Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Fikk hederspris for sin innsats under pandemien

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er tildelt årets hederspris i Grand Travel Awards 2022 for utrettelig innsats for norsk reiseliv under koronakrisen.

– Årets hederspris i Grand Travel Awards 2022 går til deg for ditt fantastiske arbeid for reiselivsnæringen, og spesielt for din innsats under pandemien. Du har vært helt fantastisk og bransjen er så glad for at du finnes, sier Tom Andersson, ansvarlig redaktør i Travel News, som arrangerer Grand Travel Awards årlig.

– Har stått fjellstøtt i stormen

Kristin Krohn Devold

– Jeg deler prisen med alle ansatte i NHO Reiseliv. Jeg har vel egentlig aldri blitt så rørt over noe som har med jobb å gjøre, så tusen takk for det. Og tusen takk for at dere har sett at vi har vært forferdelige masekråker i to år, og plaget livet av regjeringen. Men det har vært nødvendig, dessverre. På vegne av hele bransjen og NHO Reiseliv vil jeg si hjertelig tusen takk, sier Kristin Krohn Devold.

Krohn Devold satt selv i juryen, som i år både nominerte og kåret vinnere i de kategoriene der det var mulig å kåre vinnere i pandemiåret 2021, men at det var hun selv som skulle få «Årets Hederspris» visste hun ingen ting om. Juryen var samstemte i at NHOs alltid like synlige reiselivsdirektør var den åpenbare vinneren, etter årelang innsats for sine medlemmer – toppet med to pandemiår der hun har stått fjellstøtt i stormen for et norsk reiseliv i dyp krise.

Pandemien har stilt store krav til NHO Reiseliv

Reiselivet har stått i sin største krise i to år, og det har stilt store krav til NHO Reiseliv som næringens viktigste interesseaktør. NHO Reiseliv har hatt et tredelt mål gjennom krisen: For det første har det vært å få tydelig fram de konsekvensene koronakrisen og restriksjonene har hatt for reiselivsnæringen overfor media og myndigheter.

For det andre har det vært å synligjøre og få gjennomslag for de økonomiske krisetiltakene som trengs for å unngå konkurser og berge flest mulige arbeidsplasser. For det tredje har det vært et mål å ha oppdatert informasjon og veiledning tilgjengelig for å forklare nye smittevernregler og tolkninger av forskriften.

En synlig talsperson på vegne av reiselivet

Under pandemien er NHO Reiseliv omtalt i om lag 6000 medieoppslag der hovedvekten av medieomtalen dreier seg om konsekvensene av pandemien for reiselivsnæringen og hvilke tiltak og støtteordninger som må på plass for å berge bransjen. Kristin Krohn Devold er den mest siterte landsforeningslederen i NHO-fellesskapet som har uttalt seg i forbindelse med koronakrisen.

NHO Reiseliv hadde per 31.12.2021 ny medlemsrekord med 3608 medlemsbedrifter innenfor ulike bransjer knyttet til reiselivet i Norge.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS