Illustrasjonsfoto: RVO-ordningen

Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold

2017 har vært et spennende år for RVO-ordningen i HRR, der blant annet departement sin kartlegging av erfaringer med regionale verneombud ordningen ble ferdig.

Publisert

I mai 2017 mottok Fondsstyret brev fra Arbeids- og sosialdepartementet om at ordningen fortsetter, men at virkeområdet vurderes endret.

«Etter en egen høring er det nå bestemt at ordningens virkeområde vil bli klargjort i forskriften, slik at det blir tydelig at det er den aktiviteten virksomheten driver som er avgjørende for om den vil være omfattet av ordningen», melder rådgiver i sekretariatet for regionale verneombud, Monja Lunde.

Styrket mot overnattings- og serveringsbransjen

Høsten 2017 ble RVO-ordningen styrket med fire nye RVO-stillinger på østlandsområdet, derav tre skal jobbe primært mot overnattings- og serveringsbransjen.

Totalt er det nå 16 RVO-er som jobber innen hotell, overnatting og servering. Kjernevirksomheten til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter.

Årsrapporten inneholder blant annet årsrapport fra de regionale verneombudene, regnskap 2017, oversikt over regionale verneombud og områdeinndeling.

Se hele rapporten her

Gruppeveiledninger

For å nå enda flere virksomheter har RVO-ene det siste året avholdt flere felles gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid, både innen overnatting og servering og innen renhold.

Erfaring viser at det er effektivt og utbytterikt å samle verneombud og ledere fra ulike virksomheter for å gi råd og veiledning, få til diskusjoner og dermed erfaringsutveksling for virksomheter med de samme utfordringene.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS