Fusjon mellom Norplan Storkjøkken AS og Metos AS

Norplan Storkjøkken og Metos har fusjonert, og navnet på det nye selskapet blir Metos AS.

Publisert

"Fusjonen vil skape et sterkt selskap med salg og service av storkjøkkenutstyr i Norge, som garanterer for kundens krav om høy kvalitet og tilbyr ekspertise innenfor stadig mer avanserte produkter til det profesjonelle kjøkken", heter det i en pressemelding fra selskapene.

Navnet på selskapet er Metos AS. Selskapets operative struktur sikrer et sterkt søkelys på to sentrale markedsområder - teknisk service/vedlikehold samt salg/prosjektering av profesjonelle kjøkken/serveringsområder.

- Utfyller hverandre

- De to selskapene passer godt sammen og utfyller hverandre på flere områder. Fusjonen setter oss i stand til å styrke vår posisjon innenfor det profesjonelle storkjøkken marked. Fusjonen muliggjør en bedre oppfølging av den økende etterspørsel etter våre tjenester. Vi øker vår servicegrad på teknisk service, hvilket i sin tur innebærer at våre kunder får kortere servicetider og høyere servicegrad. Fusjonen vil også ha en geografisk synergieffekt og vil styrke vår tilstedeværelse flere steder i landet, uttaler Per Knudsen, daglig leder i Metos AS.

Bredt tjenestetilbud

Metos AS tilbyr et tjenestespekter som teknisk service hos kunden, verkstedsreparasjoner, prosjektering, leveranse og montering/teknisk igangkjøring, samt opplæring av storkjøkken utstyr. Det nye selskapet er representert på følgende steder i landet: Trondheim, Rudshøgda, Holmlia, Høvik, samt Kristiansand.

Videre har Metos AS nært samarbeid med det heleide selskap Bjørgvin Storkjøkken og Vaskeriutstyr AS i Bergen.

I gang

"Vi har i tillegg samarbeidspartnere flere steder i landet hvor vi ikke selv er representert.

Fusjonen vil skje i etapper. Vi starter med å flytte serviceavdelinger sammen, og det skjer fra og med 7. april. Salg vil starte samarbeidet fra samme dato, men full overflytting vil skje fra månedsskiftet april/mai", opplyses det i pressemeldingen.

Metos AS vil fortsette med agenturer som Norplan Storkjøkken har i dag har. Det gjelder blant annet Wexiødisk, Zumex, Palux.

Powered by Labrador CMS