Trysils situasjon kan sammenlignes med et industrisamfunn der hjørnesteinsbedriften går konkurs. Reiselivet er Trysils hjørnesteinsbedrift. (Foto: Destinasjon Trysil)

Dramatisk for Trysil – ber om krisepakke

Koronakrisen har fått dramatiske konsekvenser for Trysil, som ber om krisepakke til en særlig utsatt reiselivskommune.

Ordfører Erik Sletten og turistsjef Gudrun Sanaker Lohne i Trysil understreker at det for det første er viktig med straks tiltak, men når situasjonen normaliserer seg er det viktig å ha ressurser for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen. (Foto: Destinasjon Trysil)

Trysil, som Norges største skisted, er ekstra hardt rammet av koronakrisen. I en nylig gjennomført undersøkelse i Trysil kommer det frem at hele 1411 personer er permittert pr. nå og ytterligere 192 blir permittert. Nå ber de Stortinget og fylket om en større krisepakke og flere bedriftsrettede tiltak.

Stillstand

1411 personer er permittert i Trysil på grunn av koronakrisen. – Dette er kritisk, sier ordfører Erik Sletten. (Foto: Destinasjon Trysil/Ola Matsson)

Det ble brått stille i Trysil da den lille, store reiselivsbygda ble rammet av koronasituasjon. På noen få dager oppleves nå stillstand, manglende inntekter, ledighet, og permitteringer både i reiselivet og i reiselivsrelatert virksomhet. Trysil kommune og Destinasjon Trysil har nylig gjennomført en undersøkelse blant 148 bedrifter i Trysil. Der kommer det frem at 80 prosent av bedriftene har markant nedgang i aktivitet, og 25 prosent frykter konkurs.

– Vårt reiseliv består av både store og små bedrifter. Mange er økonomisk sårbare, og det er nettopp inntektsgrunnlaget i denne perioden vi er i nå som skulle gitt grunnlaget for å håndtere kostnadene gjennom resten av året, forteller Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil.

– Med et bortfall av omsetning forsvinner mulighetene for positive driftsresultater og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte, sier hun.

Hjørnesteinsbedriften sterkt rammet

Undersøkelsen vi nå har gjennomført viser at permitteringstallene er høyere enn først antatt. Det er nå 1411 personer som er permittert i Trysil, og det forventes at ytterligere 192 permitteres. Det vil si at 78 prosent av Trysils sysselsatte vil være permittert innen kort tid. (Foto: Destinasjon Trysil/Ola Matsson)

Ordføreren i Trysil kommune har sendt et brev til Statsministeren, Innlandsbenken på Stortinget og Fylkesmannen i Innlandet og bedt om en større krisepakke til en særlig utsatt kommune.

– Vår situasjon kan sammenlignes med et industrisamfunn der hjørnesteinsbedriften går konkurs, fortviler Erik Sletten, ordfører i Trysil.

– Undersøkelsen vi nå har gjennomført viser at permitteringstallene er høyere enn først antatt. Av 2068 ansatte 1. mars er nå 1411 personer permitterte i Trysil, og det forventes at ytterligere 192 permitteres. Det vil si 78 prosent og det er svært dramatisk.

Flere bedriftsrettede tiltak

Koronasituasjonen rammer reiselivskommunen Trysil ekstra hardt. Nå ber de om større krisepakker for å redde næringslivet i Trysil. (Foto: Morten Holt)

Ordføreren og turistsjefen i Trysil understreker at det for det første er viktig med straks tiltak, men når situasjonen normaliserer seg er det viktig å ha ressurser for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen.

– Vi har nå sendt et nytt brev til Stortinget og fylkeskommune der vi ber dem vurdere flere bedriftsrettede tiltak som kan redde næringslivet i Trysil, forteller Sletten. For det første må bedriftene avhjelpes med likviditetssituasjonen, gjennom å innføre en ordning som kompenserer for inntektstap, vi må redusere reiselivsmomsen fra 1.1.20 og arbeidsgiveravgiften for hele 2020. Deretter må lån-, tilskudd og kompetansetiltak iverksettes og vi ser behov for en lokaltilpasset omstillingspakke.

Utfordrende situasjon i lang tid fremover

Av 2068 ansatte 1. mars er nå 1411 personer permitterte i Trysil. (Foto: Morten Holt)

Akkurat nå er fokuset til Trysil å redde alle små og store aktører som er så brutalt rammet. Men det fryktes at reiselivskommunen Trysil vil få en utfordrende situasjon i lang tid fremover.

- Vi vet ikke hvor langvarig dette blir og når vi kan åpne Trysil opp igjen. Konsekvensene vil vi uansett merke lenge. Trysil har 80 prosent utenlandske gjester og det vil trolig ta lengre tid å få folk til å krysse landegrensene igjen. Vi må derfor jobbe for å redusere de langsiktige konsekvensene også, sier Sanaker Lohne.

Fakta fra undersøkelsen

Beregnet forbruk fra tilreisende på totalt 1250 millioner kroner i 2018.

Direkte og indirekte omsetning fra reiselivet er over 2450 millioner kroner.

Bedriftsundersøkelse i Trysil pr 24.03.20 viser:

Besvart av 148 bedrifter og pr. 1. mars har disse bedriftene 2.068 ansatte.

I dag er 68 % av disse permittert, dvs. 1411 personer.

I tillegg forventes ytterligere 192 personer å bli permitterte. Da har Trysil passert 3/4 av de sysselsatte.

80 % av bedriftene oppgir å ha en markant nedgang i aktivitet.

5 % oppgir å ha en reduksjon i omsetning på mer enn 80 % de kommende 6 ukene.

Over 25 % av bedriftene frykter en konkurs.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS