Dombås hotell, nedbrent

For dårlig brannsikkerhet

Hotelleiere og -ledere må ta brannforebyggende tiltak mye mer alvorlig enn tilfellet er i dag.

Publisert

Det mener administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim. Han har ikke mottatt en eneste henvendelse fra hotelleiere etter den alvorlige brannen på Dombås Hotell i mai.- Vi har kun to tilfeller der forsikringsselskap har bedt oss kontrollere og gjennomgå hotell slik at de får en rapport før den endelig polisen forfattes, sier Kalheim. Hendelsen på Dombås burde ha fått øynene opp på hotelleiere- og ledere. De burde sikre sine hoteller bedre enn tilfellet er i dag.

Elendig brannsikkerhet Etter brannen på Dombås ble det avdekket dårlig brannsikkerhet med alvorlige feil og mangler gjennom flere år. Brannsikkerheten var under enhver kritikk.Det viser flere rapporter fra brannvesenet som Norsk brannvernforening har gjennomgått. Blant annet skal det ha vært feil ved brannvarslingsanleggene og for dårlig merking av rømningsveiene.- Ved tilsyn på hotellet avdekket brannvesenet et elendig sikkerhetsnivå. Etter vår oppfatning bør hotellets eier prise seg lykkelig over at brannen lørdag 19. mai ikke skjedde nattetid med sovende gjester i bygningen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim til Horeca. Han tilføyer at det var et eierskifte ved hotellet for en stund tilbake, og at den nye eieren faktisk var i gang med utbedring av brannsikringstiltak.Men han kom aldri langt nok.

Stjerner etter sikkerheten?- Men selv om vi avdekker graverende tilfeller, varierer det hvor stor vekt hotellene legger på brannsikkerhet. Det finnes også mange gode eksempler, men vi har et inntrykk av at det meste styres etter økonomien. Når hoteller drives godt og økonomien er god, har eierne også anledning til å ivareta brannsikkerheten, sier Kalheim. - Hvis enn hotelleier har 200 000 kroner til rådighet, velges nok nytt vegg-til-vegg teppe eller oppussing fremfor å oppgradere brannsikkerheten. Brannsikkerhet gir jo i utgangspunktet ingen avkastning... Akkurat den utviklingen bekymrer oss. Vi kunne gjerne sett for oss en ordning der hotellene ikke bare får stjerner for komforten, men også sett ut fra sikkerhetsaspektet, synes Kalheim.

Lokale forskjellerHan tror også at det er svært avhengig av hvor hotellene ligger i landet.- I mange små kommuner er hotellene ofte hjørnesteinsbedrifter. Brannvesenet i kommunene gir pålegg om utbedring, og kan hvis dette ikke følges opp, etter hvert gå over til dagsbøter og i verste fall stenge hotellet. Men lokale brannvesen går sjelden til det skritt å stenge fordi hotellene betyr så mye for lokalsamfunnet. De er rett og slett er et samlingssted i bygda... Vi har flere ganger avdekket at de samme feil og mangler går igjen år etter år. Som tilfellet var på Dombås, sier Kalheim. Det er Lesja og Dovre brann- og feiervesen som har hatt ansvar for å føre tilsyn med Dombås Hotell. Norsk brannvernforening har gjennomgått tilsynsrapportene for 2005 og 2006. I begge rapportene har brannvesenet påpekt en generell mangel på dokumentasjon av lovpålagte brannsikringstiltak.

Gamle hoteller

I Norge finnes det mange gamle og ærverdige trehotell som er svært utsatt hvis uhellet skulle være ute. Rutinene ved en eventuell brann må være klokkeklare.- På slike gamle hoteller er nødvendige brannsikringstiltak til dagens standard kompliserte og svært kostbare. Dessuten føler de som har ansvaret for disse stedene, at det blir det mer skjemmende med sprinkleranlegg i gamle trehotell.Men likevel kan et slik sprinkleranlegg være det som skal til for både menneskeliv og det gamle hotellet for fremtiden. En utfordring i så måte er også vannforsyningen, sier Kalheim.Han ser også at konflikter oppstår når det bygges nye fløyer og nybygg knyttet opp mot den gamle hotellmassen. - Da er det svært viktig å se helheten. Det kan ofte oppstå konflikter i sikringen når nye fløyer bygges. Ny- og påbygg kan utløse nye krav.

Powered by Labrador CMS