, og vi kan tilby våre gjester akkurat det samme som i februar 2020, sier han.

Hatt fulle hus

Statholdergaarden måtte stenge i snaue to måneder på grunn av koronaviruset, men åpnet igjen torsdag 7. mai.

– Etter at vi gjenåpnet har det vært fulle hus – ut fra de nye retningslinjene vi har måttet forholde oss til. Responsen har vært flott. Vi elsker gjestene våre og de elsker oss. Både gleden ved å ha muligheten til å spise ute igjen og betalingsviljen er stor, påpeker Stiansen.

Etter gjenåpningen har restauranten hatt åpent onsdag – lørdag, det vil si med en kapasitet på 60 prosent av det normale. Omsetningen i mai 2020 er også ca. 60 prosent sett i forhold til 2019.

– Slik vil vi nok ha det frem til 1. september, og vi tror at vi kan komme ut med et resultat rundt 0 – inkludert den statlige kompensasjonsordningen, i perioden mai-september, antar Stiansen.

Spleiselag

Etter gjenåpningen har Stiansen valgt å dele personalet (bortsett fra lærlingene) i to, slik at det ved et eventuelt smittetilfelle vil være enklere å håndtere situasjonen.

– De faglærte jobber 50 % og er 50 % permitterte, en uke på – en uke av. De arbeider onsdag til lørdag. Lærlingene jobber 100 %, men med en uke på og en uke av, slik at vi ikke blander arbeidsteamene grunnet smitteverntiltak.

– Det fungerer bra. De ansatte er glade for å kunne komme på jobb, selv om de nå arbeider i en litt begrenset stilling, ca. 10 prosent mindre sammenlignet med tidligere, legger han til.

Statholdergaarden har siden oppstarten i 1994 gått med overskudd, og har gode økonomiske bein å stå på. Stiansen forteller at 2020 ikke vil gå med overskudd, men restauranten vil heller ikke tape penger, hvis alt nå normaliserer seg i løpet av sommeren.

– Med den statlige kompensasjonsordningen vil de gode og solide merkevarene uansett overleve, tror Stiansen.

– Tilbake til normalen i 2022

Torgeir Silseth, Nordic Choice Hotels

Torgeir Silseth. (Foto: Nordic Choice Hotels=

Administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth, er ikke like optimistisk som Bent Stiansen.

– 2020 er et tapt år, mener Torgeir Silseth.

Han og flere andre Horeca har spurt om konsekvensene av koronapandemien, antar at vi kan være tilbake på normalen i 2022.

1) Korona-krisen har truffet oss hardt, og berører alle deler av virksomheten vår. Når gjestene forsvinner fra hotellene over natten, forsvinner også livsgrunnlaget vårt. Dette er uten tvil den verste krisen reiselivet har opplevd, og den verste konsekvensen av krisen er at vi har måttet permittere og si opp ansatte i alle deler av selskapet.

2) Totalt i Norden er det nærmere 8000 ansatte som enten er permittert eller sagt opp. Ambisjonen er å ta tilbake så mange som mulig når markedet bedrer seg og hotellene fylles med gjester igjen.

3) Ambisjonen vår var å holde hotellene åpne, men basert på den kraftige etterspørselsnedgangen ble vi etter hvert nødt til å stenge en stor andel av våre hotell. Parallelt har vi arbeidet med å redusere kostnadsbasen mest mulig, samtidig som vi har forsøkt å finne nye inntektsmuligheter. Til tross for et historisk dårlig marked jobber vi blant annet med kreative og utradisjonelle kampanjer. Nå tilbyr vi blant annet ti hotellnetter for 8000 kroner eller et ubegrenset antall hotelldøgn i hele sommer for 25 000 kroner. Å selge hotellovernattinger og gode opplevelser er det vi lever av. Med disse kampanjen ønsker vi å synliggjøre at Norden byr på utrolig mange spennende destinasjoner som er verdt å besøk, og responsen blant nordmenn har hittil vært god.

4) Kort sagt er 2020 et tapt år, i 2021 er fokuset gjenoppbygging, mens 2022 blir den nye normalen.

5) Mennesker er flokkdyr som vil reise, møtes og sosialiseres slik de har gjort i tusenvis av år. Og det vil de også fortsette med når korona-pandemien er over.

Men oppbyggingen av belegg per i dag ser ut til å gå veldig sakte, og utviklingen vil trolig preges av at flere hotell åpner i det som er et historisk dårlig marked. Det er absolutt hyggelig at så mange nordmenn nå planlegger å feriere i Norge, noe som gjør at vi kan åpne flere hotell til sommeren, men en forutsetning for å få flere ansatte tilbake på jobb og få hjulene i gang for fullt handler om mer enn det. Forretningsmarkedet med kurs og konferanse utgjør ca. 70 % av vår omsetning, og er det segmentet som sysselsetter flest hotellansatte. Avklaringer av restriksjonene satt for kurs- og konferansemarkedet, og muligheten for å reise både i Norge og internasjonalt, vil være avgjørende for når hotellene kan ta tilbake ansatte. I tillegg trenger bransjen forlengelse av kompensasjonsordningen og muligheten til å forlenge permisjonen ut over 26 uker.

Gjøran Sæther, administrerende direktør, Fursetgruppen

1) Vi stengte alle restaurantene våre 13.mars og permitterte over 600 ansatte. Vi har kun hatt åpent et par kantiner i denne perioden.

2) Over 600, men har begynt å åpne restaurantene igjen og har heldigvis kunne begynne å ta inn ansatte igjen.

3) I tillegg til permittering så har vi hatt løpende dialog med gårdeiere og leverandører. Vi opplever at alle er i samme båt, og at det er mulig å finne gode løsninger for alle parter.

4) Vi er spent på sommeren, men vi forventer at omsetninger er betydelig lavere enn vanlig. Dette da det ikke blir arrangert større selskaper som sommerfester, kongresser brylluper osv.

5) Det er litt tidlig å si enda. Jeg håper verden er tilbake nær normalen mot slutten av året, og at vi får et relativt godt 2021. Slik det ser ut nå, så er mye av de større arrangementene vi hadde innbooket i år, flyttet til nese år. Jeg håper både for oss og våre gjester at de kan gjennomføres på en normalmåte.

Helge Solbakken, administrerende direktør, Hoist Group

1) Som leverandør til hotell- og restaurantbransjen ble vårt forretningsgrunnlag drastisk endret fra midten av mars, da en stor del av våre kunder stengte ned og permitterte sine ansatte umiddelbart 15. mars. Vi har hatt en omsetningsnedgang på mer enn 40% både i mars og april.

2) Som en konsekvens av situasjonen, har også vi måttet permittere en stor del av våre ansatte samt at nøkkelpersoner i selskapet frivillig har gått ned i lønn. Til tross for omsetningsnedgang og veldig lav aktivitet hos kundene våre, har vi likevel hatt selskapet i drift og bistått våre kunder med service og support på alle våre produktområder.

3) Hoist Group har fra koronakrisen brøt ut jobbet hardt med å finne gode løsninger for våre kunder, slik at de på best mulig måte og med lavest mulig kostnader kan komme seg gjennom denne krisen. Internt har vi kuttet faste kostnader der det er mulig, samt stoppet alle investeringer og interne prosjekter. Vi har forhandlet med våre leverandører og partnere, og takker for den konstruktive dialogen og de løsninger vi har klart å få til i en tid som er utfordrende for alle parter.

4) Vi ser med glede at mange av våre kunder planlegger å åpne opp igjen i nær fremtid, og våre planer er at det vil bli en gradvis økning i aktivitetene basert på åpningen i slutten av mai og i juni. I 3. kvartal tror vi aktiviteten vil stige ytterligere, og når 4. kvartal kommer håper og tror vi at de fleste kundene er tilbake med 80-90 % av normal drift. Dette forutsetter selvsagt at det ikke bryter ut en ny, stor bølge med smitte i den norske befolkning.

5) Hoist Group er et konsern med solide eiere, og vi vil utfra våre antagelser om 2020 legge nøkterne planer for 2021. Våre løsninger og tjenester er sentrale hos våre kunder. Hoist-konsernet benytter perioden vi nå er inne i til å videreutvikle løsninger og tjenester med fokus på gode prosesser og rutiner rundt smittevern for gjestene som nå er på vei tilbake til våre kunder.

Tom Johan Bovim, markedssjef, Haugen-Gruppen

1) Haugen-Gruppen står heldigvis sterkt da vi har betydelig tilstedeværelse både i dagligvare og storkjøkken. Storkjøkken har selvfølgelig blitt betydelig preget på samme måte som bransjen totalt, men betydelig nedgang både i april og mai.

2) Vi har hatt kortsiktige permitteringer av salg, grunnet både omsetningssvikt og manglende mulighet til å gjennomføre arbeidet ettersom markedet har stengt ned. Alle er tilbake i jobb, og vi jobber for å øke prosentandelen til 100 % så fort som mulig

3) Vi har tatt betydelig grep både internt i bedriften for å sikre smittevern, og i arbeidet mot våre kunder. Vi har et omfattende arbeid for å begrense smitte og sikre at lageret opererer for fullt, bl.a. ved å hente inn ekstra krefter fra de som har vært permittert fra salg for å få ekstra skift og fleksibilitet på lageret. Vi har også oppdatert våre tilbud og oppskriftsforslag og tiltak mot våre kunder for å hjelpe dem å komme i gang igjen etter nedstengningen.

4) Det er vanskelig å spå fremtiden, men vi kommer nok til å kjenne på effektene av viruset på vårt i samfunnet ut 2020, og inn i 2021, både gjennom begrensninger i markedet, men også endringer i holdninger og måter å jobbe på. Vi søker kontinuerlig nye muligheter og metoder å hjelpe våre kunder å på best måte komme seg gjennom krisen.

5) Vi kommer nok til å kjenne effekten lenge, på flere forskjellige måter, og noen av segmentene i markedet kommer til å være påvirket lengre enn andre. Vi kommer nok også til å se noen endringer holdninger, f.eks kan det være større bruk av takeaway og hjemmekontor, og justeringer på hvordan man gjennomfører konferanser, møter og annet. Samtidig kommer befolkningen ikke til å spise mindre, kanskje bare på andre måter. Det er derfor viktig med stor fleksibilitet og mulighet til å se nye muligheter, og å tilby forbrukeren noe som passer deres nye behov.

Hotell og kantiner kommer til å kjenne det lengst, og vi kommer nok ikke til å få en normalisering før slutten av 2021, dvs. en nedgang mot 2019 i 2021, men vi forventer en normalisering i 2022. Vi tenker at vi har blitt satt to år tilbake i tid, og at bransjer som kantiner trolig aldri kommer tilbake til samme nivå.

Stig W. Jørgensen, markedsdirektør, Asko Servering

1) I serveringsmarkedet har Asko et stort bortfall av omsetning. En periode var nedgangen ca. 85 %, mens vi de siste ukene (per 27. mai) har en nedgang på ca. 40-60 %, varierende på uker.

2) Vi har beklageligvis måttet permittere et betydelig antall stillinger som er direkte relatert til omsetningen i serveringsmarkedet eller andre arbeidsoppgaver som har blitt innstilt som følge av situasjonen vi er i. Dette vurderes løpende og permitterte tilbakeføres etter hvert som omsetningen tar seg opp/situasjonen normaliserer seg mer.

3) Det er gjort en rekke tiltak for å begrense smittefaren. Dette går på hygiene, avstand mellom mennesker, utvidede arbeidstider for at færrest mulig skal jobbe sammen. Det er også gjort tiltak for å selge varer beregnet for serveringsmarkedet ut til dagligvaremarkedet slik at kasting av mat som følge av omsetningsbortfallet reduseres. For øvrig forsøker ASKO å støtte/hjelpe kundene i så stor grad som mulig i en vanskelig situasjon for bransjen. I den senere tiden har vi blant annet hatt søkelys på produkter egnet for takeaway. Kit-akademiet jobber også med å kunne tilby nettbaserte kurs til serveringsmarkedet om kort tid.

4) Det er umulig å vite hvordan fremtiden forløper, det avhenger av situasjonen. Trolig vil tiltakene som går på avstand mellom mennesker vedvare og det vil kunne føre til at det går lang tid før serveringsmarkedet er tilbake på normalt nivå. Vi ønsker sammen med våre kunder å bidra til at markedet kommer tilbake til opprinnelig nivå så raskt som mulig.

Vi ser mye kreativitet og pågangsmot blant våre kunder, og er imponert over deres evne til å tilpasse seg situasjonen som har oppstått.

5) Vi tror at markedet vil påvirkes også i 2021 og at det kan ta lang tid før vi er tilbake på opprinnelig nivå. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil forløpe, det er viktig å følge utviklingen tett og løpende sette inn tiltak som påvirker i positiv retning.

Ove Jarland Røed, salgssjef foodservice, O. Kavli AS/Q-Meieriene

1) I likhet med alle andre næringsmiddelprodusenter har koronakrisen også påvirket Kavli/ Q Meieriene. Etter at Norge stengte 12. mars, opplevde vi en sterk vekst i etterspørselen av produkter til dagligvaremarkedet og en tilsvarende svikt i etterspørselen på horecamarkedet.

2) Ledelsen i Kavli/Q Meieriene har hele tiden hatt søkelys på å unngå permitteringer. Vi har derfor brukt denne perioden til kursvirksomhet, der vi blant annet har gjennomført online salgstrening.

3) Vi har som alle andre innført strenge smitteverntiltak i produksjon og administrasjon. Det meste av møter er lagt til teams og reiser er redusert til minimum. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer rundt bruken av digitale møteplattformer, og noen av disse erfaringene vil nok føre til endrende rutiner også på langsikt.

4) Det er ingen tvil om at 2020 blir annerledes enn det vi så for oss for knappe tre måneder siden. Det er derfor gledelig å se at den negative utviklingen har stoppet og at trenden nå er positiv. Vi står foran en spennende sommer, hvor jeg håper alle blir med på dugnaden, hvor vi benytter oss av det fantastiske mangfoldet Norge har å by på av spise- og overnattingssteder. I tillegg håper jeg bedrifter rundt om i Norge henter fram igjen planer om høstens planlagte konferanser når myndighetene tillater dette.

