Penger servering

Færre konkurser i horecabransjen

Hotell- og restaurantbransjen opplever atskillig færre konkurser enn tidligere. Konkurstallene for november tyder på at det i år blir omtrent like mange konkurser i Norge som i fjor, men horecabransjen følger ikke den nasjonale trenden.

Publisert

Mens det var 256 konkurser i hotell- og restaurantbransjen i perioden januar-november i 2006, var tallet 217 i den samme perioden i inneværende år. Det er en nedgang i antall konkurser med 15 prosent.

Totaltallet for alle virksomheter er 2550 konkurser i 2007, mot 2515 i 2006. Det er en en liten økning i antall konkurser med en prosent.

Forskjeller

Det er svært store forskjeller mellom de ulike delene av landet, og mellom bransjene.

I november i gikk 215 foretak konkurs, sammenlignet med 260 i november i fjor.

- Hittil i år har vi registrert omtrent like mange konkurser som på samme tid i fjor. Hvis det ikke skjer noe spesielt i desember, kommer rundt 2750 norske bedrifter til å legge inn årene i 2007. I fjor gikk 2699 norske bedrifter konkurs, sier direktør Gabor Molnar i Experian, tidligere CreditInform.

Flere konk i finans

Utviklingen de siste 12 månedene viser en svak økning i antall konkurser, men det er store variasjoner mellom bransjene.

- Så langt i år har det vært flere konkurser innen finans- og finansiell tjenesteyting. Private selskaper som driver med undervisning, post- og telekommunikasjon, kultur- og underholdning og private helse- og sosialtjenester har alle flere konkurser i år enn i fjor.

Men gjennom hele året er det nok bygg- og anleggsbransjen som har skilt seg mest negativt ut, mener Experian-direktøren.

Horeca bedre enn i fjor

Hele 547 selskaper innen bygg og anlegg har gått konkurs hittil i år, og det er 19 prosent flere enn i fjor. En god del av disse er sannsynligvis enkeltpersonforetak.

Fiskerinæringen klarer seg bedre enn i fjor. Det samme er tilfelle for hotellene, restaurantene og varehandelen.

- I det store og hele er temperaturen i næringslivet fortsatt høy, det er stor optimisme, mange etableringer og store investeringer, sier Gabor Molnar.

Bergen slår Oslo

Fylkene kan vise til svært ulik utvikling i år.

Vest-Agder har 40 prosent færre konkurser enn på samme tid i fjor, Rogaland 24 prosent færre, og Hedmark 20 prosent færre konkurser.

I den motsatte enden av skalaen topper Buskerud med 27 prosent flere konkurser enn i fjor. Sogn og Fjordane følger etter med en økning på 22 prosent, og Akershus har 19 prosent flere konkurser enn i fjor.

- Når det gjelder de største byene er det også forskjeller. Oslo har ti prosent flere konkurser enn i fjor, mens Bergen har en nedgang på 11 prosent så langt, sier Gabor Molnar.

Kilde: Newswire

Powered by Labrador CMS