Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Hvordan sikre seg et smilefjes når Mattilsynet kommer?

I januar 2016 startet Mattilsynet med smilefjes-rapporter ved tilsyn. Hvordan skal du sikre deg et blidt smilefje når inspektørene kommer?

Publisert

Forespørselen om innføring av en nasjonal smilefjesordning, som omfatter mer enn 8000 restauranter og kafeer i Norge, kom fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ordningen trådte i kraft i januar i år.

Arrangerer kurs

For å sikre et blidt smilefjes ved inngangen til ditt serveringssted, arrangerer fagavdelingen i Lilleborg Profesjonell kurs (17. mars og 12. april) som sikrer trygg mat og god hygiene på kjøkkenet.

– Smilefjes er dels en tilsynsordning, og dels en måte å informere kunder på. Ordningen innebærer ingen endring i regelverket Mattilsynet allerede fører tilsyn etter, men er en ny måte å gjøre det på. Forskjellen fra tidligere tilsyn av Mattilsynet er at resultatene har vært mer skjult, mens med denne ordningen uttrykkes resultatene godt synlig med et smilefjessymbol som henges opp på utsiden av serveringsstedet, sier leder for fagavdelingen i Lilleborg Profesjonell, Line Rognli.

Skal henges synlig

I tillegg til at resultatene skal henges opp godt synlig på utsiden av serveringsstedet, publiseres også resultatene på matportalen.no/smilefjes innen fem virkedager fra utført tilsyn. Ifølge Mattilsynet er formålet med ordningen å informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted, og gjør det lettere for gjester å foreta bevisste valg på hvor de velger å spise.

Hva sjekkes på smilefjestilsyn?

Det er fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn:

• Ledelse og rutiner

• Lokaler og utstyr

• Mathåndtering og tilberedning

Guri Kvam.

• Sporbarhet og merking

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol ut i fra resultat: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet. Dersom et serveringssted får strekmunn eller sur munn, må det som er feil rettes opp innen en bestemt frist. Rettes feilen før den satte fristen, kan serveringsstedet be Mattilsynet komme for å gjøre en ny vurdering. Mattilsynet plikter da å komme og gjøre ny vurdering innen ti virkedager slik at smilefjessymbolet kan endres.

Hvert kjøkken har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Kurs som styrker mulighetene for smilefjes

– Alle som jobber med mat er lovpålagt å ha et internkontrollsystem som sikrer kundene trygg mat, forteller Rognli.

– Etter at smilefjesordningen trådte i kraft ser vi at mange, spesielt kjøkkensjefer og daglige ledere, er usikre når det gjelder hva de skal forberede for å sikre seg et smil når Mattilsynet kommer på tilsyn, sier Rognli.
– Vi har derfor tilpasset et kurs basert på Mattilsynets «Veileder til virksomhetene om smilefjesordningen». Ved å delta på dette kurset vil man heve sin kunnskap og vite hva som skal til for å tilfredsstille alle krav og retningslinjer i internkontrollsystemet og smilefjesordningen.

Smilefjesordningen bra for de seriøse

Guri Kvam er utdannet næringsmiddelteknolog med 12-års erfaring fra Mattilsynet og er kursholder innen Trygg mat, HACCP og IK-mat. Kvam har ansvar for fagområdet smitte og renhold i Lilleborg Profesjonell. Hun er blant dem som ønsker smilefjesordningen velkommen.

– Denne ordningen fra Mattilsynet er bra for den seriøse delen av serveringsbransjen. Smilefjesordningen gjør at de får vist at de holder god hygienestandard, sier Kvam.

– Den store interessen for våre kurs i Lilleborg Profesjonell viser at stadig flere serveringssteder har høy fokus på matsikkerhet. Det at de nå får et smilefjessymbol ved å følge regelverket, vil anerkjenne det viktige arbeidet de gjør og er bra service for publikum, mener Kvam.

Mattilsynet målsetter at alle serveringsstedene som omfattes av ordningen skal ha hatt sitt første smilefjestilsyn innen høsten 2016.

Kilde: Mattilsynet

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Powered by Labrador CMS