Miljøfyrtårn-sertifikat til Thon Hotel Triaden

Thon Hotel Triaden mottar Miljøfyrtårn-sertifikatet

Thon Hotel Triaden føyer seg inn i en stadig voksende rekke av Miljøfyrtårn-sertifiserte Thon-hotell, og er det tredje Thon-hotellet på Romerike som blir miljøfyrtårn-sertifisert.  

Publisert

- Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent treparts sertifisering og dokumenterer at vi har satt vårt miljøarbeid i system. Men dette er ingen hvilepute og vi vil fortsette fokuset på miljø, sier Nils Aude Arnesen, direktør, Thon Hotel Triaden.

Tiltak

Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer mange konkrete miljøtiltak, blant annet:

* Reduksjon av avfall og miljøvennlig avfallshåndtering

* Søkelys på innkjøps av miljøvennlige produkter

* Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø

* Økologisk mat.

Et ansvar

- Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og vi har et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har ca. 2 mill gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi gjør vi en betydelig miljøinnsats, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels.

- Thon Hotels har tatt en beslutning på at alle hoteller i kjeden skal Miljøfyrtårn-sertifiseres innen utgangen av 2008, sier Thorvaldsen

Powered by Labrador CMS