Ivar Villa og bRest inn i 4Service. (Foto: bRest)

bRest AS blir del av 4Service

4Service Gruppen AS kjøper 100 % av aksjene i bRest AS, og dagens aksjonærer i bRest går inn på eiersiden i 4Service. Både ledelse og nøkkelpersoner i bRest blir med videre.

Publisert

– Vi skal bygge videre på det solide fundamentet vi har skapt, og samtidig styrke oss ytterligere for fremtiden, med store muligheter både internt og for kunder, sier daglig leder for bRest, Ivar Villa, i en kommentar.

«Nærhet og kvalitet med personlig og god oppfølging»

bRest er et velrennomert kantineselskap med leveranser i Stor-Oslo. Selskapet har på kort tid utfordret bransjen og blitt et varemerke for premiumsegmentet. bRest har en stabil kundeportefølje med høy kundetilfredshet. Selskapet har 90 ansatte, og vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 100 millioner kroner.

4Service er Norges er et serviceselskap innenfor personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester, og eier bl.a. De Tre Stuer, som drifter personalrestauranter med lik kvalitet som bRest.

Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

«Nærhet og kvalitet med personlig og god oppfølging er fellesnevneren for 4Service og De Tre Stuers virksomhet. bRest og 4Service har et likt verdigrunnlag med samme sterke fokus på sine medarbeidere under erkjennelsen av at det kun er tilfredse ansatte som kan skape gode og unike serviceleveranser og måltidsopplevelser», heter det i en pressemelding.

Spesialister på mat og drikke til bedriftsmarkedet

– Det har vært viktig for oss at suksessoppskriften i bRest skal videreføres, og vi skal fortsatt fokusere tett og nært på våre ansatte og kunder. Sammen med De Tre Stuer skal vi være spesialister på mat og drikke til bedriftsmarkedet. Alle nøkkelpersoner vil fortsatt være med i driften videre. I tillegg har det vært viktig at det ikke blir noen endringer i arbeidsforholdene eller avtalene for dyktige ansatte som har vært med å bygge opp bRest. 4Service ønsker det samme, sier Ivar Villa i bRest.

– Deler verdigrunnlag

– Bakgrunnen for vår beslutning, er at vi ser store fordeler i et integrert samarbeid med 4Service, som vi tror vil komme våre kunder til gode. 4Service har satset hardt på digitalisering og utvikling av nye servicetjenester, og bRest vil få tilgang til ressurser på system- og IT siden, bl.a. en unik app som vi nå kan tilby våre kunder. Likeledes er jeg trygg på at vi deler et likt verdigrunnlag med søkelys på mennesker, nærhet og høy kvalitet på det vi gjør. Jeg tror De Tre Stuer og bRest vil gjøre hverandre enda bedre fremover og sette en ny standard for bedriftsrestauranter, sier Villa videre.

Ingen påvirkning på den daglige driften

De som har arbeidet med denne prosessen, ser dagens nyhet som en stor og viktig begivenhet i bRests videre utvikling.

– Vi vet at 4Service gjør det samme. Selskapet ønsker å vokse med kvalitet, og jeg ser frem til å samarbeide med 4Service og De Tre Stuer til felles beste for oss alle. For den daglige driften vil dette ikke ha noen påvirkning, og vi vil fortsette som før, med tett oppfølging av ansatte og kunder, og høy kvalitet på alle leveranser, forteller Villa.

– Styrker grunnlaget for videre vekst

– 4Service har på ni år tatt posisjonen som en ledende aktør innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. For 4Service vil oppkjøpet av bRest tilføre viktig kompetanse og markedskunnskap – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon og produktbredde. 4Service sin strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å styrke oss med bRest, får vi med oss en solid aktør som over tid har levert høykvalitets serveringstjenester til bedriftsmarkedet. Dette muliggjør enda mer «skreddersøm» og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov, sier konsernsjef i 4Service, Tor Rønhovde.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

4Service

4Service ble etablert på slutten av år 2010.

Initiativtakerne til 4Service har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4Service tilbyr sine tjenester og produkter.

4Service ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern.

Konsernet har rundt 2400 ansatte fordelt på segmentene Camps, Offshore og Facility Service.

4Service omsatte for rundt 1514 millioner kroner i 2018.

Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte.

Les mer på 4Service.no

bRest

bRest er et velrennomert kantineselskap med leveranser i Stor-Oslo.

Selskapet har på kort tid utfordret bransjen og blitt et varemerke for premiumsegmentet.

bRest har en stabil kundeportefølje med høy kundetilfredshet.

Selskapet har 90 ansatte, og vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 100 millioner kroner.

Les mer på bRest.no

Powered by Labrador CMS