Direktør for Næringsetaten i Oslo, Britha Røkenes.
Direktør for Næringsetaten i Oslo, Britha Røkenes.

76 utesteder i Oslo har fått prikker for manglende internkontroll

I løpet av årets første halvår har Næringsetaten i Oslo kommune avdekket mange mangler blant utestedenes lovpålagte internkontroll for skjenking av alkohol i Oslo.

– De fleste er gode på dette, men 76 steder med manglende internkontroll er for mye, sier direktør for Næringsetaten i Oslo, Britha Røkenes.

– Alkoholhåndtering kan by på utfordringer både for de som jobber i utelivet, for gjestene og for resten av Oslos befolkning. Derfor er det så viktig å ha en god internkontroll på plass, fortsetter Røkenes.

Oppdatert og fungerende regelverk

Alkoholregelverket krever at alle skjenkesteder skal ha et oppdatert og fungerende internkontrollsystem. En god og fungerende plan som tar tak i de forskjellige utfordringene som kan oppstå på utestedet, gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

– En god internkontroll er nøkkelen til å få det meste til å fungere godt, og dermed til å unngå prikktildeling for brudd på alkoholregelverket. Vi er opptatt av samarbeid med utelivsnæringen og kontrollørene våre veileder mye om internkontroll og deler ut informasjonsmateriell når de er på skjenkestedene. Salutt-kurset vårt har en egen del om emnet, og tidligere i år sendte vi et veiledningsbrev til alle med skjenkebevilling i Oslo, for å minne om at de må ha internkontrollen i orden. Om kontrollørene finner mangler ved internkontrollen er vi forpliktet til å gi prikker til skjenkestedene, forteller Røkenes.

Kartlegging av risikosituasjoner 

I løpet av første halvår har vi utført nærmere 1600 skjenkekontroller der internkontroll har vært ett av temaene.

Noen har kun en perm med utskrift av alkoholloven og -forskriften. Andre har ikke noe å vise til i det hele tatt. De 76 stedene som har fått to prikker for manglende internkontroll er ulike steder rundt i hele byen.

Rutiner for internkontroll handler om å organisere den daglige driften av stedet slik at kravene i alkoholregelverket overholdes. Det innebærer kartlegging av virksomhetens risikosituasjoner, og en skriftlig plan for hvordan avvik skal følges opp for å sikre at avvikene ikke skjer igjen. Opplæring av de ansatte i alkoholregelverket og stedets egne rutiner og tiltak er en viktig del av internkontrollen.

Systemet kan enten være tilgjengelig på papir eller digitalt og lagret elektronisk, eller være en del av et mer helhetlig internkontrollsystem. Det avgjørende er at beskrivelsen av systemet er tilgjengelig for å brukes i det daglige arbeidet og at den kan vises frem ved kontroll.

Muntlig erfaringsutveksling er ikke nok 

En del av de som jobber i utelivsnæringen har mange års erfaring og har funnet løsninger på de fleste utfordringer som kan oppstå. Men hva om vedkommende slutter eller ikke er tilgjengelig når det oppstår en uønsket situasjon?

– Muntlig erfaringsutveksling er vel og bra, men de gode tipsene må skrives ned og deles med de ansatte som kanskje ikke har så lang erfaring. Det å måtte improvisere i en stresset situasjon fører ikke alltid til de beste løsningene, sier Røkenes.

Pressemelding

Internkontroll-systemet

Arbeidet med internkontrollsystemet kan deles i tre deler:

· Kartlegging av hvilke utfordringer som kan oppstå på stedet deres

· Utforming av forebyggende tiltak og rutiner for å løse utfordringene

· Oppfølging av stedets tiltak og rutiner i daglig praksis

Helsedirektoratet har laget en guide til god internkontroll på sine nettsider. Der finnes også en mal som utgangspunkt for egen internkontroll, tilpasset et konkret skjenkested.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS