Trøndelag blir et innovasjonsrike. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)
Trøndelag blir et innovasjonsrike. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)

Samler Trøndelag i ett rike

Innovasjon Norge har besluttet å samle kontorene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag under én felles ledelse.

Publisert
Vigdis Harsvik leder Innovasjon Norges regionkontor i Trøndelag. (Foto: Innovasjon Norge)
Vigdis Harsvik leder Innovasjon Norges regionkontor i Trøndelag. (Foto: Innovasjon Norge)

Navnet på det nye regionkontoret blir Innovasjon Norge Trøndelag. Kontoret skal ledes av direktør Vigdis Harsvik.

Samlingen av kontorene er også en naturlig konsekvens av at de to trøndelagsfylkene vil bli samlet til ett fylke fra 1. januar 2018.

Samle kompetanse og ressurser

– Dette er først og fremst et grep for å gjøre Innovasjon Norge mer relevant gjennom å dele felles kompetanse og ressurser. Hovedmålet er å utløse de næringsmessige fortrinnene som ligger i trøndelagsfylkene, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør for regioner og finansiering i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

Regionale fortrinn

– Vi mener at det grepet vi gjør nå vil styrke og spisse vår kompetanse til å drive fram både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter med utgangspunkt i de regionale fortrinnene som et samlet Trøndelag har, sier Niederbach.

Innovasjon Norge Trøndelag vil fortsatt ha kontorer både i Trondheim og på Steinkjer.

Nærhet

– Vi er opptatt av nærhet til kundene våre. Oppdragene vi får fra fylkene vil fortsatt ha høy prioritet. Fordelen med et samlet regionkontor er å få mer næringsutvikling igjen for hver brukte krone. Vi får dessuten mulighetene til å spisse kompetansen vår slik at vi blir en faglig sterkere og mer effektiv samarbeidspartner for næringslivet i regionen, sier Vigdis Harsvik, som nå har gått inn som direktør for det nye regionkontoret. Hun har før det ledet Innovasjon Norges kontor i Sør-Trøndelag.

Tidligere direktør ved Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, Ulrik Hammervold, blir samtidig ny kreditt- og finansieringsansvarlig.

Samspill

Sammen med medarbeiderne skal den nye kontorledelsen videreutvikle arbeidet med næringsutvikling i Trøndelag:

– Et samlet Trøndelag har utrolig store muligheter til økt verdiskaping innenfor områder som bioøkonomi, havromsteknologi, fornybar energi og reiseliv/kulturnæringer bare for å nevne noen. Dessuten har vi en nær sagt ubegrenset tilgang på kortreist teknologi, med de mulighetene det gir. Gjennom å bygge et større og sterkere fagmiljø kan Innovasjon Norge få til enda mer og bidra enda sterkere til verdiskapingen i Trøndelag. Det skal vi få til i et tett samarbeid og samspill med næringslivet, forsknings- og kompetansemiljøene, regionale myndigheter og innovasjonsmiljøene, sier Vigdis Harsvik.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS