WWF sjømatguide

WWF med sjømatguide

I Norge konsumeres det årlig rundt 88 000 tonn sjømat, eller om lag 24 kilo per person. World Wildlife Found (WWF) i Norge har lansert en sjømatkampanje og -guide for bærekraftig fisk og skalldyr. De ber oss blant annet holde oss unna breiflabb, uer og ål.

Publisert

- WWF arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og å skape en fremtid der mennesker lever

i harmoni med naturen, ved å verne mangfoldet av arter og økosystemer, sikre bærekraftig bruk av fornybare naturressurser og bekjempe forurensing og overforbruk av ressurser, sier Ina Toften i WWF i Norge.

Velg riktig sjømat

WWF jobber over hele verden for en bærekraftig forvaltning av havet og alle de fantastiske artene som lever der.

* WWFs sjømatguide hjelper deg til å velge "miljøriktig" fisk, enten du er på restaurant eller hos fiskehandleren.

* WWF anbefaler alle fiskeprodukter som er miljømerket med MSC og økologisk Debio.

* På www.wwf.no/sjomat finner du mer informasjon om havet, fisk og skalldyr.

* Guiden gjelder for 2008 og er basert på rådgivning fra ICES, havforskningsinstituttet og Artsdatabanken.

88 000 tonn sjømat i året

I Norge konsumeres det årlig rundt 88 000 tonn sjømat. Mange av disse fiskeartene er truet av overfiske. Andre fiskes på en ødeleggende måte slik at korallrev knuses, havskilpadder og sjøfugl drukner i fiskegarn, eller hai og småfisk tas som bifangst.

- Du kan bidra ved å ikke spise de truede fiskeartene, som i WWF sjømatguide er merket rødt. Spis heller mer av de grønne, oppfordrer Toften.

WWFs liste:

Grønn fisk

Ifølge WWF er forvaltningen er god og miljøpåvirkningen liten: Blåskjell, kamskjell, krabbe, kongekrabbe, pollock (fra Alaska), reker, sei, sild, økologisk fisk (oppdrett), økologisk scampi

Gul fisk:

Ifølge WWF et forholdsvis godt alternativ, men still spørsmål til din fiskehandler: Er denne lovlig fanget? Hvor kommer fisken fra? Får du ikke svar - ikke kjøp: Blåkveite, hyse/kolje laks (oppdrett), kveite (oppdrett), makrell, pangasius/malle, steinbit, tilapia, torsk/skrei (fra Barentshavet), torsk (oppdrett), tunfisk / yellow fin, sjøkreps, ørret (oppdrett)

Rød fisk

Disse artene er ifølge WWF enten overfisket og/eller fanget/oppdrettet på en måte som ødelegger havmiljøet, og organisasjonen anbefaler å styre unna: Blåfinnet tunfisk, breiflabb, kveite (viltfanget), kysttorsk, norsk hummer, pigghå og andre haier, rødspette, sverdfisk, scampi/tropiske reker, torsk (fra Nordsjøen), uer, ål

Du finner mer informasjon om kampanjen på www.wwf.no/sjomat

Powered by Labrador CMS