Illustrasjonsfoto: Morten Holt

– Glad for at den nye kompensasjonsordningen for reiselivet er på plass

Næringsminister Iselin Nybø la i dag frem en ny kompensasjonsordning for reiselivet. NHO Reiseliv er glad for at regjeringen nå har avklart innholdet i kompensasjonsordningen for høsten 2020.

Publisert
Adm. dir. NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. (Foto: Oda Hveem)

Ordningen gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og har en dekningsgrad på 50 prosent av bedriftens faste kostnader.

– Det var lenge usikkert om det ville bli en ny ordning, og deretter ble det tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad (30 prosent dekning av faste kostnader) i forhold til de utfordringene reiselivsbedriftene står oppe i. Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til. Det er også positivt at regjeringen hevet beløpet med 300 millioner til en dekningsgrad på 50 prosent, det samme som i august, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

NHO har foreslått en dekningsgrad på 70 prosent

Mer støtte til norsk reiseliv. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)

NHO har foreslått for regjeringen at ordningen skulle gjelde alle bransjer som har hatt et stort omsetningsfall, ikke bare reiselivsbransjen. Dette ble imidlertid ikke akseptert av Regjeringen.

NHO forslo også at dekningsgraden for de faste kostnadene burde være 70 prosent som i juni og juli, og har argumentert for dette overfor Stortinget som skal ha endelig behandling av saken.

Dobling av rammen for «Ventilordningen»

NHO Reiseliv er også glad for at den såkalte «Ventilordningen» for bedrifter som er indirekte tilknyttet reiselivsbransjen er økt fra 50 til 100 millioner kroner.

NHO ønsket opprinnelig at denne ordningen ikke var rammestyrt, men kunne gis til alle som tilfredsstiller kriteriene.

Videreføring av ordningen inn i 2021

Det er viktig at ordningen kan videreføres inn i 2021, så lenge koronakrisen pågår:

– Den ordningen regjering og storting nå vedtar, må kunne videreføres også etter 1. januar 2021. Det må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021, sier Krohn Devold.

Mange reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse fra 14. oktober, viser at hele 35 prosent av reiselivsbedriftene har planer for oppsigelser. Blant hotell og overnattingsbedrifter er tallet 41 prosent. 64 prosent av bedriftene med mer enn 50 årsverk planlegger oppsigelser.

Sammenlignet med næringslivet for øvrig, er det betydelig flere reiselivsbedrifter som vurderer oppsigelser som følge av koronakrisen (NHO-sittet ligger på 15 prosent). I tillegg er konkursfrykten i reiselivet fortsatt høy, på 32 prosent. Blant servering og utelivsbedrifter svarer 39 prosent at de frykter konkurs. Halvparten av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. Én av tre 3 reiselivsbedrifter mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS