Miljøsatsing som gir gevinst

Aldri tidligere er det blitt satt et så stort søkelys på miljøet og den globale forandringen. Oppvarmingen av kloden vår har ført til at alle og enhver må ta sitt ansvar for at jordkloden også skal fungere også i fremtiden.

Publisert

Og skulle det bli litt dyrere, så er det greit å tenke over at det er billigere for naturen. Men det viser seg også at miljøsatsing gir økonomisk gevinst.

Hoteller og restauranter har med varierende styrke satt miljøspørsmålet på dagsorden de siste årene. Og i Norden det er uten tvil Scandic-kjeden som har satt det aller øverst på lista. Fra det holdet uttales det at miljøstrategien også lønner seg økonomisk.

Men andre kommer etter, nå sist Rica som har søkt om å miljømerke 20 av sine hoteller med Svanen. - Vi har som ledd i vår miljøsatsing valgt å strekke oss mot de strengeste kravene i hotellbransjen, uttaler konsernsjef Ole-Jacob Wold i Rica.

Nordisk Ministerråd innførte i 1989 en felles offisiell miljømerking i Norden. Symbolet Svanen er basert på logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.

For at et hotell eller en restaurant skal få bruke Svanen, må det dokumentere at de bruker mindre vann, færre miljøskadelige kjemikalier, færre engangsprodukter og valg av matvarer med lav miljøpåvirkning (dyrking og transport). Hoteller og restauranter må også vise at de håndterer avfallet sitt.

Det å stanse veksten i verdens energiforbruk er en viktig forutsetning for å håndtere de klimaendringer vi mennesker har skapt. Det skal derfor også dokumenteres redusert energiforbruk, for eksempel ved bruk av lavenergiprodukter og valg av fornybare energikilder. I dette nummeret kan du lese om hvordan det er løst på Morten's Kro på Gjelleråsen.

Velkommen etter, sier sikkert ledelsen i Scandic til Rica og alle de andre kjedene. Folk flest tror sikkert at det er Petter Stordalen og Choice, som stadig er i medievinden for sin miljøstrategi, som er best i klassen. Så er ikke tilfelle. Scandic har helt siden midten av 1990-tallet stått i miljøbresjen og arbeidet aktivt med sitt miljøprogram, som blant annet innebærer at samtlige ansatte har deltatt i miljøutdanning.

- For oss er miljøaspektet blitt like viktig som salg og service. Miljø og økologi skal være fundamentert i hele organisasjonen, og det er derfor viktig å involvere alle medarbeiderne, har markedssjef Trine Hoel Winther tidligere uttalt til Horeca.

I dette nummeret kan du også lese om Café Artist på hotellet Scandic Winn i Karlstad. Restauranten ble den aller første svanemerkede restauranten. Etter at ledelsen valgte en miljøbevisst linje har nye kunder strømmet til. - Det er ingen motsetninger mellom å gjøre gode forretninger og samtidig drive miljøvennlig, sier hotelldirektør Jonas Ekstam.

Flere undersøkelser viser at folk velger de miljøvennlige alternativene. Centre on Ecotourism and Sustainable Development har gjennomført en undersøkelse som viser at tre av fire reisende amerikanere mener det er viktig at reisen deres ikke skader miljøet. Omkring 40 prosent er også villig til å betale mer for å reise med et selskap som gjør en aktiv miljøinnsats.

Så da bør oppfordringen for fremtiden være klar. Tenk miljøvennlig.

Morten Holt, redaktør

Powered by Labrador CMS