Sykehuset Østfold Steinar Arnesen

Trivsel med nærvær

I kostholdsavdelingen på sykehuset i Fredrikstad snakkes det ikke lenger om fravær. Nå er det nærvær som gjelder.

Publisert

Avdelingen hadde gjennom mange år et veldig høyt sykefravær. I 2002 lå det på nærmere 24 prosent. Da Steinar Arnesen overtok som seksjonsleder samme år, så han at noe måtte gjøres. Prosjekt fraværsforebygging ble igangsatt. I dag er sykefraværet senket til 11-12 prosent, eller rettere sagt:

- Nå har vi en nærværsprosent på 88-89 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Arnesen.

Prosjekt fraværsforebygging

Men det har ikke kommet av seg selv. En rekke nærværstiltak er gjennomført de siste fem årene for at arbeidsstokken skal føle seg friske nok til å være til stede på jobb. En arbeidsstokk som består av om lag 70 personer (Fredrikstad og Østfoldklinikken).

- Det dreier seg om vedlikehold og forebygging. Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, sier Arnesen.

I Prosjekt fraværsforebygging ble det satt søkelys på sentrale punkter som oppfølging av sykemeldte, opplæring og kursing, forebygging av fravær i form av fysiske tiltak, psykososiale tiltak, triveligere og mer moderne fysisk arbeidsmiljø, trivselstiltak og daglig oppdatert informasjon innad i avdelingen.

Alt for å gi den ansatte bedre trygghet i hverdagen.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Den nye ledergruppa i avdelingen i 2002 tok umiddelbart tak i problematikken. På sykehuset i Fredrikstad var kjøkken fysisk utslitt, og de ansatte var psykisk slitne.

Det ble igangsatt renovering og oppussing. I 2003 sto en ny oppvaskseksjon ferdig til en kostnad på to millioner kroner. To år senere ble varmkjøkkenet opprustet for 2,5 millioner kroner. Skillevegger ble revet ned for å skape et åpent landskap, som igjen er sosialiserende. I år er lageret og koldtkjøkkenet oppgradert.

- Det fysiske arbeidsmiljøet må også være tilfredsstillende for at de ansatte skal trives på jobben, konkluderer Arnesen.

Bindevevsterapi

Men like viktig er oppfølgingen av hver enkelt ansatt. En rekke tiltak er satt i gang de siste fem årene for at folk skal holde seg friske og trives på jobb.

- Vi har funnet ut av at i åtte av ti tilfeller når det gjelder sykemeldinger så finnes det bånd til psykiske plager. Skremmende mange lider av psykisk uhelse i en eller annen form. Et av de siste tiltakene vi har igangsatt er derfor bindevevsterapi, en blanding av massasje ned i bindevevet og psykologi. Et møterom i umiddelbar nærhet til den store kjøkkenavdelingen brukes til denne terapien, slik at de som jobber her ikke trenger å dra langt for å benytte seg av tilbudet.

- Vi har knyttet til oss bindevevsterapeut Marianne Persen, og samtidig kjøpte vi en sammenleggbar massasjebenk, som alltid er tilgjengelig på dette møterommet. Den ansatte og bedriften betaler halvparten hver for tre kvarters behandling, forteller Arnesen.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra de ansatte har ikke latt vente å på seg. Det meldes om forbedringer allerede etter én behandling, og sykefraværet har gått jevn nedover siden de begynte med denne behandlingsformen i 2005.

- Ledelsen på sykehuset blir fortløpende orientert, og flere andre avdelinger på sykehuset vil også benytte seg av det samme tilbudet (husøkonom har også startet, og transport og sikkerhet skal starte), sier Arnesen.

Men en rekke andre tiltak er også iverksatt. Som for eksempel tilgang på Sykehuset Østfolds hytter, flere sosiale sammenkomster, markering av fødselsdager, medarbeidersamtaler, internt lotteri, åpne dører, veggpryd, pausetrim og et mer aktivt bedriftsidrettslag. Ledelsen prissetter også trim på privat basis. Det er både månedlige og årlige kåringer som skal stimulere til økt aktivitet utenom arbeidstiden. Trimmes det sammen med en annen ansatt får du ekstra poeng.

Det siste nærværstiltaket som er satt i gang er servering av frukt til de ansatte.

Kostholdsavdelingen i Sykehuset Østfold

Kostholdsavdelingen i Sykehuset Østfold har virksomhet på følgende steder:

Fredrikstad (kjøkken og kantine), Østfoldklinikken (kjøkken og kantine) mellom Fredrikstad og Råde, Moss (kjøkken og kantine), Veum (kjøkken og kantine), Sarpsborg (kantine), Halden (kantine) og DPS Sarpsborg (kjøkken og kantine). I tillegg kjøpes tjenester på følgende steder; DPS Indre (fra Edwin Ruud), DPS Halden (fra Halden kommunale kjøkken) og DPS Moss (fra Moss Sykehus kjøkken).

Powered by Labrador CMS