Illustrasjonsfoto: Arkiv

Kuttet matsvinnet med 10600 tonn

I januar 2020 gjennomførte Matvett en kampanje sammen med bedriftene som er tilsluttet «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn». Kampanjen la opp til et nyttårsforsett på vegne av mat- og serveringsbransjen om å kutte matsvinn med. 4 500 000 kilo i løpet av ett år. Det løftet ble innfridd og vel så det.

«Totalt kuttet mat- og serveringsbransjen matsvinnet med 10 600 000 kilo i 2020, dobbelt så mye som vi lovet. I årets nyttårsforsett skal det kuttes enda mer; 5 500 000 kilo. Det er dette som skal til for å nå det første delmålet i Bransjeavtalen om 15 prosent matsvinnreduksjon», skriver Matvett.no.

Alle bedriftene må med

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn», som ble signert i juni 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene. 103 bedrifter har så langt tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn», for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030.

Etter fire signeringsrunder er alle dagligvarekjedene tilsluttet avtalen, over halvparten av matindustribedriftene og hotellsektoren samt over 80 prosent av kantinevirksomhetene. Disse bedriftene har forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre. I 2025 skal vi ha kuttet matsvinnet med 30 posent og det er viktig å få med langt flere bedrifter i arbeidet for å nå dette målet, særlig i matindustrien og serveringsbransjen.

Gir trippel gevinst

Matsvinn svarer ut de tre dimensjonene som ligger i begrepet bærekraft; både økonomi, klima og miljø og samfunn/sosialt. På veien mot en mer bærekraftig matbransje er det derfor viktig å få redusert matsvinnet. Det kartlagte matsvinnet i Norge tilsvarer en verdi på over 20 milliarder kroner eller én million CO2-ekvivalenter. Ved å samarbeide om å redusere matsvinnet vil både bedrifter og husholdninger oppnå en trippel gevinst som skaper økonomisk vekst, begrenser klimaendringene og bidrar til å fordele jordas ressurser på en bedre måte som fører til økt livskvalitet.

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen er redusert med 12 prosent fra 2015-2019. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i alle ledd og mest i dagligvarehandelen da nedgangen der er størst for varegrupper som f.eks. kjøttvarer, meieri og ferdigmat.

Pressemelding fra Matvett.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS