Hammerfest
Hammerfest

Flere gjestedøgn i nord

Hoteller i Nord-Norge opplever vekst. Troms og Finnmark hadde en økning i antall gjestedøgn på hotellene i de to første månedene i år, mens Finnmark opplevde en liten nedgang.  

Publisert

Tall fra SSBs overnattingsstatistikk viser at Troms hadde en prosentvis vekst på 10,6 prosent, mens Nordland økte med 3,6 prosent. Finnmark derimot opplevde en nedgang i antall gjestedøgn på 3,9 prosent i løpet av årets to første måneder.

Februar god i Troms

Tallene for februar spesifikt viser en økning i hele Nord-Norge. I Troms økte antall hotellovernattinger med hele 19,6 prosent, i Finnmark er veksten 2,6 prosent, mens Nordland økte med 7,6 prosent.

- Både yrkestrafikk og ferie- og fritidstrafikk har en flott vekst i februar i alle tre fylkene i Nord-Norge, en utvikling vi håper fortsetter utover i året, uttaler regiondirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Utlendinger helt i nord

På utenlandske gjestedøgn i februar er det forholdsvis store variasjoner, fra minus 42,1 prosent i Nordland til pluss 50,6 prosent i Troms og pluss 43,8 prosent i Finnmark.

- Dette er vanskelig å forklare, men nedgangen i Nordland kan skyldes mindre militær aktivitet i 2008 enn året før, sier Solheim.

Tallene viser også at utlendingene vil så langt nord som mulig når de skal på opplevelsesferie.

Powered by Labrador CMS