Kristin Krohn Devold. (Foto: NHO Reiseliv)

– La servitørene få beholde tipsen sin!

– La servitørene få beholde tipsen sin! skriver administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold i denne kommentaren.

Publisert

NHO Reiseliv-direktøren har skrevet et innlegg der hun går sterkt imot regjeringens forslag om at arbeidsgivere skal behandle tips på lik linje som lønn. Hun kritiserer også Siv Jensen for å ignorere NHO Reiseliv sitt høringssvar til Skattedirektoratet. Hennes hovedargument er at arbeidsgiver blir nødt til å ta en god jafs av tipsen, for å dekke de administrasjonskostnadene det medfører å måtte innrapportere tips, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. Et annet scenario er at arbeidsgiver rett og slett fjerner tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. De ansatte står igjen som taperne, og får mindre å rutte med. Hun understreker at arbeidsgivere kan innrapportere tips betalt med kort – for å unngå svart inntekt, men at arbeidsgiver ikke kan behandle tips på lik linje med lønn. Tips er en gave fra kunden, ikke lønn fra arbeidsgiver, sier hun.

Se hele Krohn Devolds innlegg under

«I et utspill i Dagbladet 21.september 2018 lekket finansministeren og arbeids- og sosialministeren at det i statsbudsjettet for 2019 vil komme et krav om at arbeidsgiver skal behandle tips som inntekt. De hevder det vil styrke de ansattes rettigheter, og bidra til å forebygge svart arbeid. Forslaget gjør imidlertid et unødvendig stort innhogg i tipsen for de ansatte. Arbeidstakerne står igjen som taperne.

Det nye kravet går ut på arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. NHO reiseliv støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får, og vi er enig i at arbeidsgiver kan rapportere tips som betales med kort, for å unngå svart inntekt. Men, tips er en gave fra kunden – ikke fra arbeidsgiver. Derfor skal det ikke beregnes feriepenger, arbeidsgiveravgift eller pensjonsrettigheter av tips.

Må ta av tipsen, for å dekke økte utgifter

«Det vil styrke arbeidstakernes rettigheter,» sier Siv Jensen. Joda, alle kan nok være enige i at dette høres fornuftig ut. Det er imidlertid ikke det som kommer til å bli konsekvensene av dette forslaget. For de som kjenner til restaurantbransjen, vet at ingen spisesteder klarer å dekke utgiftene kravet medfører, uten å ta en god jafs av tipsen. En stor overvekt av serveringssteder opererer med svært små marginer. De tåler ikke økte utgifter, og de kan heller ikke øke prisene. For øker de prisene, mister de gjestene. Forbrukerne er ikke villige til å betale enda mer enn de allerede gjør for «verdens dyreste halvliter». Som en daglig leder ved en restaurant uttalte: «Hvis det hadde vært mulig for oss å øke prisene hadde vi gjort det for lenge siden, og tatt ut en større fortjeneste».

Nei, konsekvensene blir at arbeidsgiver blir tvunget til å ta av tipsen, for å dekke de administrasjonskostnadene det medfører å måtte innrapportere tipsen, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. Et annet scenario er at arbeidsgiver rett og slett fjerner tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. De ansatte står igjen som taperne, og får mindre å rutte med.

Tips er en gave, ikke bedriftens eiendom

NHO Reiseliv har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre et hvitt og ordnet arbeidsliv. Vi forstår at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen. Men, løsningen er ikke å be arbeidsgiver håndtere tipsen, som på ingen måte er bedriftens eiendom. Tips er en gave som gjestene frivillig gir til betjeningen, dersom man er fornøyd med servicen. Ingen plikter å gi tips, og det er svært varierende hvor mye en servitør mottar i tips. Innbetalingen er altså ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte.

NHO Reiseliv og NHO sentralt har i sine høringssvar til Skattedirektoratet gått sterkt imot forslaget. Vi er krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning på den praktiske gjennomføringen, og til man har sett nøyere på konsekvensene det har for bransjen. Vi la også frem forslag til hvordan en kan løse problemet med manglende skatterapportering, uten at det vil tære på det opprinnelige tipsbeløpet. Bedriftene ønsker å samarbeide med myndighetene for å unngå svart inntekt, og rapporterer gjerne månedlig tips fra kort, for å hindre skatteunndragelser. Dersom forslaget innføres er det helt nødvendig at det blir lovlig for bedriftene å si nei til å ta imot kontanter. Det vil åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på sedler og mynter som legges på bordet, og som ikke fremkommer på noen kvittering. At Siv Jensen nå varsler at dette skal innføres uten å vurdere våre forslag, er derfor uventet og skuffende.

Frykter for rekrutteringen

Det er også overraskende, for det burde være en kjent sak for regjeringen at bransjen sliter med rekruttering til yrket. Mange av dem som søker seg til jobber i reiselivet er sosiale mennesker som liker det å yte service. Tipsen er ment som en klapp på skulderen for deres innsats. For veldig mange unge er det nettopp tipsen som gjør at de velger yrket, og at de orker å stå på, smile og yte service i en krevende jobbhverdag.

Ved at myndigheten nå gjør et dypt innhogg i denne praksisen risikerer vi færre søkere til bransjen. Det har ikke Norge råd til, i en tid der det er viktigere enn noen sinne å få flere i arbeid, og redusere utenforskap. Serveringsnæringen gir mange unge en første erfaring med arbeidslivet, og en stor andel av dem som jobber i næringen har utenlandsk opprinnelse. Regjeringen er nødt til å spille på lag med bransjer som evner å inkludere ungdom og innvandrere i jobb, som reiselivet».

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS