Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Sviktende optimisme i reiselivet

Mens industrien er mer optimistisk enn noen gang etter finanskrisen, har den tidligere gryende optimismen i reiselivsnæringen svunnet hen på få måneder. Små marginer og frykt for flere avgifter og økte utgifter er grunnen, mener NHO Reiseliv.

Publisert
Kristin Krohn Devold. (Foto: Håkon Eltvik)

Kun hver fjerde medlemsbedrift i NHO Reiseliv mener nå at den generelle markedssituasjonen er god, og kun hver tredje reiselivsbedrift vurderer markedsutsiktene som gode. Det viser NHOs økonomibarometer for 1. kvartal 2019. Nærmere 200 av NHO Reiselivs drøyt 3000 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen.

Optimismen blant reiselivsbedriftene har falt gradvis fra 3. kvartal 2018, viser NHOs økonomibarometer.

50 prosent momsøkning på to år

– Dårligere rammebetingelser for reiselivet viser seg i svekket optimisme. Mange bedrifter er bekymret for fremtidsutsiktene, og det med god grunn. Momsen på overnatting økte fra 8 prosent i 2015 til 12 prosent i 2017. Økningen går direkte på hotellenes bunnlinje og påvirker marginene betraktelig, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Driftsmarginen for overnattingsbedrifter har vært synkende, og ligger nå på under 1 prosent, viser en rapport som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. Gjennomsnittlig driftsmargin for alle næringer er 9,8 prosent.

– Her er det ikke rom for økte kostnader, verken i form av flere avgifter eller store lønnsøkninger, sier Krohn Devold, som maner til ro slik at overnattingsbedriftene kan konsentrere seg om å få fylt sin økte kapasitet med flere gjester.

4 av 10 kroner går til lønn

Mens 2 av 10 kroner går til lønnsutgifter i gjennomsnitt for norsk næringsliv, går 4 av 10 utgiftskroner til lønn for bedrifter innen overnatting og servering.

– Vi har sett økt verdiskaping i bransjene, men når det gir tilsvarende økte utgifter, sitter bedriftene igjen med lite til investeringer og for å sikre seg mot dårligere tider, sier Krohn Devold.

Reell lønnsvekst

Innen overnatting og servering er 32 prosent av de ansatte mellom 15 og 24 år, mens i næringslivet generelt er 12 prosent i denne aldersgruppen. Flere av de overnattings- og serveringsansatte jobber som tilkallings- og sommervikarer, og er kun kort innom bransjen.

─ Dette gjør at vår lønnsstatistikk må forstås deretter, sier Krohn Devold, og viser til tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU):

─ Når vi skiller ut de unge som kun er innom bransjen i kort tid, og ser på de øvrige ansatte fra år til år, ser vi at disse fikk cirka 3 prosent lønnsvekst i 2016 og 4,3 prosent i 2017.

Til sammenIigning fikk ansatte i industrien en lønnsøkning på 2,1 prosent i 2016 og 2,7 prosent i 2017. I finanssektoren var lønnsveksten på henholdsvis 2,5 og 3,8 prosent disse årene.

– Trenger reiselivet for å skape arbeidsplasser

– Summen av små marginer og frykt for flere avgifter og økte utgifter gjør at våre bedrifters optimisme har blitt svekket. Det som var optimisme-næringen, er altså ikke det lenger. Norge trenger vekst og arbeidsplasser, og da trenger vi en reiselivsnæring med satsingsvilje og optimisme, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Saken er hentet fra NHOReiseliv.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS