PR-strateg og reiselivsrådgiver Bjørn B Jacobsen, har i flere år arbeidet med ideen om finansiering av de store fellesgodekostnadene på Beitostølen, og er opphavsmann bak konseptet «BesøksBidrag Beitostølen».
PR-strateg og reiselivsrådgiver Bjørn B Jacobsen, har i flere år arbeidet med ideen om finansiering av de store fellesgodekostnadene på Beitostølen, og er opphavsmann bak konseptet «BesøksBidrag Beitostølen».

Regjeringen sier nei til turistskatt: – Løper fra lovnaden i Hurdalsplattformen

– Dette er oppsiktsvekkende defensivt fra regjeringen, som var veldig klar i Hurdalsplattformen; «det skal raskt settes i gang etter eller flere pilotprosjekt». Vi ser det igjen og igjen. Reiseliv og besøksindustri er dessverre i altfor stor grad en politisk «kjekt å ha industri», sier PR-strateg Bjørn B Jacobsen.

– Vi får se om dette kan endres i budsjettforhandlingene regjeringen skal ha med SV. For; det var nettopp SV som fikk det inn som eget punkt i budsjettforhandlingene i fjor, at besøksbidrag skulle være en del av statsbudsjettet for 2024. Hvis SV mente alvor, regner jeg med at de stepper opp nå, og minner regjeringen og ansvarlig reiselivsminister Jan Christian Vestre på at reiselivsindustrien er én av Norges viktigste industrier både i dag og i morgen.

– Så er det pussig at regjeringen plutselig opererer med begrepet «turistskatt», og ikke besøksbidrag, som var begrepet i Hurdalsplattformen, for dette er faktisk to forskjellige ting. Besøksbidrag er ingen skatt, men nettopp det vi foreslo i vårt Beitostølen-konsept; et spleiselag for å finansiere de store produserte fellesgode-kostnadene. Turistskatt, slik det praktiseres rundt om i verden, er en skatt som legges på hotellregningen, som vi som gjester ikke vet noe om hva skatten brukes til.

– Jeg leser regjeringens NEI til å teste ut besøksbidrag, som vi vet det er flertall i stortinget for å teste, som én av mange manifestasjoner de siste tiårene, på at reiselivet drukner i Næringsdepartementets mange ansvarsområder. Landbruk og fiskeri har egne departementer, statsråder, statssekretærer og embetsverk, men reiselivet, som er større enn begge nevnte i både sysselsetting og verdiskapning, har ikke en gang egen statssekretær.

– Jeg husker daværende næringsminister Børge Brende i 2005, i Bondevik 2-regjeringen, svarte følgende på spørsmålet om ikke Norge snart burde få en reiselivsminister. «Norge har en reiselivsminister. D´e´æ´!», svarte Brende kontant. Vi som stod rundt Brende da han fikk dette spørsmålet, trakk på smilebåndet, som man gjerne gjør når statsråder forsøker å selge inn alternative virkeligheter.

– Vi var raskt ute med presentasjon av vårt konsept «Besøksbidrag Beitostølen», etter at Hurdfalsplattformen ble presentert for to år siden, og vi synes selvfølgelig det var artig at regjeringen adopterte vårt begrep «besøksbidrag». Næringsdepartementet inviterte til dans, og gikk i gang med arbeidet med å vurdere de ulike konseptene de mottok. I to år har de jobbet med dette, etter hvert også i et interdepartementalt utredningsprosjekt.

– Det er flertall i Stortinget for å sette i gang pilotprosjekter for å finne en best mulig ordning for besøksbidrag, så at regjeringen ikke evner å plukke ned dette som virkelig er moden og fin lavthengende frukt, er atter en bekreftelse på at reiseliv og besøksindustri dessverre savner sterke politikere som fronter denne storslåtte næringa. Nå får vi sette vår lit til SV i budsjettforhandlingene, i håp om at de mente alvor, sier PR-strateg Bjørn B Jacobsen.

Dette skrev regjeringen i Hurdalsplattformen:

Reiselivet er en fremtidsnæring som skal bidra til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. Det må jobbes målrettet for å gjøre næringen mer bærekraftig, for å sikre flere helårs arbeidsplasser i næringen og for at ikke konsekvensene av koronakrisen blir langvarige. Destinasjonsselskaper og regionalt samarbeid skal sikre grunnlaget for de lokalt forankrede reiselivsbedriftene. 

Regjeringen vil:

Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ.

Dette sier regjeringen i dag, i statsbudsjettet for 2024

Stortingets anmodningsvedtak om å innføre en kommunal/statlig turistskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, følges opp på et senere tidspunkt.

– Stemmer ikke at regjeringen sier nei til turistskatt 

– Regjeringen jobber på spreng med å sette i gang pilotprosjekter for besøksbidrag. Vi har mottatt forslag til piloter fra interesserte kommuner og reiselivsaktører, inkludert Beitostølen, Lofoten, Nordkapp og verdensarvfjordene. I tillegg peker reisemålsutvalget på muligheter for en nasjonal modell. Forslagene utfordrer imidlertid dagens lovgivning og innebærer praktiske problemstillinger, for eksempel når det gjelder hvordan besøksbidraget skal innkreves. Vi er opptatt av å finne robuste løsninger, og har derfor satt ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å gjøre grundige vurderinger. Det er for tidlig å si noe om utformingen, men arbeidet har høy prioritet og vi sikter på å få ordningen klar i løpet av året, kommenterer statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i NFD.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS