Linn Dyrkorn fra Radisson Blu Alna Hotel mottar Ringer i Vannet-prisen av NHO-leder Kristin Skogen Lund.

«Ringer i vannet» til Alna-hotell

Radisson Blu Hotel Alna, Toma-gruppen og Bypost i Horten, ble i dag kåret som vinnere av «Ringer i vannet»-prisen 2016. Prisen ble delt ut under NHOs HR-dag.

Publisert
Fra utdelingen av Ringer i Vannet 2016: LO-leder Gerd Kristiansen (fra venstre), fra Bypost Hans Peter Mikaelsen (Bypost), NHO-sjef Kristin Skogen Lund, Arnt Morten Skei (Toma) og Roger Urhaug (Toma), Linn Fagerberg (Bypost), Linn Dyrkorn (Radisson Blu Alna) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Ringer i Vannet er et av de NHO-prosjektene jeg er mest glad i. Man ser så tydelig hvilken nytte det gir menneskene og bedriftens som er involvert. Og man ser like tydelig hvilken nytte det gir samfunnet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun delte ut Ringer i vannet prisen 2016.

Skogen Lund understreket at Ringer i Vannet er «et av våre beste verktøy for å hegne om innenforskapet i samfunnet».– Det er NHOs rekrutteringsstrategi for kobling av mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet med NHO-bedrifter. Og det er NHOs hovedsatsing for å nå delmål 2 i IA-avtalen – å få flere personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet, sa hun

Under finner du jurybegrunnelsene

Juryens begrunnelse, Radisson Blu Hotel, Alna:

Radisson Blu Hotel, Oslo Alna har forankret Ring i Vannet fra ledelsen til alle avdelingene på hotellet. Arbeids- og inkluderingsbedriften KAREA-Varbas har samarbeidet med hotellet før de åpnet og man har bygget opp gode relasjoner som skaper tillit.

Radisson Blu Hotel Oslo Alna har deltatt på flere lokale og Ringer i Vannet rekrutteringsdager, og har ansatt mer enn 10 personer siden samarbeidet startet i 2014.

Hotellet er opptatt av inkludering og flinke til å følge opp kandidater. Og de er dessuten flinke til å stille opp på ulike arrangementer, for å fortelle om hotellet, hvilke muligheter de tilbyr og hvilke krav de stiller til sine ansatte.

Juryens begrunnelse, Toma-gruppen:

Toma har arbeidet systematisk med Ringer i Vannet i tre år, og har gjentatte ganger bevist at satsingen har blitt en del av selskapets identitet.

Ringer i Vannet har kontakt med samtlige Toma-avdelinger på landsbasis – og er godt forankret både i ledelse og daglig drift.

I flere tilfeller har representanter fra Toma presentert sine erfaringer med Ringer i Vannet på store konferanser og i lokale Ringer i Vannet-arrangement, på radio og på film, og ikke minst i forbindelse med et statsministerbesøk i Trondheim.

På tross av et vekslende arbeidsmarked på Vestlandet og interne omorganiseringer har Toma ansatt flere kandidater både i år og i fjor – totalt 34 personer i kantine, renhold og administrasjon. TOMA er en god bedrift å komme inn i for Ringer i Vannet-kandidatene og som legger stor vekt på kompetanseheving for dem som er i praksis før fast jobb.

Juryens begrunnelse, Bypost i Horten

Bypost har som gründerbedrift valgt Ringer i Vannet som sin rekrutteringspartner. I dag har 8 av 11 ansatte blitt rekruttert på denne måten og bedriften har utmerket seg når det gjelder å være åpen for å la folk med til dels store helsemessige vansker få prøve seg i bedriften. Oppfølgingen, som ikke minst daglig leder har stått for, er imponerende. Bedriften får Ringer i Vannet kandidater til å blomstre og med 0,8 % sykefravær understrekes det tydelig at våre kandidater har vist seg tilliten verdig.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

«Ringer i Vannet»

Ringer i Vannet er NHO sitt eget rekrutteringsprosjekt som bistår NHO sine medlemsbedrifter i jakten på arbeidskraft. Arbeids og inkluderingsbedriftene som deltar i satsingen kartlegger NHO bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben.

Satsingen er et samarbeid mellom NAV, arbeids og inkluderingsbedriftene i NHO Service og NHO.

Arbeids og inkluderingsbedriftene er NAV sin forlengede arm i arbeidet med å få mennesker som av ulike står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

Ringer i Vannet driftes av NHO Service, og er NHOs satsingen på delmål 2 i IA-avtalen.

Nærmere 850 bedrifter på landsbasis har tegnet Ringer i Vannet avtaler.

Målsetningen til NHO er at 1500 mennesker per år skal få jobb i en NHO bedrift ved hjelp av arbeids og inkluderingsbedriften i NHO Service.

Arbeids og Inkluderingsbedriftene kartlegger NHO bedriftenes rekrutteringsbehov og finner den best egnede kandidaten til stillingen.

Powered by Labrador CMS