Hånd med ulike piller i mange farger.
I følge en kontroll gjennomført av Mattilsynet i 2020 er det omfattende bruk av ulovlige helsepåstander og medisinske påstander i merkingen av norske kosttilskudd.

Ny veileder fra Mattilsynet om kosttilskudd

Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for virksomheter som produserer og selger kosttilskudd å forstå og følge regelverket. En ny veileder skal bidra til dette.

Alle virksomheter må ha god kunnskap om regelverket som gjelder deres produkter og hva dette betyr for deres aktiviteter. De har plikt til aktivt å kontrollere, vurdere og dokumentere at alle bestemmelser overholdes.

– Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som vil utvikle, produsere, importere, omsette, merke og markedsføre kosttilskudd. Hensikten er å presentere regelverket, hvordan det skal forstås og hvordan det kan etterleves, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.
Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Kosttilskudd er regulert i Forskrift om kosttilskudd, men er likevel et næringsmiddel. Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet, gjelder også for kosttilskudd (regelverket for merking og matinformasjon, regelverket for helse- og ernæringspåstander, regelverket for vitamintilsetning mv. til næringsmidler, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll m.fl.).

– Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere å forstå og følge regelverket. Dette skal denne veilederen bidra til, sier Sletta.

Ni av ti kosttilskudd ulovlig merket

– Det er dessverre mange useriøse aktører på markedet. Slike virksomheter kan ha store konkurransefortrinn på et ulovlig grunnlag, noe som slår svært urettferdig ut overfor aktører som følger regelverket, sier Sletta.

I 2020 kontrollerte Mattilsynet bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på produktemballasje, i markedsføring på nettsider, i aviser, ukeblader, reklamemagasiner, TV og sosiale medier. Resultatet viste omfattende bruk av ulovlige helsepåstander og medisinske påstander i merkingen av norske kosttilskudd.

– Vi fant mange og alvorlige brudd på regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Ingen av de undersøkte produktene oppfylte kravene i regelverket. Det er bekymringsfullt og uakseptabelt når så mange virksomheter ikke følger regelverket, som er der for å beskytte forbrukerne, sier Sletta.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS