Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Avviser foreslåtte endringer i tipsregler

Skattedirektoratet går inn for at tips skal behandles på lik linje med lønn. NHO Reiseliv – og mange med dem, støtter definitivt ikke forslaget.

Publisert

– Bedre informasjon til de ansatte om at tips er skattepliktig, og tettere kontroll og oppfølging fra skattemyndighetenes side basert på samarbeid med bedriftene om digital rapportering, er en langt bedre løsning, mener NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Kristin Krohn Devold. (Arkivfoto: Håkon Eltvik)
Kristin Krohn Devold. (Arkivfoto: Håkon Eltvik)

Byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Skattedirektoratet der de klart avviser forslaget. Tips er «lønn» fra kunden basert på god service, det er ikke en lønn fra arbeidsgiver.

NHO Reiseliv går imot forslaget til Skattedirektoratet fordi det kan få store byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser for mange reiselivsbedrifter, i en bransje som allerede er svært sårbare for økte utgifter. Forslaget innebærer også oppgaver som i praksis er umulig, som å innrapportere tipsen hver ansatt tjener - inkludert den tipsen de mottar i kontanter.

En gave

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre ett hvitt og ordnet arbeidsliv, og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier Krohn Devold.

Roar Hildonen. (Foto: Morten Holt)
Roar Hildonen. (Foto: Morten Holt)

– Tips er en gave som gjestene frivillig gir til betjeningen, der man er fornøyd med god service. Ingen plikter å gi tips, og det er svært varierende hvor mye en enkeltperson mottar i tips. Innbetalingen er altså ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte, sier Krohn Devold.

En mulig løsning

NHO Reiseliv mener en alternativ løsning er at skattemyndighetene bruker målrettede ressurser på å informere de ansatte om at tipsinntekter er skattepliktig og at dette skal rapporteres til skattemyndighetene. Ofte registreres tipsen elektronisk via der folk betaler med kort, så god skriftlig dokumentasjon finnes for all tipsbetaling som ikke skjer kontant. Skattemyndighetene kan selvsagt be bedriftene levere dokumentasjon på elektronisk registrert tips, dersom myndighetene ønsker det. Kontant tipsbetaling derimot, vil ikke bedriftene ha noen muligheter til å ha oversikt over.

– Bedre informasjon til de ansatte, og bedre kontroll og oppfølging fra skattemyndighetenes side er en mye bedre løsning enn å påføre bedriftene enda flere administrative byrder. Arbeidsgivere kan for eksempel bistå myndighetene ved å rapportere inn hvor mye tips de har fått inn på kort i løpet av et år, dersom dette kreves av myndighetene. Bedriftene vil ha en åpen holdning til å samarbeide med myndighetene, fortsetter Krohn Devold.

Frykter for rekrutteringen

Mange av NHO Reiselivs medlemmer frykter det fremlagte forslaget, der halvparten av tipsen ville kunne gå til arbeidsgivertrekk og administrasjon istedenfor til den ansatte, vil føre til at det blir mindre attraktivt å jobbe i reiselivsnæringen, eller å gi god service.

– Konsekvensene av dette forslaget er at lønnen til de ansatte går ned. I en bransje med små marginer, er det ikke mulig for restaurantene å kompensere dette gjennom økt lønn. Og øker vi prisene, mister vi gjester. Mange arbeidsgivere vil kunne fjerne tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. De ansatte står igjen som taperen fordi de blir fratatt en gode som er en klapp på skulderen fra en fornøyd gjest, sier Roar Hildonen, eier av Trondheim-restauranten To Rom og Kjøkken.

Velge bort kontanter

NHO Reiseliv mener at utfordringen med skattemessig å registrere tips, og andre problemstillinger knyttet til svart økonomi, betyr at det nå må bli lovlig for den enkelte serveringsbedrift å nekte å ta imot kontanter. NHO Reiseliv har lenge tatt til ordet for at bedriftene selv bør få velge om de vil ta imot kontanter eller ikke. Fokus på skattlegging av tips forsterker dette behovet, når myndighetene nå ønsker bedre oversikt over hvor mye tips den enkelte lønnsmottager mottar.

– Å gi bedriftene mulighet til å velge bort kontanter er et enkelt og viktig grep som kan bidra i arbeidet med å bekjempe svart økonomi, sier Krohn Devold.

Du kan lese mer om forslaget i Horeca nummer 4 2018

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS