Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Norsk reiseliv tapte over 30 milliarder kroner første halvår

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 30 milliarder kroner første halvår 2020, som følge av koronakrisen.

Publisert

─ Tallene gir en pekepinn på det enorme tapet reiselivet har i vente dersom restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktr, NHO Reiseliv. (Foto: Per Sollerman)

Samlet turistkonsum har falt med 40 prosent første halvdel av 2020 (januar – til og med juni) sammenlignet med samme periode i fjor (fra 81 milliarder til 49 milliarder kroner). Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 60 prosent nedgang fra 24 milliarder til 9 milliarder kroner. Nedgangen i nordmenns tursimekonsum, som også inkluderer forretningsreisende, er på 30 prosent som tilsvarer et tap på 18 milliarder kroner. Det viser en fersk analyse* som gir et estimat på effekten koronakrisen har hatt på norsk reiseliv første halvår 2020.

Enormt omsetningstap

─ Omsetningstapet tilsvarer omtrent kostnadene ved å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum, og det har skjedd bare på noen få måneder. Analysen bekrefter at reiselivet har lidd et stort omsetningstap på grunn av myndighetens restriksjoner, og kommer til å lide store tap de neste månedene dersom pandemien vedvarer, restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

─ Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap. Nå må regjeringen forstå alvoret og raskt iverksette en videre kompensasjonsordning for reiselivet. Så langt har 62 prosent av NHO Reiselivs medlemmer fått kompensasjon på cirka 1,2 milliarder. Satt opp mot et tap på 32 milliarder i turistkonsumet, sier det seg selv at videre kompensasjon er nødvendig. Det er helt urimelig om bransjen må ta høstens regning alene, fortsetter Krohn Devold.

Tapte over 25 milliarder på stengte grenser

Hvis en utelukker januar og februar fra beregningene, og kun ser på perioden fra mars til og med juli, altså etter at koronakrisen traff Norge for fullt, har turismekonsumet fra utenlandske turister falt med 82 prosent fra 31 milliarder i 2019 til 5,5 milliarder i samme periode 2020.

Inntekter fra forretningsmarkedet er halvert

I samme periode, altså fra mars til og med juli, ble turismekonsumet knyttet til forretningsreiser halvert sammenlignet med samme periode i fjor fra 11,5 milliarder i 2019 til nær 6 milliarder i 2020.

─ Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av bedrifter har omstilt seg i rekordfart. Bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning og den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021. Videre krever vi en harmonisering av serveringsmomsen og matmomsen til 15 prosent, fortsetter Krohn Devold.

Oppfordrer nordmenn til å fortsette å feriere i Norge

Nordmenns turistkonsum ligger på omtrent samme nivå som i fjor (59 milliarder fra mars til og med juli 2019 og 57 milliarder fra mars til og med juli 2020). Dette skyldes en voldsom økning i norske overnattinger i juli.

─ Det at mange nordmenn ferierte i Norge i sommer har bidratt til å holde deler av reiselivet gående i sommermånedene. Vi håper nordmenn vil fortsette å feriere i Norge utover høsten og til neste år, da det vil ha stor betydning for norske reiselivsbedrifter deriblant viktige hjørnestensbedrifter i små lokalsamfunn, avslutter Krohn Devold.

*Om analysen og metoden brukt:

· Analysen er gjennomført av samfunnsøkonom Bård Ola Tjønneland i NHO på oppdrag fra NHO Reiseliv.

· Utregningene er et grovt estimat som gir en pekepinn på hvordan reiselivet – gjennom å se på turismekonsumet (det turister konsumerer av overnatting, transport, servering, opplevelser og andre varer) – har blitt påvirket av koronakrisen.

· Samlet turistkonsum utgjøres av utenlandske turisters konsum i Norge, samt norske husholdningers og norske næringers utgifter til forretningsreiser. I 2018 var samlet turistkonsum på 186 milliarder kroner, ifølge SSB. Utenlandske turister sto for 30 prosent av konsumet, mens nordmenn sto for 70 prosent. Om lag 1/5 av turismekonsumet til nordmenn er knyttet til forretningsreiser.

· I denne analysen anslås endringen i turismekonsumet for 1. halvår 2020 med utgangspunkt i overnattingstall for henholdsvis utlendinger og nordmenn (justert for yrkesreiser). Overnattingstallene fra SSB er basert på den kommersielle overnattingstrafikken, og inkluderer ikke privat overnatting som Airbnb.

Les hele analysen og få tilgang til grafer som illustrerer hovedfunnene.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS