Det gode eksemplet i vest

I over 30 år som redaktør av Storkjøkken/Horeca har jeg jobbet tett opp mot institusjonskjøkken og har gledet meg over en gjennomgripende profesjonalisering.

Publisert

Og lært å beundre lederne som - dårlige lønnsvilkår til tross - har kjempet fagets og pasientenes sak. Som naturligvis er alen av samme stykke: Maten - ernæringen - er viktig i all behandling, og som trivselsfaktor nummer én i eldreomsorgen.

Jeg konstaterer med desto større beklagelse at kjøkkenets og matens status i det hierarkiet en institusjon alltid er, med en overordnet foretaksledelse og politiske organ helt på toppen, som igjen er underlagt folkevalgte politiske organ helt på toppen av pyramiden, ikke er hevet en millimeter i løpet av en hel generasjon.

I høst besøkte jeg Haukeland, hvor det omsider er gjort et gjennombrudd. Det heter i en reportasje inne i bladet:

"Hvis ikke pasienten kommer til maten, må maten komme til pasienten. Det er ledetråden for mat i pasientbehandlingen ved Haukeland Universitetssykehus, som har vedtatt en overordnet ernæringsstrategi for å motvirke underernæring."

"Kjøkkenfaglig personale har avløst pleie- og renholdspersonale til å forestå matserveringen på postene, og ergo nådd helt fram til pasienten, som var målsettingen. - foretaksledelsen har vedtatt at dette skal være permanent."

Ernæringsfysiolog Randi Tangvik tillater seg et stort hjertesukk:

"Jeg undrer meg over at de kjempeflinke legene som behandler sine pasienter med ypperste presisjon og rådyr behandling ikke ser verdien av å klargjøre pasienten til denne behandlingen ved å sørge for at de er optimalt ernært.Det er veldokumentert at pasientens matinntak den siste tiden før sykehusinnleggelse har stor betydning for om pasienten tåler behandlingen sykehuset gir, og det påvirker komplikasjonsfrekvens og dødelighet. Det er vist med stor tydelighet at ernæring er viktigere enn mye av den øvrige behandling sykehuset gir, og det må sykehusene ta innover seg."

Avdelingssjef Britt S. Lerøy er overrasket over hvor liten betydning serveringsleddet er tillagt i kjeden fra kjøkken til pasient. Mat er fag, som sykepleie og renhold. Fagkunnskap som skal utnyttes på respektiver fagfelt.

Resultat: Pleiepersonellet får nå en helt annen ro til å løse sine primæroppgaver, som gjør hverdagen deres mindre stressende. Sentralkjøkkenet har mye bedre forståelse for behovet til pasientene og planlegger ut fra det.

Et overraskende resultat? Nei, absolutt forutsigbart. Det som dessverre ikke har vært forutsigbart på Haukeland nær sagt som over alt ellers, er om de kjøkken- og matfaglig kompetente skal få lov til å håndtere maten helt fram til pasientene. Derfor blir det eneste fornuftige bortimot en revolusjon.

Det er all grunn til å gratulere de to entusiastene på Haukeland, med håp om at foretaksledelsen på andre sykehus lærer av det gode eksemplet i vest.

Odd H. Vanebo

Seniormedarbeider

Powered by Labrador CMS