Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Matbransjen er samlet i Sandefjord

Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) arrangeres i år på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer er effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

Henrik Hamborg
Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv

Konferansens hovedtemaer er hvordan vi kan sikre god rekruttering til Restaurant- og matfag (RM) og øke fullføringsgraden. Vi ønsker å lære av hverandre. Samtidig er det viktig at ingen «går ut på dato». Vi er opptatt av at de ansatte får økt sin kompetanse, både uformell og formalisert kompetanse som et fagbrev, sier  politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Henrik Hamborg.

Konferansen samler rådgivere, karriereveiledere, faglærere, opplæringskontorene og alle med interesse for restaurant- og matfagene.

Viktig møteplass

Etter synkende søkertall til RM i flere år har trenden nå snudd. Sammenliknet med 2023 er det på landsbasis en god økning i elever som har RM som sitt førstevalg.

– Nå må skolene og næringslivet jobbe godt sammen og sørge for at flere fullfører utdanningen med fag- eller svennebrev. Landskonferansen er en god møteplass for dette. Med tanke på prognosene og forventet vekst i reiselivet fremover, er det stort behov for å utdanne flere fagarbeidere, og at disse blir stående lengre i jobb, sier Hamborg.

I høst ble reiselivet valgt som en av regjeringens eksportsatsinger. Konsulentselskapet Menon Economics forventer en vekst i næringen fra utenlandske turister på nesten 70 prosent frem mot 2030. Servering vil spille en stor rolle i denne veksten, med en forventet omsetning på 98 milliarder samme år. Dette gjør serveringsbransjen til det segmentet i reiselivet som forventes å vokse mest i løpet av tiåret.

Fylkesordføreren åpnet konferansen

Konferansens første dag åpnes av fylkesordfører Anne Strømøy. 

Tema for dag én er hvordan man kan tiltrekke seg flere til RM-utdanningene og få dem til å fullføre. Kine Bekkengen fra Geitmyra Tønsberg deler erfaringer om hvordan matkultursenteret har blitt en viktig rekrutteringsarena i Tønsberg. 

I tillegg kommer representanter fra ulike vestfoldskoler for å fortelle om deres rekrutteringsarbeid til Restaurant- og matfag, blant annet Mina Trygg Solberg fra Kongseik ungdomsskole og Trond Andresen fra Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Geir Ropstad fra Tangen videregående skole i Kristiansand belyser temaet kvalitet, fullføring og samarbeid med lokalt næringsliv.

– I Vestfold gjennomfører de mange gode rekrutteringstiltak, og det er det vi ønsker å vise fram på konferansen. Og selv om man alltid skulle ønske seg enda bedre søkertall, har RM-linjene i Vestfold forholdvis god innsøking. I tillegg er vi jo glade for at RM-tilbudet i Sandefjord ble gjenåpnet, noe som var det eneste rette å gjøre, sier Hamborg.

Konferansens andre dag gir innblikk i ulike etter- og videreutdanningstilbud for mat- og måltidsbransjen. Flere bedrifter deler sine erfaringer, og man diskuterer veiene til fag- og svennebrev. Hvordan NAV kan være en sentral samarbeidspartner i rekruttering og utdanning av arbeidskraft, er også et tema.

Deler ut kompetansepris

Landskonferansens kompetansepris skal deles ut i år. Prisen skal stimulere til økt innsats, interesse og publisitet innen området opplæring og kompetanse. Det er bransjesamarbeidet Landskonferansen for restaurant- og matfag (LKRM) som står bak kompetanseprisen.

NHOReiseliv.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS