Adm. dir. for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. (Foto: Oda Hveem)

– Risikerer masseoppsigelser

─ Vi risikerer masseoppsigelser hvis ikke permitteringsperioden forlenges. Det mener Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Kompensasjonsordningen må utvides minst ut 2020, serveringsmomsen må reduseres 15 prosent, overnattingsmomsen må holdes på seks prosent, og det trengs ytterligere utviklingsmidler for reiselivsbransjen, mener NHO Reiseliv.

Norsk reiseliv går nå inn i årets viktigste sesong, men det er fortsatt et høyt antall permitterte i reiselivet.

Seks av ti reiselivsbedrifter frykter at de må si opp flere av sine permitterte ansatte dersom ikke permitteringsordningen forlenges utover oktober.

Frykter oppsigelser

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 18. juni blant 560 reiselivsbedrifter, frykter seks av ti reiselivsbedrifter at de må si opp flere av sine ansatte hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober:

· 19 prosent frykter de må si opp mellom 10 – 25 prosent av de ansatte

· 17 prosent frykter de må si opp mellom 26 – 50 prosent av de ansatte

· 15 prosent frykter de må si opp over halvparten av de ansatte  

─ Myndighetene må forlenge permitteringsperioden til over nyttår slik at disse bedriftene slipper å si opp ansatte unødig. For mange av de store byhotellene spesielt er belegget i sommer syltynt, men utover høsten og vinteren vil aktiviteten kunne ta seg opp igjen med blant annet gjenåpning av konferansemarkedet. Først da har de mulighet til å ta tilbake de ansatte. Hvis ikke permitteringsperioden forlenges risikerer vi at mange flinke ansatte blir sendt ut i arbeidsledighet, for det er få andre jobber å gå til, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

─ Dette burde vært innført før Stortinget tok sommerferie, men det ble det dessverre ikke. Regjeringen har sagt at de skal følge nøye med på situasjonen i reiselivet gjennom sommeren, men dette er ikke noe å vente med. Et tydelig signal i starten av sommeren om at permitteringsperioden blir utvidet, kan forhindre mange unødvendige oppsigelser, fortsetter Krohn Devold.

Seks av ti bedrifter har mer enn halvert omsetningen de siste fire ukene

På spørsmål om hvordan omsetningen har vært de siste fire ukene sammenlignet med samme periode i fjor svarer seks av ti (58 prosent) reiselivsbedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent. Videre er det fortsatt mange bedrifter som mangler penger til å betale regninger grunnet likviditetsproblemer; 38 prosent. Det er særlig bransjene servering og uteliv (45 prosent) og opplevelser og kultur (45 prosent) som sliter med å betale regningene sine.

─ Sommeren er for mange reiselivsbedrifter den viktigste sesongen der inntjeningen i disse månedene skal dekke opp for resten av året. Så lenge vi fortsatt har strenge smittevernregler, stengte grenser mot viktige markeder som Tyskland, og maksgrense på 50 personer for konferanser, klarer ikke reiselivet å komme tilbake til normalen og er helt avhengige av ytterligere tiltak fra myndighetene, sier Krohn Devold.

Fire tiltak som kan hjelpe reiselivet gjennom krisen

I tillegg til forlenget permitteringsordning peker NHO Reiselivs-direktøren på fire tiltak hun mener det haster å få på plass:

· Utvide kompensasjonsordningen minst ut 2020

· Redusere serveringsmomsen til 15 prosent

· Holde overnattingsmomsen på 6 prosent

· Ytterligere utviklingsmidler til reiselivet

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS