Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gode legionellarutiner når hoteller står tomme og er uten vannforbruk

Gode rutiner rundt legionellakontroll er veldig viktig i disse tider der mange hoteller står tomme og er uten vannforbruk. Stillestående vann i rørene kan føre til gunstige vekstvilkår for legionella og en oppblomstring i rørnettet i disse periodene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det viktigste tiltaket vil være å utføre ukentlig gjennomspyling (FHI, Vannrapport 123, kap. 7.6.4, s. 71), for å forhindre bakterievekst og beleggdannelse i rørnettet.

Dersom ukentlig gjennomspyling ikke er gjennomførbart og anlegget står lengre enn en måned uten vannforbruk, må rørnettet rengjøres og desinfiseres før det tas i bruk igjen. (FHI, Vannrapport 123, kap. 4.4.2, s. 35).

Sjokkoppvarming

Dersom det er praktisk gjennomførbart, er en sjokkoppvarming et godt tiltak. Hvis dette ikke er gjennomførbart, må man se på hvilke andre løsninger som er riktige og gjennomførbare for hvert enkelt bygg.

For å forhindre en oppblomstring av legionella anbefales det å:

• Gjennomspyle alle sjeldent brukte tappepunkter minst ukentlig

• Opprettholde gode temperaturer i hele rørnettet

• Klorere dusjhoder og slanger før bruk dersom bygget står uten bruk i over en måned

Hvordan utføre en gjennomspyling?

Spyl til varmtvannet blir varmt, og i ca. 2-3 minutter.

Spyl så til kaldtvannet blir kaldt, og i ca. 2-3 minutter.

Alle sjeldent brukte tappepunkter bør gjennomspyles.

Dersom gjennomspyling av alle sjeldent brukte tappepunkter ikke lar seg gjennomføre, f.eks. ved et stort hotell, bør minimum ytterste tappepunkt i hver etasje og andre strategiske tappepunkter gjennomspyles ukentlig.

Hvordan gjennomføre en sjokkoppvarming?

La vannet renne til varmtvannet når minimum 70 °C, og deretter med lavt trykk i 5 minutter. Spyl så til kaldtvannet blir kaldt i 2-3 minutter. Alle tappepunkter må behandles. Dersom det er belegg i dusjhoder, må dette fjernes.

Dusjutstyr bør også desinfiseres med klorvann.

Det kan være nødvendig å heve temperaturen på berederen i god tid før sjokkoppvarmingen slik at vannet klarer å holde høy nok temperatur under hele spylingen.

Pressemelding fra Kiwa Norkjemi

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS