Fra Trysil. (Foto: Morten Holt)

Fjelldestinasjoner med nytt landsdelsselskap

Nylig ble det nye temabaserte, geografisk grenseløse landsdelsselskapet Norske Fjell SA stiftet. Det er fjelldestinasjoner i Norge som står bak selskapet.

Publisert

Stifterne er destinasjonsselskapene i Hemsedal, Norefjell, Trysil, Hovden, Telemark, Lillehammer, Narvik og Geilo, samt Alpinanleggenes Landsforening. I tillegg vil flere destinasjonsselskaper bli medlemmer i nær framtid. Norske Fjell har til formål å fremme reiselivsbedriftene i fjellets økonomiske interesser, knyttet den den kommersielle reiselivsnæringen i medlemmenes respektive regioner.

Selskapet vil være i virksomhet fra begynnelsen av desember 2017.

Se styret i det nye selskapet lengre ned i saken

Restrukturere og effektivisere reiselivssamarbeidet

Norske Fjell SA er sluttresultatet av en 4,5 års lang prosess som startet gjennom den nasjonale strukturprosessen etablert av Nærings og fiskeridepartementet i 2013.

«Hovedformålet var å restrukturere og effektivisere reiselivssamarbeidet i landet med målsetningen om bedre utnyttelse av offentlige og private midler, flere gjester og bedre lønnsomhet for reiselivsbedriftene. Norske Fjell skal fungere som et felles talerør ovenfor offentlige myndigheter og andre instanser, og landsdelsselskapet skal tilby tjenester knyttet til medlemmenes felles behov innen reiseliv. Dette inkluderer profilering og salg av reiselivstilbudet i medlemsregionen samt posisjonering av hvert enkelt delområde medlemmene representerer, som et sterkt reiselivsprodukt», heter det i en pressemelding.

Selskapets medlemmer strekker seg foreløpig fra Telemark i sør til Nordland i nord.

Hele året

«Sammenslutningen skal ha et helårsfokus, og vil med det overta og inkorporere all tidligere aktivitet fra det tidligere Norske Fjell AS, et markedsselskap som siden 1995 har vært et samarbeidsforum for alpindestinasjonene – hvis formål har vært alpin destinasjonsturisme, i hovedsak rettet mot utenlandsmarkedet», heter det videre pressemeldingen.

– En milepel endelig er nådd – nå kan vi forene kreftene fra fjelldestinasjonene og sammen utgjøre en forskjell med tanke på synlighet overfor våre omgivelser, samt oppnå økt produktutvikling og erfaringsutveksling satt i et større system. Dette gir fjelldestinasjonene et viktig verktøy med hensyn til å styrke sin posisjon og med det ytterlige underbygge en viktig distriktsnæring som er i stor utvikling, sier nyvalgt styreleder Jan Egil Halbjørhus.

Markedsråd

Selskapet vil bli organisert med to markedsråd – ett for sommer og ett for vinter. Markedsrådene er sammensatt med fagpersonell fra eierdestinasjonene og vil være arbeidende fora med hensyn til utarbeidelse og implementering av markedsstrategier for sammenslutningen.

Norske Fjell skal tilby en rekke prosjektbaserte tjenester/prosjekter i tilknytning til medlemmenes virksomhet og/eller interessene de representerer. Eksempelvis felles webløsninger, markedsføring, representasjon, erfaringsutveksling og kontakt mot det nasjonale og internasjonale markedet, profilering og pressekontakt, kompetansetiltak, statistikk/analyse og andre tjenester tilknyttet reiseliv og reiselivsnæringen.

Styret i Norske Fjell SA

Jan Egil Halbjørhus – styreleder

Andreas Smith-Erichsen – Visit Geilo AS

Ragnar Norum – Visit Narvik AS

Eigil Ulfsøn Rian

Kari Hanne Rurud – Visit Lillehammer AS

Bo Halvardsson – Destinasjon Trysil SA

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS