Godt år for Altia Norge

Den samlede omsetning i Altia Norge endte på 647,7 millioner norske kroner i fjor. Driftsresultatet endte på 50,3 millioner. Totalt hadde Altia 70 ansatte i Norge ved utløpet av 2007. Altias norske virksomhet omfatter Best Buys International AS, Strøm AS, Bibendum AS, Interbev AS og Brand Partners AS.

Publisert

- Det er de ansatte som skal ha all honnør for at vi leverer så tilfredsstillende resultater. 2007 ble et utfordrende år hvor flere personer sluttet i selskapet.

- Når vi likevel leverer et resultat som omtrent er på nivå med 2006 justert for engangskostnader, forteller det mye om potensialet som bor i organisasjonen. Det har vært arbeidet veldig godt i alle selskapene med leverandører og kunder. Vi har samtidig hatt en god operasjonell fokus gjennom hele 2007, sier Svein Harald Røine som er Senior Vice President for Altia i Norge.

Sterke selskaper

Best Buys International, InterBev og Brand Partners hadde meget fin vekst i 2007. Strøm og Bibendum tapte salg i fjor, men er nå langt på vei til å få erstattet det tapte volumet gjennom inngåelse av nye avtaler med nye produsenter.

- Ved slutten av 2007 var nesten hele den nye organisasjonen på plass, og det er veldig gøy å se den iver og glød de enkelte selskapene nå viser for skape videre vekst. Vi kommer til å høste av denne innsatsen i 2008, sier Røine.

Powered by Labrador CMS