Matomsorgsprisen Harald Birkeland1

Hvem fortjener Matomsorgsprisen?

Vet du om noen som fortjener oppmerksomhet for sitt gode og innovative arbeid i institusjonshushold eller kantine?

Publisert

Matomsorgsprisen 2008 deles ut onsdag 13. februar i forbindelse med Matomsorgsdagene 2008, som arrangeres i Oslo og Akershus 13. og 14. februar neste år.

Vi inviterer deg som jobber innen matomsorg til å foreslå kandidater til prisen. Har du en kandidat du mener fortjener prisen, så send en e-post med begrunnelse til Unn Karin Olsen (unn.karin.olsen@kfo.no) senest 20. november.

Noen som får det til

- Vet du om noen som får det til? Som er en foregangsperson i institusjonskjøkken eller kantine? Som er kreativ og gjennomfører sine ideer? Eller kanskje har du sett en bedrift eller et kjøkken som gjør noe utover det vanlige? Som bidrar til bedre matomsorg for beboere eller brukere. Nøl ikke - send inn ditt forslag på vinner av Matomsorgsprisen. Prisen er et originalt kunstverk, et diplom og 30.000 kroner i stipend, uttaler jurymedlem Unn Karin Olsen.

Tidligere vinnere av Matomsorgsprisen er kjøkkenleder ved Sunndal Helsetun, Albert Brouwer (2006), og avdelingssjef i ISS Catering, Harald Birkeland (2007).

Vedtekter for Matomsorgsprisen

Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste. Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

Innovasjonen kan være knyttet til

"
  • bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,
  • utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere,
  • organisering og ledelse som gir økonomisk uttelling,
  • personalledelse (for eksempel at alle medarbeidere får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.)

Før en vinner kåres, må resultatene av innovasjonen være dokumentert.

Horeca og kost- og ernæringsforbundet

Det er Horeca og Kost- og ernæringsforbundet (tidligere NFED) som står sammen om både arrangementet og prisen.

I forbindelse med Matomsorgsdagene 2008 blir det for øvrig besøk hos i ISS' personalrestaurant Happy Landing på Fornebu, der prisvinner Harald Birkeland vil vise deltakerne rundt og fortelle om driften. Det blir også et besøk og omvisning ved Sjur Nielsen på Skedsmo Sentralkjøkken.

Under Matomsorgsdagene 2008 settes søkelyset på matomsorg. Kjøkkenledere i institusjons- og kantinesektoren inviteres til å delta. Årets tema er kok-kjøl og convenience i matomsorgen.

Powered by Labrador CMS