5) For Kavli/Q Meieriene har koronakrisen gitt oss verdifull erfaring og lærdom som vi vil ta med oss videre, slik at vi står enda bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Mikael Forselius, hotelldirektør, Britannia Hotel

Mikael Forselius. (Foto: Morten Holt)

1) Vi stengte hotellet 16. mars – etter at alle bookinger fra den dato til påske ble avbestilt. Vi åpnet igjen 29. april (onsdag - søndag hver uke). Fra 1. juni åpnet vi alle dager igjen. Alle konsepter unntatt fitness/basseng er nå åpent, men disse åpner opp 15. juni – så fra den dagen er alle konsept tilbake i full drift.

2) Vi permitterte 316 av 328 ansatte fra 16. mars. Ca. 40 % av staben var tilbake fra 29. april, og ca. 60 % fra 1. juni.

3) Hotellet har selvsagt fulgt alle restriksjoner og bransjerestriksjoner fra kommunelegen i Trondheim.

Vi har i tillegg innført dette:

Egne stasjoner med antibac plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester/ansatte og back-office for alle ansatte ihht. vanlig internkontroll.

Gjester må forhåndsbooke sin hotell-reservasjon, bord-reservasjon, spabehandling eller ha avtalt et møte, eller hente forhåndsbetalt gavekort for å kunne komme inn på hotellet i denne perioden.

Vi har innført ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater på hotellet.

Våre kjøkken og serveringssteder som har åpent tar alle forhåndsregler når det gjelder mat og mattrygghet. Våre restauranter vil ha betydelig redusert kapasitet og minimum én meters avstand mellom bord. Det vil ikke være noen buffeter. Frokost kjøres med kun a la carte-meny tilgjengelig.

Samtlige gjester bes om å bruke desinfeksjon ved mottak før de går inn i restauranten.

Egenerklæringsskjema vil gis ut til samtlige gjester for signering.

Menyer printes i et format som vil ivareta smittevern.

Bord og flater (eks, stolrygger hvor gjesten tar) desinfiseres etter bruk før nye gjester.

Duker skiftes umiddelbart etter bruk.

Salt- og pepperbøsser desinfiseres etter hvert bord/gruppe med gjester.

Felles garderobe for gjester tas ikke i bruk, vi legger til rette for bruk av andre alternativer.

Bankterminaler desinfiseres etter bruk. Vi har gjort hotellet kontantfritt i perioden.

Hotell og restaurant gjøres kontantfritt i perioden.

Vi har egenerklæring for alle individuelle reisende (noe som anbefales også for alle gruppe-arrangører) som ankommer hotellet med spørsmål om de selv eller noen i deres nære omgangskrets og familie har reist til risiko-områder eller utvist symptomer.

Før jul var det et tilbud til alle ansatte om influensavaksine som mange gjennomførte. Vi kan fortsatt tilby dette til ansatte for å unngå at symptomene blandes sammen.

Hvis vi skulle få gjester i fremtiden med symptomer innlosjerer vi dem på rom som er holdt av i en adskilt fløy kun til bruk for eventuell karantene.

Vi kan i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste tilby testing på plass med svar innen 1-2 dager.

4) Vi ser at vi har om lag 30 % flere innbookede gjester i juli i år enn i 2019. I august har vi en liten nedgang på grunn av at den store fiskerimessen i Trondheim er avlyst, men september og høsten ser ellers bra ut. Men det er avhengig av at det ikke blir innført ytterligere restriksjoner og at samfunnet åpnes opp videre.

5) Jeg tror at 2021 blir et relativt krevende år, og at vi ikke er oppe og står for fullt når det gjelder kurs- og konferansemarkedet. Når det gjelder det internasjonale markedet derimot, er jeg optimist og tror jeg at 2022 blir et topp år for både Britannia Hotel og Trondheim.

Gulbrand Gulbrandsen, driftsdirektør i T. Myhrvold AS

1) Vi har hatt stabil omsetning. Prosjektsalget har høy aktivitet, men det har vært stopp i stykksalg og service.

2) Har måttet permittere 25 årsverk, vesentlig innen stykksalg og service.

3) Innkjøpskontroll/stopp. Kostnadsreduserende tiltak.

4) God aktivitet grunnet ordremasse. Trolig fremdeles lav aktivitet på service og stykksalg.

5) Vi forventer lavere aktivitet i 2021 og 2022. Vår næring er sterkt preget av turist tilstrømming og investeringer i nye destinasjoner.

Les mye her i magasinet Horeca (nummer 3 2020)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS