Kristen A. Hovland (Daglig leder i Keep-it Technologies), Anne-Grete Haugen (Daglig leder i Matvett), Anne Marie Schrøder (Kommunikasjonsansvarlig i Matvett) og Peder Bruusgaard (Country Manager i Keep-it).
Kristen A. Hovland (Daglig leder i Keep-it Technologies), Anne-Grete Haugen (Daglig leder i Matvett), Anne Marie Schrøder (Kommunikasjonsansvarlig i Matvett) og Peder Bruusgaard (Country Manager i Keep-it).

Keep-it og Matvett går sammen i kampen mot matsvinn

Keep-it Technologies og Matvett inngått et samarbeid for å forsterke innsatsen mot matsvinn i matindustri, dagligvarehandel, restauranter og husholdninger.

Publisert

Hvert år kaster forbrukerne og matbransjen over 360 000 tonn fullt spiselig mat. En viktig årsak til at mat kastes er fordi den er «utgått på dato».

Den norske oppfinnelsen Keep-it er en holdbarhetsindikator som enkelt gir svaret på om maten er trygg å spise. Matvett jobber med kunnskapsformidling og inspirasjon for å bidra til at det kastes mindre mat i hele verdikjeden.

– Skal vi redusere det store problemet med matsvinn må vi fortsette å jobbe med aktørene i verdikjeden. Vi har derfor innledet et samarbeid med Matvett for å øke kunnskapen hos produsenter, i dagligvarehandel og restauranter om riktig temperatur og forebygging av matsvinn. Dette kan vi gjøre gjennom at flere aktører velger å bruke Keep-it indikatoren samt at man er bevisst på praksis rundt holdbarhetsmerking og riktig temperatur i kjøle- og ferskvaredisker, sier daglig leder i Keep-it Technologies, Kristen A. Hovland i en pressemelding.

Målsettinger for samarbeidet

Gjennom samarbeidet skal Matvett og Keep-it:

• Få flere produkter som i dag er unødvendig datostemplet med «Siste forbruksdag» over på «Best før» ved å utfordre matbransjen til å gå gjennom sine produkter for å sikre korrekt merking.

• Få flere produsenter og butikker til å benytte Keep-it indikatoren til å kartlegge avvik og igangsette forbedringsarbeid i kjølekjeden.

• Utarbeide verktøy som aktørene kan benytte for å måle effekt av svinnreduserende tiltak; i verdi, volum og CO2-avtrykk.

Kastes brukbare matvarer

– Hver dag kastes fullt brukbare matvarer unødvendig, fordi de har gått ut på dato. Dette gjelder spesielt for produkter merket «best før», der holdbarheten i praksis kan være lengre enn det som står på pakken hvis lagret i rett temperatur. Keep-it er en norsk utviklet holdbarhetsindikator som viser produktets holdbarhet mer nøyaktig. Dette kan bidra til at både matbransjen og forbrukerne kaster mindre mat, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett.

Samarbeid er viktig

Matvett representerer matbransjen i arbeidet med å forebygge og redusere matsvinn. Dette gjøres gjennom å iverksette tiltak og skape økt kunnskap om hvordan riktig oppbevaring og temperatur påvirker holdbarheten gjennom hele verdikjeden. Keep-it Technologies har utviklet Keep-it holdbarhetsindikator, et godt verktøy som viser holdbarheten mer nøyaktig enn det tradisjonelle datostempelet, fordi indikatoren tar hensyn til faktisk temperatur varen er utsatt for fra produsent til forbruker. Keep-it indikatoren gjør det lettere for forbrukerne å planlegge hva de skal spise når, samtidig som den løpende informasjonen fra indikatoren bidrar til at man kaster mindre mat.

– Vi ser frem til å samarbeide med Matvett om forbedringsarbeid i verdikjeden og bidra til å redusere matsvinnet i Norge med Keep-it-indikatoren, sier Hovland.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Matvett

Matvett er næringslivets satsing på å forebygge og redusere matsvinn i verdikjeden.

Matvett eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum og NHO Reiseliv.

Østfoldforskning er ansvarlig for kartleggings- og analysearbeidet i Matvett.

Arbeidet støttes økonomisk også av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet samt flere andre departementer.

Les mer på Matvett.no

Powered by Labrador CMS